Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіНайголовнішими завданнями наукової діяльності кафедри є:

 • дослідження теоретичних основ щодо визначення конкурентоспроможності підприємства;
 • систематизація та поглиблення існуючих класифікацій чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства;
 • аналіз практичних аспектів за¬стосовування методів аналізу конкурентоспроможності підприємства як системи у динаміці;
 • дослідження галузевих особливостей формування конкурентоспроможності продукції підприємств в галузях промисловості;
 • аналіз основних напрямків підвищення конкурентоспроможності продукції.

У 2016 році кафедрою була продовжена науково-дослідна робота над темою: “Теоретико-методичні та організаційні основи управління конкурентоспроможністю підприємств України”.

В результаті за звітний період було опубліковано: 40 наукових статей загальним обсягом 21,881 у.д.а., захищена 1 докторська дисертація та 5 кандидатських дисертацій. Загальний обсяг наукових публікацій 24,891 у.д.а. Опубліковано 7 монографій, 4 навчальних посібника, 40 статей та 89 тез.

Теми захищених дисертацій:
 • «Управління інтелектуальною власністю підприємства: процес ний підхід». Семенова В.Г. Науковий консультант – професор Ковальов А. І.
 • «Управління витратами на оплату праці підприємств машинобудування». Сукач О.О. Науковий керівник - доцент Літвінов О.С.
 • «Організаційно-економічний механізм управління прибутком підприємств». Іванченко Д.Ф. Науковий керівник - професор Янковий О.Г.
 • «Система моніторингу економічного стану підприємства». Тарасевич А.П. Науковий керівник - професор Янковий О.Г.
 • «Формування мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства». Своробович Л. М. Науковий керівник - доцент Єгупов Ю.А.
 • «Оцінка факторів сталого розвитку підприємств хлібопекарської галузі». Телешевська С.М. Науковий керівник - доцент Дегтярьова О.О.

На протязі 2016 року успішно працював створений при кафедрі економіки підприємства (у вересні 2006 р.) науковий студентський гурток під керівництвом доцента Гамми Т.М. та викладача Грінченко Р.В. У роботі гуртка брало участь близько 23 чоловік.

Також протягом 2016 року діяв науковий семінар під керівництвом доцента Кошельок Г.В., у роботі якого брало участь 27 чол.

В лютому-березні 2016 року 2 наукові роботи переможців першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі економіка підприємства та управління підприємством приймали участь у другому етапі даного конкурсу. З них стали переможцями:

 • Мініна М.О. студентка 5 курсу 4 групи ФЕУП (диплом першого ступеню);
 • Новикова Ю.В. студентка 4 курсу 4 групи ФЕУП (диплом третього ступеню).

В лютому-березні 2016 року 3 наукові роботи переможців першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі економіка транспорту і зв’язків приймали участь у другому етапі даного конкурсу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). З них стали переможцями:

 • Мініна М.О. студентка 5 курсу 4 групи ФЕУП (диплом третього ступеню).

Відповідно до наукового та науково-технічного співробітництва із закордонними організаціями у жовтні 2016 року ст. викладач кафедри економіки підприємства Куклінова Т.В. була у відрядженні для участі у міжнародній програмі від Тюнінг Акадмії університету Дусто, м Більбао, Іспанія.

У грудні 2016 року доцент Дегтярьова О.О. проходила стажування в університеті м. Магдебурга( Німеччина).вул. Преображенська 8, к.201
723-84-03
k.ep
Кафедра у репозитарії ОНЕУ
ONEU LOGO