Куратори

Виховна робота в університеті проводиться відповідно до плану, затвердженого вченою радою університету й залишається важливим компонентом навчально-виховного процесу.

          Заходи виховної роботи  спрямовані як на формування професійних якостей студентів, так і на виховання моральних цінностей, національної й культурної свідомості, патріотизму та активної громадянської позиції. 

В організації та проведенні виховної роботи  задіяні ректорат, деканати, кафедри та куратори академічних груп.

Головою фігурою в реалізації плану виховної роботи є куратор. Серед кращих можна назвати викладачів : Перепельчук Т. В., викладач каф. управління персоналом та економіки праці; Однолько В. О., доцент кафедри економіки, права та управління бізнесом; Волчек Р. М., доцент кафедри економічного аналізу; Черкашина Т. В., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту; Шмуратко Я. А.,  викладач кафедри банківської справи; Авдієнко Я. А., викладач кафедри маркетингу. 

2019

2020