Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ

 http://www.bseu.by/

Співробітництво в галузі наукових досліджень і освітньої діяльності:

  • стажування та взаємний обмін студентами, аспірантами, професорсько-викладацьким складом;
  • обмін науковою та науково-методичною літературою;
  • обмін досвідом роботи, інформацією з питань методики та підготовки висококваліфікованих фахівців;
  • взаємні відрядження вчених для читання лекцій;
  • взаємне запрошення викладачів на конференції, семінари, наукові симпозіуми;
  • навчання студентів на контрактній основі;
  • підготовка наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру на контрактній основі;
  • взаємні публікації статей у виданнях Університетів;
  • робота над спільними освітніми, дослідницькими проектами як двосторонніми, так і в рамках міжнародних програм.