Коцюрубенко
Ганна Миколаївна
Старший викладач кафедри фінансів аnna_kots@mail.ru

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08, рік присвоєння ступеню – 2014

Тема дисертаційного дослідження: «Фінансові ресурси домогосподарств України: формування, розподіл та використання»

Досвід науково-педагогічної діяльності: працює на кафедрі «Фінансів» ОНЕУ з 2008 року.

Дисципліни, які викладає:

  • Фінанси;
  • Фінансовий менеджмент;
  • Фінанси зарубіжних країн

Сфера наукових інтересів: Фінанси домогосподарств та функціонування домогосподарств як суб’єктів фінансових відносин; Формування фінансового потенціалу держави Електронний архів наукових публікацій .

ONEU LOGO