Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Гончаренко
  Олена Миколаївна
  завідуюча кафедрою
  д.е.н. доцент

  Кафедра ФМФР була створена рішенням університету в 2001 році ( протокол №6 від 25 червня 2001 р.). Ставлення та розвиток в Україні ринкових відносин потребувало якісних змін в економічному, інформаційному і правовому середовищі функціонування підприємств, всіх сегментів фінансового ринку. Це обумовило необхідність створення кафедри, на яку покладається завдання наукових досліджень і підготовка фахівців за вказаними напрямками.

  Колектив кафедри в 2008 році завершив дослідження комплексної наукової теми: «Становлення та розвиток фінансового менедженту в Україні». Результати дослідження були широко представили співробіткам кафедри на конференціях різних рівнів і наукових публікаціях не тільки нашого університету, а і в виданнях багатьох наукових центрів країни і за кордоном.

  За результатами досіліджень, зокрема, були видані:

  Монографії:
  • Кубліков В.К. - «Формування ринку цінних паперів в Україні: державне регулювання».
  • Кубліков В.К.,Гриневецька О.С. - «Управління державною власністю в Україні (регіональний аспект)».
  • Баранова В.Г., Арутюнян С.С.,Ітигіна О.В. – «Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці :питання теорії та методології».
  • Гончаренко О.М. – «Фінансовые методы управления инвестиционными проектами».
  Підручники:
  • Проф. Зверяков М.И. ( співавтори доц. Баранова В.Г., доц. Ітигіна О.В.) «Фінансовий ринок: питання та відповіді»
  • Арутюнян С.С., Баранова В.Г., Ітигіна О.В., Сташкевич Н.М. « Введение в инвестирование».
  • Величко Г.О., Дейніс Л.М. – навчальний посібник з грифом МОН –«Фінанси підприємств».
  • Арутюнян С.С. – «Фінансовий механізм зовнішньо - економічної діяльності» .

  З 2009 р. кафедра працює над науковою темою «Теоретичні і практичні проблеми становлення та розвитку фінансового ринку в Україні». В рамках цієї теми готується одна докторська та шість кандидатських дисертацій. Учасниками теми є і студенти всіх форм навчання. Тематика дипломних робіт відображає основні напрями комплексної наукової теми кафедри.

  Колектив кафедри постійно працює з обдарованою студентською молоддю. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, олімпіади як в Одеському національному економічному університеті та і в інших наукових закладах.

  При кафедрі діє аспірантура яка регулярно поповнюється талановитими випусниками фінансово-економічного факультету. Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку веде підготовку бакалаврів зі спеціальності «Фінанси» і магістрів за двома магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент», «Інвестиції на фондовому ринку». Випускники фінансово-економічного факультету працюють у підприємницьких структурах, всіх форм власності в якості фінансових директорів і на посадах пов’язаних з організацією фінансової, аналітичної і контрольної роботи оподаткуванню підприємств, інвестиційною діяльністю, управлінням фінансовою санацією підприємств.

  В страхових організаціях на посадах, пов’язаних з наданням всіх видів страхових послуг.

  У посередників фондового ринку: акціонерних компаніях, корпораціях, урядових установах, муніципальних органів, інвестиційних банках, інвестиційних фондах, фондовій біржі, державній комісії по цінним паперам та фондовому ринку тощо.

 • 
  Гончаренко
  Олена Миколаївна
  д.е.н. доцент
  Величко
  Геннадій Олександрович
  к.е.н., професор
  Арутюнян
  Світлана Сергіївна
  к.е.н., доцент, приват-проф.
  Лапіна
  Ірина Сергіївна
  к.е.н. доцент
  Світлична
  Ольга Степанівна
  к.е.н., доцент
  Нєнно
  Ірина Миколаївна
  к.е.н., доцент
  Іоргачова
  Марія Іванівна
  к.е.н., ст.викладач
  Сташкевич
  Наталя Миколаївна
  ст. викладач
  Захаренко
  Олена Олександрівна
  ст. викладач
  Астахова
  Наталя Ігорівна
  к.е.н., ст.викладач
  Бондаренко
  Павло Валерійович
  ст. викладач
  Красільнікова
  Катерина Володимирівна
  викладач
  Добриніна
  Людмила В`ячеславівна
  викладач
  Ропотан
  Ірина Валеріївна
  к.е.н., викладач
  Ковальова
  Олена Миколаївна
  к.е.н., викладач

  Ревебцова
  Наталя Романівна
  ст. лаборант
  Скороход
  Тетяна Олександрівна
  ст. лаборант
  Лавренюк
  Ольга Володимирівна
  лаборант
 • 

  Колектив кафедри в 2008 році завершив дослідження комплексної наукової теми: «Становлення та розвиток фінансового менедженту в Україні». Результати дослідження були широко представили співробіткам кафедри на конференціях різних рівнів і наукових публікаціях не тільки нашого університету, а і в виданнях багатьох наукових центрів країни і за кордоном.

  За результатами досіліджень, зокрема, були видані:

  Монографії:
  • Кубліков В.К. - «Формування ринку цінних паперів в Україні: державне регулювання».
  • Кубліков В.К.,Гриневецька О.С. - «Управління державною власністю в Україні (регіональний аспект)».
  • Баранова В.Г., Арутюнян С.С.,Ітигіна О.В. – «Фінансовий менеджмент в транзитивній економіці :питання теорії та методології».
  • Гончаренко О.М. – «Фінансовые методы управления инвестиционными проектами».
  Підручники:
  • Проф. Зверяков М.И. ( співавтори доц. Баранова В.Г., доц. Ітигіна О.В.) «Фінансовий ринок: питання та відповіді»
  • Арутюнян С.С., Баранова В.Г., Ітигіна О.В., Сташкевич Н.М. « Введение в инвестирование».
  • Величко Г.О., Дейніс Л.М. – навчальний посібник з грифом МОН –«Фінанси підприємств».
  • Арутюнян С.С. – «Фінансовий механізм зовнішньо - економічної діяльності» .

  З 2009 р. кафедра працює над науковою темою «Теоретичні і практичні проблеми становлення та розвитку фінансового ринку в Україні». В рамках цієї теми готується одна докторська та шість кандидатських дисертацій. Учасниками теми є і студенти всіх форм навчання. Тематика дипломних робіт відображає основні напрями комплексної наукової теми кафедри.

  Колектив кафедри постійно працює з обдарованою студентською молоддю. Щорічно проводяться наукові студентські конференції, олімпіади як в Одеському національному економічному університеті та і в інших наукових закладах.

  При кафедрі діє аспірантура яка регулярно поповнюється талановитими випусниками фінансово-економічного факультету. Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку веде підготовку бакалаврів зі спеціальності «Фінанси» і магістрів за двома магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент», «Інвестиції на фондовому ринку». Випускники фінансово-економічного факультету працюють у підприємницьких структурах, всіх форм власності в якості фінансових директорів і на посадах пов’язаних з організацією фінансової, аналітичної і контрольної роботи оподаткуванню підприємств, інвестиційною діяльністю, управлінням фінансовою санацією підприємств.


вул. Пушкінська, 26, к.311
722-41-59
fmfr http://sites.google.com/site/kafedrafmifr/

КРУГЛИЙ СТІЛ «Сучасні проблеми розвитку ринку капіталів в Україні» 24 квітня 2015 року, 6 корпус, 214 ауд., 10.00. Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

ONEU LOGO