Баранова
Вікторія Глібівна
Завідувач кафедри фінансів lavika@rambler.ru

Посада: Завідувач кафедри фінансів

Вчене звання: Професор

Науковий ступінь: Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08, рік присвоєння ступеню – 2010.

Тема дисертаційного дослідження: «Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування і розвитку»

Досвід науково-педагогічної діяльності: з 1992 року.

Дисципліни, які викладає:

  • Фінансовий менеджмент
  • Методологія наукових досліджень
  • Фінанси

Сфера наукових інтересів:

  • Страхування та страхові відносини,
  • Пенсійне страхування,
  • Бюджетно-податкова політика

Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями:

  • Нєнно Ірина Михайлівна «Фінансове забезпечення розвитку страховика». Рік захисту – 2009
  • Рабий Ольга Степанівна «Управління страховими резервами страховика». Рік захисту – 2006
Електронний архів наукових публікацій
ONEU LOGO