Приймальна комісія


Денна
Заочна / Вечірня
 • На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за профільною для університету спеціальністю та здобутого за іншою спеціальністю

  Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за профільною для університету спеціальністю (напрямом підготовки), а також здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного терміну навчання за основним навчальним планом.

  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

  Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію військового квитка (посвідчення про приписку);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за денною формою навчання починається з 12 липня і закінчується 26 липня. Фахові вступні випробування та екзамен з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 28 липня до 09 серпня. Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 10 серпня. Зарахування за державним замовленням - не пізніше 15 серпня. Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 23 серпня 2017 року.

  Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття ступеня магістра обчислюється як сума результату фахового випробування (письмового), вступного іспиту з іноземної мови (письмового) та середнього бала додатка до диплома бакалавра з урахуванням вагових коефіцієнтів складових конкурсного бала, визначених Правилами прийому до університету у 2017 році. Термін навчання для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою - 1 рік 5 місяців.

  Перелік спеціальностей (магістерських програм), на які здійснюється прийом вступників у 2017 році для здобуття освітнього ступеня магістра
 • На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за профільною для університету спеціальністю та здобутого за іншою спеціальністю

  Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за профільною для університету спеціальністю (напрямом підготовки), а також здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного терміну навчання за основним навчальним планом.

  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

  Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність (назву магістерської програми) та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу ( 2 примірника);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за заочною та вечірньою формами навчання починається 12 липня і закінчується 07 серпня. Фахові вступні випробування та екзамен з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 09 серпня до 16 серпня. Рейтинговий список на заочну форму навчання оприлюднюється не пізніше 17 серпня на місця за державним замовленням. Зарахування за державним замовленням на заочну форму навчання - не пізніше 22 серпня. Зарахування на заочну та вечірню форми навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється – не пізніше 25 серпня 2017 року.

  Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття ступеня магістра обчислюється як сума результату фахового випробування (письмового), вступного іспиту з іноземної мови (письмового) та середнього бала додатка до диплома бакалавра з урахуванням вагових коефіцієнтів складових конкурсного бала, визначених Правилами прийому до університету у 2017 році. Термін навчання для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою - 1 рік 4 місяців.

  Перелік спеціальностей (магістерських програм), на які здійснюється прийом вступників у 2017 році для здобуття освітнього ступеня магістра

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO