Приймальна комісія


Магістр
Спеціаліст
 • Прийом на денну, заочну, вечірню форми навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

  На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за профільною для університету спеціальністю та здобутого за іншою спеціальністю

  Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за профільною для університету спеціальністю (напрямом підготовки), а також здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Для категорії осіб, які здобули ступень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю проводиться додаткове вступне випробування у формі співбесіди та можуть бути встановлені додаткові вимоги у частині строків навчання і відповідно до встановленої академічної різниці - виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

  Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного терміну навчання.

  Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство ( 2 примірника для денної та 1 примірник для заочної, вечірньої форм навчання);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
  • копію ідентифікаційного номера (2 примірника для денної та 1 примірник для заочної, вечірньої форм навчання).
  • Особи, які мають стаж роботи, додають засвідчену копію трудової книжки.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання.

  Прийом заяв та документів на ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста денної форми навчання проводиться з 11 по 29 липня. Фахові вступні випробування та екзамен з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 30 липня по 10 серпня. Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 11 серпня. Зарахування за державним замовленням - не пізніше 15 серпня. Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 26 серпня 2016 року.

  Прийом заяв та документів на ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста заочної та вечірньої форм навчання проводиться з 14 липня по 11 серпня 2016 року. Фахові вступні випробування та екзамен з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 12 серпня по 19 серпня. Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 20 серпня. Зарахування за державним замовленням на заочну форму навчання – не пізніше 25 серпня. Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 27 серпня 2016 року.

  Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, обчислюється як сума результату фахового випробування (письмового), вступного екзамену з іноземної мови (письмового) та середнього бала успішності додатка до диплома про базову вищу освіту з урахуванням вагових коефіцієнтів складових конкурсного бала, визначених Правилами прийому до університету у 2016 році.

  Термін навчання для здобуття ступеня магістра

  • за освітньо-професійною програмою - 1 рік 5 місяців;
  • за освітньо-науковою програмою 1 рік 10 місяців.

  Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста термін навчання – 1 рік.

  Перелік спеціальностей (спеціалізацій), на які здійснюється прийом до університету у 2016 році вступників, які здобули ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста для здобуття ступеня магістра
 • Прийом на денну, заочну, вечірню форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи на основі ступеня бакалавра, здобутого за профільною для університету спеціальністю та здобутого за іншою спеціальністю.

  Особа може вступити до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за профільною для університету спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

  Особа може вступити до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Для такої категорії осіб проводиться додаткове вступне випробування у формі співбесіди та можуть бути встановлені додаткові вимоги у частині строків навчання і відповідно до встановленої академічної різниці - виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

  Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного терміну навчання

  Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство ( 2 примірника для денної та 1 примірник для заочної, вечірньої форм навчання);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
  • копію ідентифікаційного номера (2 примірника для денної та 1 примірник для заочної, вечірньої форм навчання).
  • Особи, які мають стаж роботи, додають засвідчену копію трудової книжки.

  Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  Прийом заяв та документів на денну форму навчання ОКР спеціаліста розпочинається 11 липня і закінчується 29 липня. Фахові вступні випробування в письмовій формі проводяться з 01 по 19 серпня. Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 11 серпня. Зарахування за державним замовленням - не пізніше 20 серпня.

  Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 26 серпня 2016 року.

  Прийом заяв та документів на заочну та вечірню форми навчання ОКР спеціаліста розпочинається 14 липня і закінчується 11 серпня. Фахові вступні випробування в письмовій формі проводяться з 12 серпня по 19 серпня. Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 20 серпня.

  Зарахування за державним замовленням - не пізніше 25 серпня 2016 року.

  Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 27 серпня 2016року. Фінансування підготовки фахівців на вечірній формі навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

  Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, які здобули ступінь бакалавра, обчислюється як сума результату фахового випробування ( письмового), вступного екзамену з іноземної мови (письмового) та середнього бала успішності додатка до диплома бакалавра з урахуванням вагових коефіцієнтів складових конкурсного бала, визначених Правилами прийому до університету у 2016 році.

  Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - 1 рік 5 місяців.

  Перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які здійснюється прийом до університету у 2016 році вступників, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO