Приймальна комісія


Факультет підвищення кваліфікації
 • Чернега
  Олена Михайлівна
  Декан факультету
  к.е.н., доцент

  Факультет підвищення кваліфікації (ФПК) ОНЕУ забезпечує оперативне підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіону з актуальних проблем економіки, банківської справи, інформаційних систем та фінансового менеджменту. Діяльність факультету спрямована на поглиблення та оновлення знань з економічних дисциплін за спеціальностями, що безпосередньо пов’язанні з профілем Одеського національного економічного університету, одержання в стислі строки нової кваліфікації та професії.

  Гнучка організація навчального процесу відповідає самим високим вимогам слухачів як з точки зору підбору навчальних дисциплін, так і широти висвітлення тематичних розділів програм. Програми підвищення кваліфікації за напрямками розроблені викладачами університету на основі рекомендацій та типових програм Міністерства економіки, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонда держмайна, Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ, КРУ в Одеській обл., ВАТ «Державний Ощадний банк України», з якими укладені Договори про співпрацю та ведеться тісне співробітництво, щодо удосконалення професійної підготовки фахівців економічного напрямку.

  Детальна інформація про факультет підвищення кваліфікації


Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO