Для студентів магістерського рівня – 2-го року навчання

У відповідь на запити бізнес-середовища Південного регіону та реалізації компетентністно-орієнтованого підходу до освітнього процесу 6 вересня на обліково-економічному факультеті стартував міждисциплінарний тренінг на базі НТП “Облікова ресторація” з використанням програмного забезпечення“iiko”.

На урочисте відкриття заходу було запрошено власника ресторану “Папа Гиви” Чернявську Яну, якою було зазначено практичну цінність тренінгу для сучасних фахівців з обліку та оподаткування у сфері ресторанного бізнесу.

Сердечно дякуємо ректору ОНЕУ, д.е.н., професору Звєрякову М.І., проректору з науково-педагогічної роботи к.е.н., професору Кубліковій Т.Б. та заступнику декана ОЕФ к.е.н., доценту Подвальній Н.Е. за можливість реалізації заходу, творче натхнення та напутні слова!

Дякуємо професорсько-викладацькому складу ОНЕУ, а саме керівнику Центру сучасних освітніх технологій к.е.н, доценту Танасюк І.М, завідувачу кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки к.е.н., доценту Артюх О.В., завідувачу кафедри д.е.н., професору Лохановій Н.О. та завідувачу кафедри економічного аналізу к.е.н., доценту Волковій Н.А. за позитивну оцінку тренінгу.

Окремі слова подяки розробникам та організаторам заходу: викладачу кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Аскеровій І.Г., к.е.н., доцентам кафедри економічного аналізу Волчеку Р.М. та Семеновій К.Д,, к.е.н., доценту кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Муренко Т.О., к.е.н. ст. викладачу кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Яцунській О.С., ст. викладачу Доценко О.В. та викладачу Федоровій І.В.

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти зазначили важливість застосування інтерактивних методів навчання в освітньому процесі, що сприяють формуванню спеціальних (фахових) компетентностей щодо організації обліково-аналітичного забезпечення процесу управління підприємствами ресторанного господарства.