Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту


Лоханова
Наталія Олексіївна
завідуюча кафедрою
д.е.н.,професор

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту – одна із перших кафедр, що були засновані на тлі нашого навчального закладу. Можна сказати, що разом з ВУЗ-ом кафедра пройшла два етапи розвитку: довоєнні роки - з 1921- 1941рр. і післявоєнні - з 1944 р. по наш час.

У довоєнний період вона мала назву кафедра "Бухгалтерського обліку". Головним її завданням була підготовка фахівців для банківської системи, забезпечення їх знаннями в галузі бухгалтерського обліку і економічного аналізу підприємств. У ті роки ВУЗ не готував спеціалістів з бухгалтерського обліку в галузях народного господарства. Облікові дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" і "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" згідно з діючими учбовими планами являлись складовими спеціальними дисциплінами підготовки економістів і кредитних працівників банківської системи.

В повоєнні роки інститут готував кадри не лише для банківської системи, але також для органів державної статистики, фінансової системи та матеріальних галузей виробництва за спеціальністю: "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства".

З 30-тих років до початку війни, а потім з 1944 р. до 1956 р. існувала кафедра "Бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності".

З 1945 року розпочалась підготовка кадрів по спеціальності "Оперативна техніка і облік в Державному банку", а кафедра стала випускною. Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теоретичних організаційних основ бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в різних галузях народного господарства.

В серпні 1956 року кафедра розділена на дві самостійні: "Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності в промисловості і "Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств".

Саме в цей час кафедра розпочала підготовку спеціалістів з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності в промисловості. Зростав рівень підготовки спеціалістів і кількісний склад колективу викладачів, ускладнювались задачі, що стали перед ними. Виникла необхідність чергового розподілу кафедри. Це було зроблено в 1966 році. Виділились:

 • кафедра "Бухгалтерського обліку" та
 • кафедра "Аналізу господарської діяльності".

За багато років існування кафедри її завідувачами були к.е.н.,доц.. Шмулян М.П. (1944-1955рр.), к.е.н., доц. Зернов Л. (1955-1961рр.), к.е.н., доц.. Остринська Ц.Р. (1962-1965 рр.), к.е.н., доц. Логінова Г.М. (1970-1976 рр.), д.е.н., проф.Валуєв Б.І. (1976-2008 рр.), 3 вересня 2008 року кафедрою завідує д.е.н., проф. Максімова В.Ф.

Кафедра здійснює ступеневу підготовку студентів за ступенями бакалавра, спеціаліста та магістра.

Сьогодні Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту здійснює фахову та спеціальну підготовку студентів із дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Облік та аудит», «Аудит», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у бюджетних установах», «Облік і звітність у системі оподаткування», «Особливості обліку ЗЕД», «Особливості обліку в галузях», «Внутрішній контроль», «Теорія фінансового контролю», «Комп’ютерний аудит», «Ревізія фінансової діяльності підприємства», «Звітність підприємств», «Організація і методика аудиту на підставі МСА», «Організація обліку», «Державний фінансовий контроль», «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Стратегічний управлінський облік», «Основи наукових досліджень», «Облік за видами економічної діяльності», «Внутрішній аудит», «Основи наукових досліджень і методика викладання обліково-економічних дисциплін», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва», «Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті», «Облік інвестиційної і інноваційної діяльності», «Консолідована фінансова звітність».

Науково-методичний і навчальний процес на кафедрі забезпечують 33 викладача, з них 17 мають науковий ступень та звання: 2 доктора наук, професора; 15 кандидата наук, доцента.

Серед викладачів кафедри працював відомий фахівець з проблем контролю, ревізії та аудиту почесний професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Леонід Мойсейович Крамаровський, учасник Великої Вітчизняної війни. Їм видано більш як 110 науково-практичних праць, підручників й навчальних посібників, загальним обсягом більш 300 др.а., серед яких 1 монографія, під його науковим кіревництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

На кафедрі постійно діє аспірантура, яка готує наукові та науково-педагогічні кадри за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит».

Серед пріоритетних напрямів роботи кафедри – двохступенева система підготовки фахівців (бакалавр, магістр), використання інформаційних технологій у навчальному процесі, запровадження Болонських ініціатив до навчального процесу.

Провідні фахівці кафедри мають міжнародні сертифікати: САР – 7, АССА/DipIFR - 2. Більшість викладачів кафедри є практикуючими бухгалтерами.

Кафедра виступає провідною організацією із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук. За час існування кафедри було підготовлено і захищено 40 кандидатських та 4 докторські дисертації.


вул. Успенська 91, каб. 401
722-41-98, 725-13-80
k.bua
 • Документація кафедри
 • Дисципліни кафедри
  БАКАЛАВРИ
  Нормативні
  • Бухгалтерський облік
  • Фінансовий облік 1
  • Фінансовий облік 2
  • Управлінський облік
  • Звітність підприємств
  • Аудит
  Вибіркові Пакет 1
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Внутрішній аудит
  • Облік у бюджетних установах
  Пакет 2
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Внутрішній аудит
  • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
  Пакет 3
  • Вступ до фаху.
  • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
  • Теорія фінансового контролю
  • Облік і звітність в системі оподаткування
  • Особливості обліку ЗЕД
  • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
  • Контроль в системі управління
  • Облік у підприємствах різних організаційно-правових форм

  МАГІСТРИ
  Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» (наукове спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  • Державний фінансовий контроль
  Вибіркові дисципліни
  • Стратегічний управлінський облік
  • Внутрішній аудит
  • Консолідована фінансова звітність
  Цикл науково-дослідної підготовки
  • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
  • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту
  Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами економічної діяльності» (професійне спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  Вибіркові дисципліни
  • Стратегічний управлінський облік
  • Внутрішній аудит
  • Консолідована фінансова звітність
  • Державний фінансовий контроль
  Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (наукове спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  • Державний фінансовий контроль
  Вибіркові дисципліни
  • Контроль міжнародних операцій
  • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
  Цикл науково-дослідної підготовки
  • Облік міжнародних операцій в умовах глобалізації
  • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
  • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту
  Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (професійне спрямування) Цикл професійної та практичної підготовки
  • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
  • Організація бухгалтерського обліку
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності
  • Звітність підприємств
  • Організація і методика аудиту на підставі МСА
  Вибіркові дисципліни
  • Контроль міжнародних операцій
  • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
  • Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД
  • Державний фінансовий контроль
ONEU LOGO