Кафедра математичних методів аналізу економіки

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Мацкул
  Валерій Миколайович
  завідуючий кафедрою
  к.ф-м.н., доцент

  Курс математики постійно викладається в нашому ВНЗ з часів його утворення (1921 р.). З відновленням ОНЕУ у 1944 році вища математика знову стала однією із базових дисциплін, яку вивчають майбутні економісти.

  У 1944 році кафедра вищої математики була складовою частиною кафедри обліку, статистики та математики, а з 1945 року - кафедри статистики і вищої математики, якою керував професор Антон Самойлович Боринєвич. У 1946 році кафедру очолив доцент У.Г.Славов. У 1949 році його замінив економіст-статистик, доцент Я.М. Еріх. З 1955 по 1962 рік кафедрою завідував доцент Ф.Г. Долгушевський.

  У 1962 році була утворена самостійна кафедра вищої математики і лінійного програмування. Нову кафедру очолив доцент Сергій Миколайович Лозинський. На посаді завідуючого С.М. Лозинського у 1965 році замінив талановитий педагог і організатор, доцент Володимир Терентійович Поляцький. В цей час на кафедрі працював відомий математик, професор Володимир Петрович Потапов.

  У 1974 - 1984 роках кафедрою керував доцент Борис Іванович Рухлін, який за 10 років створив ядро нинішнього колективу кафедри. У 1992 році кафедру вищої математики і лінійного програмування було перейменовано в кафедру математичних методів аналізу економіки.

  Значний вклад у науковий та науково-методичний розвиток кафедри зробили її завідуючі:

  1. кандидат технічних наук, доцент Журженко С.Л. (1984 - 1994);
  2. кандидат фізико-математичних наук, доцент Вітюк В.Ф. (1994 - 2004)
  3. кандидат фізико-математичних наук Мацкул В.М. (з 2004 по теперішній час).

  Сьогодні кафедра є однією із найбільших в університеті. Її колектив налічує понад 30 викладачів, серед яких такі авторитетні вчені та педагоги, як доценти О.В.Проценко (Перший проректор - проректор з науково-педагогічної роботи), С.В. Левинський (декан фінансово-економічного факультету), О.Л. Суворовський (декан факультету довузівської підготовки), В.Ф. Вітюк, Т.С. Іванченко, С.Л. Журженко, С.С. Клименко, Н.М. Свяжина, В.Г. Чернишев; старші викладачі І.М. Шикова, Є.В. Мальцева та О.С. Бідюк

  На кафедрі проводиться активна наукова та науково-методична робота, впроваджуються в навчальний процес сучасні освітні мультимедійні технології, широко застосовується комп'ютерна техніка, розробляються нові курси, спрямовані на застосування математичних методів при дослідженні економічних проблем. Більшість викладачів приймають участь в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, мають публікації в наукових журналах. Колективом кафедри видані навчальні посібники "Економіко-математичні методи і моделі", "Лінійне програмування для економістів", "Математичне програмування", підручники "Економетрія" та "Теорія імовірностей та математична статистика", велика кількість методичної літератури для студентів.

 • 
  Мацкул
  Валерій Миколайович
  к.ф.-м.н., доцент
  Іванченко
  Тетяна Семенівна
  к.ф.-м.н., доцент
  Кирилова
  Людмила Олександрівна
  к.ф.-м.н., доцент
  Клименко
  Сергій Семенович
  к.ф.-м.н., доцент
  Левинський
  Сергій Васильович
  к.ф.-м.н., доцент
  Орлов
  Євген Вікторович
  к.ф.-м.н., доцент
  Чернишев
  Валентин Геральдович
  к.ф.-м.н., доцент
  Шинкаренко
  Володимир Миколайович
  к.ф.-м.н., доцент
  Суворовський
  Олександр Леонардович
  к.е.н., доцент
  Мальцева
  Євгенія Василівна
  ст. викладач
  Воропай
  Наталія Леонідівна
  викладач
  Герасименко
  Тетяна Валеріївна
  викладач
  Гончаренко
  Світлана Ігорівна
  викладач
  Козьма
  Олександр Олександрович
  викладач
  Косецька
  Тетяна Юріївна
  викладач
  Малішенко
  Вікторія Петрівна
  викладач
  Михайленко
  Анастасія Віталіївна
  викладач
  Міскевич
  Юлія Олександрівна
  викладач
  Походіна
  Валентина Миколаївна
  викладач
  Чепурна
  Олена Євгеніївна
  викладач
  Корсун
  Лілія Миколаївна
  лаборант
 • 


вул. Пушкінська, 26, к.306
722-63-70
mmd
 • Документація кафедри
 • Дисципліни кафедри
  Нормативні
  • Вища математика для економістів
  • Теорія ймовірностей та математична статистика
  • Економіко-математичне моделювання
  Вибіркові
  • Математична економіка
  • Управлінська економіка
  • Елементи математичної економіки
  • Математичне моделювання підприємницької діяльності
  • Фінансова математика
  • Економіко-математичні методи в управлінні державними фінансами і оподаткуванні.
  • Економіко-математичні моделі ЗЕД
  • Дослідження операцій
  • Математичні методи моделювання і прогнозування в банківській діяльності
ONEU LOGO