Кафедра міжнародних економічних відносин

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
Вступнику
 • 
  Козак
  Юрій Георгійович
  завідуючий кафедрою
  д.е.н.,професор
  академік АЕН України та Міжнародної Академії Регіональних Наук

  Кафедра міжнародних економічних відносин та спеціальність "Міжнародна економіка" були створені одними з перших в Україні, у вересні 1991р. .

  Формування новітніх в ОНЕУ кафедри та спеціальності було зумовлено об'єктивними потребами існування нашої країни як незалежного суб'єкту міжнародних економічних відносин.

  Завдяки цьому діяльність кафедри з самого початку була орієнтована на підготовку кадрів, що відповідають світовим стандартам, здатних на сучасному рівні вирішувати завдання розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України як на мікро- так і на макрорівні.

  Завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин є доктор економічних наук, професор, академік АЕН України та Міжнародної Академії Регіональних Наук Юрій

  Георгійович Козак - талановитий вчений і здібний організатор, який заснував кафедру та спеціальність "Міжнародна економіка". У розбудові кафедри та спеціальності йому допомагали д.е.н., проф. В.І. Касаткіна, д.е.н., проф. М.А. Левицький, д.е.н., проф. І.Ю. Сіваченко, д.е.н., проф. В.М. Осипов, к.е.н., доц. С.В. Ляліков, к.е.н., доц. О.В. Воронова, к.е.н., доц. В.В.Ковалевський, доц.Н.С. Логвінова, к.е.н., ст. викл. І.О. Уханова.

  Під керівництвом професора Ю.Г. Козака вперше в незалежній Україні була створена національна система науково-методичного забезпечення підготовки фахівців рівня бакалавра та магістра зі спеціальності "Міжнародна економіка".

  Міжнародні зв'язки

  Кафедра має творчі зв'язки з такими відомими світовими центрами, як:

  • Каліфорнійський університет (США);
  • Університет Бундесвера (Німеччина);
  • Університет Нового Південного Уельсу (Австралія);
  • Варненський економічний університет (Болгарія);
  • Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь);
  • Міжнародний Незалежний Університет Молдови (Молдова);
  • Техаський A&M університет (США);
  • Ягеллонський університет (Польща, Краков)
  • Варшавська Школа Економіки (Польща);
  • Молдавський державний університет (Молдова);
  • Х'юстонський університет (США);
  • Університет економіки (Польща, Краков)
  • Ольштинський університет (Польща);
  • Університет економіки (Польща, Катовіце)
  • Тбіліський державний університет (Грузія)

 • 
  Козак
  Юрій Георгійович
  зав. кафедри, д.е.н., професор
  Кочевой
  Максим Миколайович
  к.е.н., ст. викладач

  Таваліка
  Ганна Трохимівна
  ст. лаборант
  Постова
  Наталія Андріївна
  лаборант
 • 

  Науково-дослідна діяльність кафедри відбувається в рамках наукової школи "Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі".

  Засновником наукової школи є дійсний член Академії економічних наук України, Міжнародної академії регіональних наук, доктор економічних наук, професор Козак Ю.Г.

  Професор Ю.Г. Козак пройшов стажування в університеті Нового Південного Уельсу та стажування в університеті Бундесвера. Постійне підвищення кваліфікації дало змогу професору Ю.Г.Козаку отримати статус члена Ради DUNCAN з розвитку малого та середнього бізнесу в Австралії, а також статус почесного члена IME (International Mercantile Enterprises, USA), консультанта Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та європейської інтеграції Облдержадміністрації.

  У рамках наукової школи колектив кафедри сьогодні працює у наступних напрямках:
  1. Зовнішньоекономічна діяльність: регіональний аспект;
  2. Інституційні важелі вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону;
  3. Інвестиційно-інноваційний розвиток країн Європи в контексті формування їх міжнародної конкурентоспроможності.

  Засновником цих напрямків наукових досліджень є доктор економічних наук, професор Козак Ю.Г.

  За першим напрямком наукові дослідження здійснюють:
  1. Д.е.н., проф. Козак Ю.Г., к.е.н., доц. Воронова О.В. "Взаємодія ендогенних та екзогенних підходів до дослідження економічного регіоналізму".
  2. Д.е.н., проф. Козак Ю.Г."Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону шляхом створення морських портових кластерів та впровадження кластерних моделей".
  3. Д.е.н., проф. Осипов В.М., к.е.н., викл. Єрмакова О.А. "Підвищення міжнародної конкурентноздатності приморських регіонів України на основі кластерної моделі".
  4. К.е.н., доцент Ляліков С.В. "Інноваційні моделі регіонального розвитку: теоретико-методологічний аспект".
  5. К.е.н., доцент Короленко Н.В. "Регіональна політика залучення іноземних інвестицій в Україну в умовах міжнародної інтеграції".
  За другим напрямком наукові дослідження здійснюють:
  1. К.е.н., ст. викл. Притула Н.В. "Теоретичні засади взаємодії органів місцевої та регіональної влади з Агентствами Регіонального Розвитку"
  2. К.е.н., доцент Короленко Н.В. "Значення регіональних інституцій у залученні прямих іноземних інвестицій".
  3. Д.е.н., проф. Козак Ю.Г, к.е.н., доц. Барановська М.І. "Агентства з розвитку експорту як інституційна форма вдосконалення ЗЕД регіону".
  За третім напрямком наукові дослідження здійснюють:
  1. Д.е.н., проф. Козак Ю.Г. "Розвиток економічної теорій інновацій".
  2. К.е.н., доц. Уханова І.О., к.е.н., доц. Барановська М.І. "Концепції міжнародної конкурентоспроможності, та їх еволюція".
  3. К.е.н., ст. викл. Кочевой М.М. "Економічна та валютна політика країн ЄС".
  4. К.е.н., доц. Уханова І.О., викл. Зборовська А.С. "Розвиток технопаркових структур як сучасний засіб забезпечення регіональної інноваційно-інвестиційної політики".
  За результатами наукових досліджень видано 17 монографій:
  • Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон. – Київ, ЦУЛ, 2016 – 290 с.
  • Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи. – Київ, ДУ «ІЕПНАНУ», 2015 – 104 с.
  • Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення. -Одеса, Інтерпринт, 2014
  • Інституційні механізми капіталізації економіки регіонів Українського Причорномор’я. - Одеса, Інтерпринт, 2014.
  • Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014
  • Кластери в економіці України. - Хмельницький: ХНУ, 2014 – 108 с.
  • Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні. Одеса, Атлант, 2012. - 112 с.
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: сучасні особливості функціонування та аналізу розвитку. «Атлант», Одеса, 2012. - 182 с.
  • Інноваційний розвиток держав Європейського Союзу: Ч. 3. Удосконалення інноваційного розвитку держав Європейського Союзу. ОНЕУ, Одеса. - 2012. - 57 с.
  • Стратегія розвитку промислового комплексу регіону.- Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012.
  • Підвищення конкурентоcпроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі. ІПРЕЕД НАН України, Одеса, 2011. - 200 с.
  • Інноваційний розвиток держав Європейського Союзу: Ч. 2 «Аналіз іннова-ційного розвитку держав Європейського Союзу в контексті формування їх міжнародної конкурентоспроможності. Одеса, ОДЕУ. - 2011. - 86 с.
  • Управління конкурентоспроможністю продукції металургійної галузі. - Одеса: "Евен", 2011.
  • Інноваційний розвиток держав ЄС. Одеса, ОНЕУ, 2010.
  • Інноваційний розвиток держав Європейського Союзу: Ч.1 «Методологічні засади дослідження інноваційного розвитку країни» Одеса, ОДЕУ. - 2010. - 84 с.
  • Кластерная форма территориально-производственной организации. - Одесса:"Фаворит",2010
  • Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008.

  За результатами наукових досліджень видано наступні підручники та навчальні посібники. Останні видання кафедри МЕВ

  Підручники та навчальні посібники:
  • Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посіб./ за ред.. Козака Ю.Г. – Київ: ЦУЛ, 2016 – 375 с.
  • Міжнародна торгівля. Підручник. Видання 5-те, перероб. та доп. / за ред. Козака Ю.Г./ Козак Ю.Г, Притула Н.В., Осипов В.М., Кочевой М.М. та ін. - Київ-Катовіце-Краков: ЦУЛ, 2015 – 272 с.
  • Міжнародні фінанси. Навчальний посіб. 5-те вид. перероб. та доп../ за ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.
  • Зовнішньоекономічна діяльність регіону. Навчальний посібник / за ред.. Козака Ю.Г., Єрмакової О.А. – Одеса: ОНЕУ, 2014.
  • Мировая экономика: в вопросах и ответах. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Под.ред. Козака Ю.Г./ Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Батанова Т.В. – Одесса: ОНЭУ, 2014
  • Мировая экономика (Gospodarka światowa)/ под ред. Козака Ю. Г.– Київ-Катовице - Центр учебной литературы, 2013 - 212 с.
  • Международные экономические отношения: теория и политика: учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп./ под ред. Ю. Г. Козака/Ю. Г. Козак, Н. С. Логвинова, Р. В.В. Ковалевский, И. О. Уханова,Е. В. Воронова, О. В. Захарченко и др.. – К.: Центр учебной литературы, 2013. – 360 с.
  • Міжнародний маркетинг/ Козак Ю.Г., Воронова Е.В., Уханова І.О. и др.- Київ-Катовіце, ЦУЛ, 2014 – 294 с.
  • Международная экономика: учебник / под ред. Ю. Г. Козака - 4-е изд. перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 608 с.
  • Міжнародна торгівля. Підруч./ за ред. Ю.Г. Козака. - 4-те вид. перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2011. - 512 с.
  • Міжнародна економіка. Підручник для студ. вищ. навч. закл.; 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2009. – 560 с
  • Международная экономика. В 2-х томах. - Т.1 Международная микроэкономика. Учеб. пособ. 4-е изд. – К.: ЦУЛ, 2013. – 302 с.
  • Международная экономика. В 2-х томах. - Т.2. Международная макроэкономика. Учебное пособие. 4-е изд. – К.: ЦУЛ, 2013. – 308 с.
  • Международный агробизнес. - К., ЦУЛ, 2013. – 306 с.
  • Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях / за ред. Козака Ю.Г., Барановської М.І., Смычека С. – Київ, ЦУЛ, 2013. - 302 с.
  • Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник - Київ, ЦУЛ, 2012. – 400 с.
  • Основи економічної теорії. Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012.- 264 с.
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Навч. посібник. Видання 4-те. - К.: Освіта України, 2012, 2012. – 248 с.
  • Міжнародна мікроекономіка. Навч. посіб. Видан-ня 3-тє, перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с.
  • Міжнародна макроекономіка. Навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2012. – 400 с.
  • Міжнародні стратегії економічного розвитку навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К.: Ос-віта України, 2011 - 288 с.
  • Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: 3-тє вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г.,Ковалевського В. В., Логвінової Н. С., -К.: ЦУЛ, 2011. – 344 с.
  • Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: 2-ге вид. перероб. та доп. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 472 с.
  • Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс: 4-те вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Логвінової Н. С., Барановської М. І.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 288 с.
  • Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування. Навч. посібник / За редакцією Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. - К.: Центр учбової літератури, 2010, - 648 с.
  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс: Навч. посіб. / За ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. 3-тє вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.
  • Світова економіка: Навч. посіб. / За ред. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Логвінова Н.С. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 328 с.
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: навчальний посібник / за ред. Ю.Г. Козака. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.
  • Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. пос.; 2-ге вид. – Київ: ЦУЛ, 2009. – 356 с.
  • Міжнародна торгівля. Навчальний посібник. / за ред. Ю. Г. Козака - Видання 3-те перероб. та доп.- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 668с.
  • Международные стратегии экономического развития. Учебное пособие для иностранных учащихся. / под ред. Ю. Г. Козака – Одесса: ОГЭУ, 2008. – 254 с.
  • Міжнародна економіка: Навч. посібник. Видання 2-ге перероб. та доп.- К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1118 с.
  • Международные финансы. Учебное пособие для иностранных учащихся. / под ред. Ю. Г. Козака – Одесса: ОГЭУ, 2008. – 384 с.
  • Кредитно-модульний курс з міжнародної економіки: Навч. пос. - К.: ЦУЛ, 2008. - 296 с.
  • Міжнародний агробізнес: Навч. посіб. Вид. 2-ге., – Київ: ЦУЛ, 2008. – 266 с.
  Підручники та навчальні посібники, видані за кордоном:
  • International trade: training manual / edited by Yuriy Kozak, Temur Shengelia – Tbilisi : Publishing House „ Universal“, 2016 - 258 p.
  • Podstawy zagranicznej działalności gospodarczej.-Wydanie piąte, poprawione I uzupełnione. / рod redakcją prof. Jurija Kozaka, prof. Tadeusza Sporka - Kijów –Katowice : Centrum literatury naukowej, 2016 - 325 р.
  • World Economy: training manual, 3rd. edition, revised and enlarged / edited by Yuriy Kozak, Tadeusz Sporek – Kyiv-Katowice: CUL, 2016 - 290 p.
  • Introduction to International Marketing :Questions & Answers: training manual / edited by Y. Kozak , A Gribincea – Chisinau: Print-Caro, 2016 – 279 p.
  • World Economy and International Economic Relations: training manual / edited by Y. Kozak, T. Shengelia – Tbilisi: PH «UNIVERSAL», 2016- 223 p.
  • International finance . - Edited by Yuriy Kozak, Temur Shengelia. – Tbilisi : Publishing House „ Universal“ , 2015- 286 p
  • International marketing.- Edited by Yuriy Kozak, Sławomir Smyczek - Kiev-Katowice: CUL ,2015.- 321 p.
  • International Marketing: textbook / Y. Kozak, E. Voronova, V. Osipov, M. Kochevoy [and other] - Kiev-Katowice: CUL, 2015 - 279 p
  • International Marketing: textbook / Y. Kozak, E. Voronova, V. Osipov [and other] -Tbilisi: Publishing House «Universal», 2015 - 354 p.
  • International Marketing: textbook / Y. Kozak, E. Voronova, I. Ukhanova, V. Osipov, V. Kovalevskiy [and other] - Chisinau: CEP-USM, 2015 - 280 p.
  • International Marketing: textbook / edited by Y. Kozak, S. Lebedeva – Gomel, 2015 – 279 p.
  • International Finance: textbook / Y. Kozak, E. Voronova, N. Prytula, A. Zborovskа, [and other] - Kiev-Katowice: CUL, 2015 - 287 p.
  • International Finance: textbook / edited by Y. Kozak, Temur Shengelia - Tbilisi: Publishing House «Universal», 2015 - 340 p.
  • International Finance: textbook / Y. Kozak, A Gribincea [and other]. - Chisinau :CEP-USM, 2015 - 274 p.
  • Essentials of international economics: questions & answers: textbook / Y. Kozak, T. Sporek [and other]. – K.-Katowice: CUL, 2014. - 223 p.
  • Marketing International/ Edited by Y. Kozak, A Gribincea -Chisinau: CEP-USM, 2014 - 169 p.
  • Introduction to International Economics: Questions & Answers: textbook / Y. Kozak, Т. Shengelia, Voronova, E., Ukhanova, I. [ and other ] / edited by Y. Kozak , Temur Shengelia. – Tbilisi: Publishing House «Universal», 2014. - 217 p.
  • International economicrelations / editedby Y. Kozak, T. Sporek/ Kozak, Y., Voronova, E., Ukhanova, I. [andother]. – K.-Katowice: CUL, 2014. - 214 p.
  • International Economic Relations/ edited by Y. Kozak , A Gribincea.– Chisinau: CEP-USM, 2014. - 168 p.
  • An Introduction to International Economics: Questions & Answers Answers: textbook / Y. Kozak, T.Sporek, Voronova, E., Ukhanova, I. [ and other ] / edited by Y. Kozak , A Gribincea.– Chisinau: CEP-USM, 2014. – 221 p.
  • An Introduction to International Economic Relations/ edited by Y. Kozak ,TemurShengelia. Tbilisi : Publishing House „ Universal“, 2014 - 224 p.
  • Economia mondială / Iu.Kozak (Ukraina), А.Gribincea (Моldova), N.Logvinova (Ukraina), etc. - Suport de curs. CEP USM CHIŞINĂU, 2012. – 503 с.
  • Международная экономика. Учебник / под ред. Ю.Г. Козака, Т.Х. Шенгелия. - 5-е изд., Тбилиси. – Киев, ЦУЛ-ТГУ, 2012
  • Международная экономика: учеб. пособ. - Минск, изд-во Гревцова, 2011. – 368 с.
  • Экономика зарубежных стран: учеб. пособие / Ред. Ю.Г.Козака, С.Н.Лебедевой. – Минск, «Вышейная школа», 2009.- 431 с.

Привокзальна пл.,2, к.206
32-56-62
k.mev http://www.ierd.od.ua
 • Документація кафедри
 • Дисципліни кафедри
  • Міжнародна економіка;
  • Економіка зарубіжних країн;
  • Міжнародні організації;
  • Міжнародні фінанси;
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій);
  • Міжнародний маркетинг;
  • Транснаціональні корпорації;
  • Міжнародна торгівля;
  • Сучасна єврорегіоналізація;
  • Міжнародні комерційні угоди та розрахунки;
  • Інституційні важелі вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону;
  • Міжнародний агробізнес;
  • Міжнародні стратегії економічного розвитку;
  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства;
  • Міжнародна економічна діяльність України;
  • Європейська інтеграція;
  • Міжнародні економічні відносини;
  • Глобальна економіка;
  • Університетська освіта (спеціальність «Міжнародна економіка»);
  • Основи наукових досліджень
ONEU LOGO