Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, м. Гомель

http://www.i-bteu.by

Напрямами співпраці є:

  • взаємна публікація статей у виданнях Університетів;
  • проведення спільних конференцій, семінарів;
  • участь викладачів, науковців, студентів у конференціях, семінарах, симпозіумах, які проводяться Університетами;
  • здійснення наукових досліджень у галузях, що становлять взаємний інтерес;
  • керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів з числа професорсько-викладацького складу іншого Університету;
  • підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
  • обмін фахівцями з метою стажувань, читання лекцій тощо;
  • культурний та спортивно-туристичний обмін організованими групами співробітників і студентів;
  • проходження практики студентами;
  • інші форми співробітництва, запропоновані для обговорення за ініціативою сторін.