Назаренко Ольга Василівна

Назаренко              Ольга Василівна        к.е.н., доцент

 

 

Посада: к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Освіта: 1996 – 2001 рр. Одеський державний економічний університет, спеціальність «Фінанси та кредит»

2001 – 2005 Одеський національний університет ім.. І. І. Мечнікова, спеціальність «Правознавство»

Аспірантура: 2007-2009 рр. Одеський національний економічний університет. Захист дисертації: спеціальність 08.00.05  «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»  Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка

Тема дисертації: «Економіко-організаційні основи формування та нарощення потенціалу нової економіки регіонів України» (захищена в 2012 році)

Основні роботи:

Басюк О. В. Використання потенціалу нової економіки при формуванні регіональних інноваційних структур організації управління туризмом: монографія / О. В. Басюк, В. Ф. Семенов. – Одеса: Атлант, 2013. – 355 с.

Семенов В. Ф. Дослідження рівня використання економічного потенціалу регіону: монографія / В. Ф. Семенов, О. І. Руденко, О. В. Басюк [та інші] / за ред. В. Ф. Семенова, О. І. Руденко. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2012. – 150 с.

Додатково:

Басюк О.В. Регіональний аспект нової економіки / О. В. Басюк // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2011. – № 3 (43). – С. 331-336.

Басюк О. В. Експертний аналіз інтернет – сайтів турфірм як метод покращення їх економічної діяльності / О. В. Басюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород: УНУ, 2016. – Вип. 7.

Басюк О. В. Аналіз світового досвіду функціонування готельних ланцюгів [Електронний режим] / О. В. Басюк // Глобальні та національні проблеми економіки. Наукове електронне фахове видання Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – Вип. 5. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-5-2015

Басюк О. В. Територіальні умови і стратегії розвитку туризму в регіонах / О. В. Басюк, В. Ф. Семенов // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. Серія «Економіка». – Одеса: ОНУ, 2014 – Том 19. – Вип. ½. – С. 78-81.

Семенов В. Ф. Дослідження потенціалу туристичних територій для оцінки привабливості регіонального ринку туристичних послуг / В. Ф. Семенов, О. В. Басюк // Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы двенадцатой научно-практической конференции студентов, аспирантов и докторантов. – Симферополь: ДИАПИ, 2014. – С. 255-256.