Приймальна комісіяДругу вищу освіту в університеті можна отримати за наступними спеціальностями:

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за профільною для університету спеціальністю, за умови успішного проходження фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди, фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводиться за двобальною шкалою (здав /не здав) та можуть бути встановлені додаткові вимоги у частині строків навчання і відповідно до встановленої академічної різниці - виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Термін навчання - 1 рік 5 місяців.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

    копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень ( диплом бакалавра та диплом про повну вищу освіту) на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

    копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

    копію ідентифікаційного номера;

    чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.


Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO