Кафедра маркетингу

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
Події
 • 
  Литовченко
  Ірина Львовна
  Завідуюча кафедрою
  д.е.н., професор

  Творчість без стратегії називається мистецтвом.
  Творчість зі стратегією називається маркетингом.
  Джефф Річардс

  Кафедра маркетингу має давню історію, але з 2003 р кафедра незмінно називається кафедрою маркетингу. Завідувач кафедри, доктор економічних наук Литовченко Ірина Львівна.

  Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності “Маркетинг”.

  Напрямок наукової діяльності кафедри: маркетингова діяльність в умовах інформаційної економіки.

  Кафедра має 2 філії на підприємствах ПАТ «Одеський коровай» та ТОВ «Технопарк ХЕМО-ПОЛЬ», на яких проводиться практика студентів 4 та 5 курсів, як частина учбового процесу. Також студенти проходять навчальну і виробничу практику у відділах маркетингу таких підприємств:

  • Телекомунікаційна компанія «Vega»
  • ПП «Інтеграл-проект Maristella club»
  • ТОВ «ШАБО»
  • ТОВ «Винфорт»
  • ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море»
  • ПАТ «Одеський припортовий завод»
  • Виробниче підприємство «Телекарт-прилад»
  • ТОВ «Торговий Дім Левада» та ін.
  • «Netpeak»

  На основі інформації, яку отримано з баз практики виконуються курсові, дипломні роботи. Також викладачі кафедри мають можливість проходити стажування та підвищення кваліфікації на вказаних підприємствах.

  Одним з напрямків роботи кафедри є також заходи щодо поліпшення організації навчального процесу, надання практичних навичок студентам в стінах університету, формування іміджу кафедри і профорієнтаційна робота, представлення випускників перспективним роботодавцям.

  Крім навчального процесу, студенти-маркетологи залучені до участі та організації кафедральних PR-заходів.

  Буде ЗНАТИ:
  • Місце і роль управління маркетинговими бізнес-процесами підприємства
  • Принципи, методи і технології управління маркетингом
  • Методики прийняття стратегічних і тактичних маркетингових і управлінських рішень
  • Критерії оцінки ефективності маркетингових проектів
  • Сучасні методи проведення маркетингових досліджень, математичні та статистичні методи збору, оброблення, аналізу та подання інформації
  Буде ВМІТИ:
  • Складати план маркетингу підприємства та забезпечувати його виконання
  • Організовувати і проводити маркетингові дослідження будь-якої складності
  • Вибирати стратегічні маркетингові цілі і стратегії їх досягнення,
  • Формувати тактичні маркетингові рішення в області товарної, цінової, комунікаційної та збутової політики
  • Здійснювати оцінку ефективності маркетингу
  Буде ВОЛОДІТИ:
  • Економічним мисленням
  • Спеціальною термінологією маркетингу і його інструментами
  • Навичками системного і ситуаційного підходів до розробки управлінських рішень
  • Необхідними навичками практичної роботи на посаді маркетолога в умовах постійно мінливої економічної кон'юнктури
  • Вільно одним - двома іноземними мовами
  • Сучасними інноваційними технологіями вибору ефективних маркетингових рішень
  Зможе ПРАЦЮВАТИ на таких посадах:
  • Віце-президент компанії з маркетингу
  • Керівник відділу маркетингу
  • Маркетолог-аналітик;
  • Національний трейд-маркетолог;
  • Інтернет-маркетолог;
  • Менеджер з реклами;
  • Менеджер з логістики;
  • Бренд-менеджер;
  • Керівник маркетингових досліджень;
  • PR- менеджер;
  • Менеджер з просування продукту;
  • Копірайтер;
  • Науковий співробітник, асистент, викладач у вищих навчальних закладах;
  • Економіст в комерційних та некомерційних організаціях
 • 
  Литовченко
  Ірина Львовна
  д.е.н., професор
  Андрєєва
  Наталя Миколаївна
  д.е.н., професор
  Оснач
  Ольга Федорівна
  к.е.н., доцент
  Новошинська
  Любов Василівна
  к.е.н., доцент
  Беспалов
  Володимир Михайлович
  к.е.н., доцент
  Саєнсус
  Марія Анатоліївна
  к.е.н., доцент
  Сотніков
  Юрій Миколайович
  к.е.н., доцент
  Жарська
  Ірина Олександрівна
  к.е.н., доцент
  Губерник
  Аркадій Олексійович
  к.е.н., доцент
  Єгорова-Гудкова
  Тетяна Ігорівна
  к.е.н., доцент
  Рулінська
  Ольга Володимирівна
  к.е.н., старший викладач
  Шкурупська
  Ірина Олександрівна
  к.е.н., викладач
  Гоцуляк
  Олександра Віталіївна
  старший викладач
  Скіба
  Тетяна Сергіївна
  викладач
  Хмелярова
  Яна Анатоліївна
  викладач
  Бергер
  Валентин Валерійович
  викладач
  Тарасенко
  Наталя Іванівна
  викладач

  Зіньковська
  Дар`я Володимирівна
  ст.лаборант
  Бурдаковська
  Марина
  лаборант
 • 

  Основні наукові досягнення кафедри:

  1. Розробка методології логістичного походу.
  2. Розробка концепції маркетингової системи країни.
  За останні роки захищено:
  докторські дисертації:
  1. Окландер М.А. Формування логістичних систем підприємств (2003 р.).
  2. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг промислових підприємств (2011 р.).
  кандидатські дисертації:
  1. Шкурупської І.О. Інтегровані маркетингові комунікації підприємств на ринку геліоенергетичного обладнання (2014 р)
  2. Михайленко О.Г. Маркетингова стратегія розвитку господарських комплексів (на прикладі рекреаційного комплексу) (2001 р.).
  3. Чукурна О.П. Маркетингова стратегія підприємств споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки (2004 р.).
  4. Губерник А.О. Стратегії маркетингу підприємства на ринку металопластикових віконних систем (2007 р.).
  5. Жарська І.О. Маркетингова система підприємства залізничного транспорту України (2008 р.).
  6. Ботушан М.І. Маркетингова комунікативна діяльність підприємств метизної підгалузі (2010 р.).
  7. Рулінська О.В. Страховий маркетинг: стратегічне планування в страхових компаній (2013 р.)
  Підручники та навчальні посібники з грифом МОН України:
  1. Андрєєва Н.М., Рулінська О.В. Товарна інноваційна політика:навчальний посібник/Н.М. Андрєєва, О. В. Рулінська. - Одеса:ФОП Бондаренко М.О., 2015 - 284 с.
  2. Маркетинг промышленного предприятия в схемах и рисунках: Учебное пособие/ О.Ф. Оснач; Одесский национальный экономический университет. - Одесса: ФЛП Бондаренко М.А., 2015. - 308 с.
  3. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика: Навчальний посібник з грифом МОН України – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
  4. Окландер М.А. Логістика: Навчальний посібник з грифом МОН України – Київ: Зовнішня торгівля, 2005.
  5. Окландер М.А. Логістика: Підручник з грифом МОН України – К.: Центр учбової літератури, 2008.
  6. Маркетинг: Підручник з грифом МОН України / В.Руделіус, М.А. Окландер та інш. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005.
  7. Маркетинг: Підручник з грифом МОН України – 2-ге вид. / В.Руделіус, М.А. Окландер та інш.– К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008.
  8. Маркетинг: Підручник з грифом МОН України – 3-тє вид. / В.Руделіус, М.А. Окландер та інш. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008.
  9. Маркетинг: Підручник з грифом МОН України – 4-те вид. / В.Руделіус, М.А. Окландер та інш. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009.
  10. Маркетинг: Підручник з грифом МОН України / А.Ф. Павленко, М.А. Окландер та інш. – К.: КНЕУ, 2008.
  11. Новошинська Л.В. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
  12. Оснач О.Ф. Товарознавство: Навчальний посібник з грифом МОН України.. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
  13. Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Київ: Центр учбової літератури, 2007.
  14. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Київ: Центр учбової літератури, 2008.
  15. Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник з грифом МОН України. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
  16. Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг: Підручник з грифом МОН України – К.: Центр учбової літератури, 2009.
  Монографії видані кафедрою маркетингу:
  1. І.Л. Литовченко, О.В. Рулінська, Л.В. Новашинська, В.Г. Баранова Стратегічне маркетингове планування в страхових компаніях:[монографія]/І.Л. Литовченко, О.В. Рулінська, Л.В. Новошинська, В.Г. Баранова; - Одеса:ИНВАЦ, 2014. - 280с.
  2. Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве: Монографія / М.А. Окландер – Одеса: АП НТиЭИ, 1996.
  3. Окландер М.А. Контури экономической логистики: Монографія / М.А. Окландер – К.: Наукова думка, 2000.
  4. Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни: Монографія / М.А. Окландер – К.: Наукова думка, 2002.
  5. Маркетинг в секторах національної економіки: Монографія / Під ред. М.А. Окландера – Одеса: Астропринт, 2004.
  6. Окландер М.А. Логістична система підприємства: Монографія / М.А. Окландер – Одеса: Астропринт, 2004.
  7. Маркетинг підприємств споживчої кооперації України: Монографія / За ред. М.А. Окландера. – Одеса: Автограф, 2005.
  8. Окландер М.А., Чукурна О.П. Споживча кооперація: маркетингові моделі та технології: Монографія / М.А. Окландер, О.П. Чукурна – Одеса: Екологія, 2005.
  9. Окландер М.А., Чукурна О.П., Гончаренко В.В. Стратегії розвитку підприємств споживчої кооперації України: Монографія / М.А. Окландер, О.П. Чукурна, В.В. Гончаренко – Одеса: Екологія, 2007.
  10. Окландер М.А., Губерник А.О. Маркетингові інновації на ринку металопластикових віконних систем: Монографія / М.А. Окландер, А.О. Губерник – Одеса. – Астропринт. – 2009.
  11. Окландер М.А., Жарська І.О. Маркетингові аспекти реформування залізничного транспорту: Монографія / М.А. Окландер, І.О. Жарська – Одеса. – Астропринт. – 2010.
  12. Окландер М.А., Литовченко І.Л., Ботушан М.І. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: Монографія / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. Ботушан – Одеса: – Астропринт. – 2011.
  13. Андрєєва Н. М. Методичні підходи до діагностики та комплексної оцінки ефективності інвестицій в природо перетворювальні проекти: соціо-еколого-економічний аспект: монографія/ Одеса: «Феникс», 2013.
  14. Андрєєва Н. М. Зелені інвестиції в агропромисловий сектор як сучасна філософія трансформації економіки України в умовах сталого розвитку / В кн.: Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : [Колективна монографія]/ Одеса, ТОВ «Лерадрук», 2013
  15. Звягінцева О.Б. Інноваційний маркетинг підприємств: теорія, методологія, механізм : монографія /Одеса : Фенікс, 2013
  16. Звягінцева О.Б.Механізм формування маркетингової політики комунікацій підприємств харчової промисловості України : монографія/Одеса : Фенікс, 2013
  17. Новошинська Л.В. Маркетинг фінансових послуг: монографія /Одеса,Пальміра,2013
  18. Новошинська Л.В. Управление в обществе XXI века:проблемы и решения: монографія/Филиал СПб.ГЭУ в г. Череповце,2013.
  19. Окландер М.А., Литовченко І.Л. Яшкина О.И. та ін. Маркетингові технології економічного зростання: монографія / Одеса, «Астропринт, 2012
  20. Литовченко І.Л. Сороко Є.М., Егорова-Гудкова Т.И. и др. Проблемы государственного регулирования виртуального рынка «Очерки о системе госуправления» : монографія/ООО «Институт креативніх технологий», Одесса – 2012
  21. Новошинська Л.В. Колективна монографія за результатами VI між.н-п конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу 27-29 вересня. «Управління маркетингоимиі ризиками інституційних інвесторів»: монографія /Суми ТОВ «ДД» «папірус».
  22. Новошинська Л.В. Маркетинг фінансових послуг інституційних інвесторів: монографія / Одеса.-ПАЛЬМІРА.
  23. Яшкіна О.І. Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: Монографія // За заг. ред.. канд..екон. наук, професора А.З. Підгорного, Одеса - 2012.
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс реклами 6-7 грудня 2014 року (проводиться раз в два роки)
  Формат проведення фестивалю:
  • конкурс робіт учасників з ВНЗ, коледжів і шкіл України за двома напрямками: рекламні відео-ролики та друкована реклама;
  • запрошення компаній з усієї України, які представляють різні сфери бізнесу (рекламні компанії, великі виробничі підприємства, туристичні фірми, банки, великі торговельні мережі, фітнес-клуби, кафе, телекомунікаційні компанії та ін.) для вибору кандидатів на посади рекламістів, фахівців з PR з комунікацій.

  День маркетолога 14 листопада (2014 рік)

  11 листопада студенти та викладацький склад спільно організували свято, присвячене Міжнародному дню маркетолога. Всі групи брали активну участь в підготовці свята. Неймовірно запальними, часом по-доброму дивакуватими, веселими та інтелектуальними були виступи: від веселих відео про «нелегке» студентське життя до вікторин на перевірку ерудиції в сфері їхньої майбутньої професійної діяльності.


  25 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбувся захист кандидатської дисертації викладача кафедри маркетингу Шкурупської Ірини Олександрівни. Тема «Інтегровані маркетингові комунікації підприємств на ринку геліоенергетичного обладнання», науковий керівник - д. е. н., доц. Литовченко І. Л.

  Колектив кафедри щиро вітає здобувачку з успішним захистом!


  Екскурсія в Музей цікавої науки (2015 рік)

  Наукова студентська конференція (проводиться кожного року 10 квітня)

  Актуальність вибору маркетингової спеціалізації економіста обумовлена не тільки великим попитом на ринку кваліфікованих кадрів, але і необхідністю врахування часто мінливих потреб клієнтів сучасного підприємства для забезпечення ефективності його діяльності. Крім того, саме для підприємств малого та середнього бізнесу все важливішим стає бачити і оцінювати конкурентів, тримати руку «на пульсі» ринку, оцінювати власні сильні і слабкі сторони, фокусуватися на «правильної» цільової аудиторії або розробляти ринкові ніші.

  Навчаючись за спеціальністю «Маркетинг», Ви навчитеся встановлювати маркетингові цілі, стратегічно планувати збут, оптимально формувати «маркетинговий комплекс» товарів і послуг. Навчання на кафедри «Маркетингу» охоплює перелік маркетингових дисциплін від політики формування лінійки товарів і ефективних рекламних кампаній до осмисленого ціноутворення, створюють фундамент щодо формування висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця.пров. Привокзальний, 2, к. 309
722-22-11
k.market
 • Дисципліни кафедри (Бакалавріат)
  • Вступ до фаху
  • Поведінка споживачів
  • Товарознавство
  • Маркетинг
  • Маркетингова товарна політика
  • Маркетингове ціноутворення
  • Маркетингові комунікації
  • Міжнародний маркетинг
  • Маркетингова політика розподілу
  • Математичні і статистичні методи в маркетингу
  • Інформаційні системи в маркетингу
  • Інтернет-маркетинг
  • Виставкова діяльність
  • Логістика
  • Маркетинг промислового підприємства
  • Маркетинг послуг
  • Маркетингові дослідження
  • Паблік рілейшнз
  • Дизайн реклами
 • Дисципліни кафедри (Магістратура)
  • Маркетинговий менеджмент
  • Стратегічний маркетинг
  • Рекламний менеджмент
  • Брендинг
  • Товарна інноваційна політика
  • Управління проектами маркетингу
  • Імітаційне моделювання в маркетингу
  • Логістичний менеджмент
  • Маркетинг в соціальних мережах
  • Менеджмент торгово-посередницької діяльності
  • Стандартизація і сертифікація
  • Маркетинг територій
  • Маркетинговий аудит
  • Маркетинг на ринку В2В
  • Інформаційний маркетинг
  • Методологія наукових досліджень
  • Системний синтез і аналіз в маркетингу
  • Державний маркетинг
  • Методологія дослідження ринку
  • Еволюція теорії маркетингу
  • Проблеми сучасного маркетингу
  • Глобальна економіка
  • Інтегровані маркетингові комунікації
ONEU LOGO