Приймальна комісія


Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів для вступників, які мають повну загальну середню освіту, на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра
Програма вступного випробування з географії Програма вступного випробування з історії України Програма вступного випробування з української мови і літератури Программа вступительного экзамена по русскому языку Програма вступного випробування з іноземної мови Програма вступного випробування з хімії Програма вступного випробування з математики
Програми фахових вступних випробувань для вступників на ступень бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднений напрям підготовки
Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківська справа» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030507 “Маркетинг” Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030505 «Міжнародна економіка» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.03060101 «Менеджмент» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030506 «Прикладна статистика» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» Програма вступного випробування за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
Програми додаткового вступного випробування (співбесіди) для вступників на ступень бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)
Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківська справа» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають для здобуття ступеня бакалавра з напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030505 «Міжнародна економіка» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030506 «Прикладна статистика» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
Програми фахових вступних випробувань на ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спорідненою спеціальностю на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста)
Програма вступного випробування з іноземної мови для здобуття на освітній ступень магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» для здобуття освітнього ступеня магістра Програма вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» для здобуття освітнього ступеня магістра Програма вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою» для здобуття освітнього ступеня магістра Програма вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Експертиза товарів та послуг» для здобуття освітнього ступеня магістра Програма вступного випробування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна теорія» для здобуття освітнього ступеня «магістр» Програма вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» для здобуття освітнього ступеня магістра Програма вступного випробування зі спеціальності 075 «Маркетинг» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Прикладна статистика» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» для здобуття освітнього ступеня магістра Програма вступного випробування зі спеціальності 242 «Туризм» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Програма фахового випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» на ступінь магістра і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста Програма вступного випробування зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для здобуття освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Програми додаткового вступного випробування (співбесіда) на ступінь магістра, освіньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основіздобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста), за іншою спеціальністю.
Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Експертиза товарів та послуг» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 242 «Туризм» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна теорія» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 075 «Маркетинг» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» «Менеджмент інноваційної діяльності» «Управління фінансово-економічною безпекою» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Прикладна статистика» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра та ОКР спеціаліста зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO