Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій

Міждисциплінарний тренінг для студентов 4 курса

Система управління підприємством «SteERP» є повнофункціональноюERP-системою управління, що дозволяє отримувати інформацію про поточну діяльність підприємства і здійснювати планові розрахунки на перспективу, налагодити контроль бізнес-процесів на підприємстві, подальшу їх оптимізацію з урахуванням розвитку потреб підприємства.

Мета проведення тренінгу на базі «SteERP» для студентів 4 курсу – надати можливість оволодіти сучасними методами та формами організації розрахунково аналітичних операцій, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності.

Завдання:
 навчитися управляти виробництвом, закупками і запасами;
 реалізувати систему бюджетування і управлінського обліку;
 контролювати ланцюжок поставок;
 здійснювати ефективне ціноутворення;
 управляти розрахунками з контрагентами;
 планувати потреби матеріалів і організувати їх оперативне лімітування.

Презентація SteЕRP