Приймальна комісіяДенна форма
Заочна форма
 • Вступники на основі повної загальної середньої освіти з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

  Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими умовами, подають заяви в паперовій формі . Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

  Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, співбесіди для участі у конкурсному відборі до університету подають заяви в паперовій формі (прийом документів з 12 липня до 20 липня, вступні іспити проводяться з 21 до 26 включно, співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно).

  Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

  Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення не більше, ніж з чотирьох спеціальностей.Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

  Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

  Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації,освітньої програми) та форми навчання.

  Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:

  • документ,що посвідчує особу (необхідно додати копію цього документу);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (необхідно додати копію цих документів);
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (необхідно додати копію цих документів);
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти,зарахування за співбесідою, зарахування за квотами .

  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає окрім зазначених копій чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів,подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку.

  Рейтинговий список вступників , які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

  Вступники, які отримали рекомендації , мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 години 0 5 серпня; Зарахування вступників відбувається:за державним замовленням не пізніше12.00 години 0 7 серпня ; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпня.

  Інформація
  Для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
 • Під час вступної компанії 2017 року вступники на 1 курс заочної форми навчання подають заяви тільки в електронній формі з 12 до 26 липня включно.

  Вступники, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими правами,подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

  Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, співбесіди для участі у конкурсному відборі до університету подають заяви в паперовій формі (прийом документів з 12 липня до20 липня, вступні іспити проводяться з 21 до 26 включно, співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно).

  Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

  Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення на денну чи заочну форми навчання не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

  Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною чи заочної формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації,освітньої програми) та форми навчання (денна чи заочна).

  Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання (денна, заочна), вступники подають окремі заяви.

  Рейтинговий список вступників , які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше 12.00 годин 01 серпня.

  Вступники,які отримали рекомендації , мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 години 05серпня;

  Зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 07 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпня.

  Конкурентні переваги здобуття освіти на заочній формі навчання
  • найважливіша конкурентна перевага - високий імідж ОНЕУ, який є членом асоціації європейських університетів, є профільним вузом і має вищий рівень акредитації і як наслідок, високий рівень якості викладання спеціальних економічних дисциплін
  • багаторівнева система підготовки економістів (бакалавр 4 року, магістр 1,5 року)
  • здобуття освіти практично по всім найважливішим та затребуваним на ринку праці економічним спеціальностям (спеціалізаціям)
  • протягом навчання викладаються всі нормативні дисципліни, які мають місце в навчальних планах денної форми навчання
  • використовуються нові інформаційні, комп'ютерні і мультимедійні технології навчання
  • навчання ведеться як за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, так і за рахунок державних коштів. Можлива помісячна оплата за навчання.
  • можливість для студентів-заочників користуватись інфраструктурою університету: сучасна бібліотека з електронним каталогом, буфет, гуртожиток, спортзал, комп'ютерні класи, студентська база відпочинку на Кароліно-Бугазі
  • наявність лабораторії дистанційного навчання та методичної бази в електронному вигляді по всім дисциплінам. Впровадження елементів дистанційного навчання.
  • зручний графік занять протягом року. Можливість відвідувати лекції на денній формі навчання
  • видача дипломів європейського зразка
  • навчальний корпус знаходиться в центрі м. Одеса на вул. Пушкінській

  Навчаючись в центрі заочної форми навчання Ви можете одночасно:

  • Працювати в Україні чи за кордоном та накопичувати досвід в тій або іншій галузі економіки
  • Навчатись за іншою спеціальністю на денній формі навчання в ОНЕУ чи іншому навчальному закладі України або інших країн світ
  • Служити в збройних силах України
  За усіма питаннями, щодо вступу на 1 та інші курси Центру заочної форми навчання

  Інформація
  Для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO