Приймальна комісіяНа навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, відповідно до переліку спеціальностей (спеціалізацій), напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс до університету.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами письмових фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови додаткового вступного випробування у формі співбесіди, успішного складання фахового вступного випробування (письмового) за обраним напрямом підготовки(спеціальністю) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста

Прийом заяв та документів на денну форму навчання починається 12 липня і закінчується 24 липня 2017 року. Фахові випробування в письмовій формі проводяться з 25 до 31 липня. Зарахування не пізніше 08 серпня 2017 року.

Прийом заяв та документів на заочну та вечірню форми навчання починається 12 липня і закінчується 10 серпня 2017 року. Фахові випробування в письмовій формі проводяться з 25 до 31 липня та з 11 до 12 серпня. Зарахування – не пізніше 17 серпня 2017 року.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію), напрям підготовки, форму навчання. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу (2 примірника);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом молодшого спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього ( 2 примірника);
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Вступники додають копію ідентифікаційного номера ( 2 примірника для денної; 1 примірник для заочної, вечірньої форм навчання).

Усі копії документів заcвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про прописку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Перелік напрямів підготовки, на які здійснюється прийом до університету на 3-й курс у 2017 році вступників, на основі диплома молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
Перелік спеціальностей (спеціалізацій), на які здійснюється прийом до університету на 2-ий курс у 2017 році вступників, на основі диплома молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO