Кафедра правознавства

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Романадзе
  Луіза Джумберовна
  завідуюча кафедрою
  к.ю.н., доцент

  В 1967 році за постановою Міністерства освіти України №7 від 03.10.1967 р. інститут отримав можливість поширити підготовку спеціалістів для народного господарства за рахунок відкриття нових спеціальностей. У зв’язку з цим в 1967 році на базі кафедри економічної географії була створена кафедра правознавства та економічної історії. Очолив кафедру кандидат юридичних наук, доцент Греков Ігор Олексійович (1967-1974).

  Нова кафедра включилась в навчальний процес 1967/1968 навчального року з новими програмами нових предметів. Втілювались в навчальний процес нові активні методи та технічні засоби навчання. Для студентів були підготовлені методичні посібники з правознавства та економічної історії.

  Пахомов
  Іван Микитович
  д. юр. н., професорЗавідуючий кафедрою
  з 1974 по 2011 рр.

  З 1974 року до 2011 р. колектив кафедри очолював доктор юридичних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки Іван Микитович Пахомов.

  Автор більш 150 наукових праць, підручників та коментарів.

  В 1996 році викладачі економічної історії були переведені на кафедру загальної економічної теорії. З цього часу кафедра зветься кафедрою правознавства.

  З 2013 р. кафедру очолює к.ю.н., доцент Романадзе Л. Д.

  За останні роки склад кафедри значно змінився. Більшість колективу кафедри складають молоді викладачі.

 • 
  Романадзе
  Луіза Джумберовна
  зав. кафедри, к.ю.н., доцент
  Степанов
  Сергій Валерійович
  к.ю.н., старший викладач
  Ткачук
  Альона Сергіївна
  к. ю. н., старший викладач
  Старченко
  Антон Юрійович
  к. ю. н., старший викладач
  Терзі
  Тетяна Олександрівна
  викладач

  Навчально-допоміжний персонал:
  Вірич
  Вікторія Олександрівна
  старший лаборант
  Бонар
  Катерина Сергіївна
  лаборант
 • 

  Науково-дослідна робота кафедри:

  Більш, ніж за тридцять років (1974-2011) навчально-методичний і науково-дослідний потенціал кафедри значно зріс. Творчий колектив кафедри має певні досягнення в галузі господарського та адміністративного права, являється науково-консультативним регіональним центром і центром підготовки наукових кадрів. За цей період захистили 15 кандидатських і одну докторську дисертації. За останні роки було видано ряд монографій, підручників, коментарів до кодексу закону про працю та до митного кодексу України, опубліковано більш 100 наукових статей.

  Наукові інтереси викладачів об’єднує кафедральна тема науково-дослідної роботи: “Науково-правові засади діяльності суб’єктів господарювання в Україні”. Основним досягненням кафедри є те, що кафедра стала випусковою. З 1998 навчального року кафедра почала займатися підготовкою фахівців по спеціалізації “Правове регулювання підприємницької діяльності”.

  Ця спеціалізація об’єктивно необхідна в умовах розвитку підприємницької діяльності в Україні, бо ці процеси вимагають підготовки фахівців з вищою економічною освітою, які мають знання в галузі юридичних наук.


вул. Преображенська 8, к. 105
723-05-42
pravo
 • Дисципліни кафедри
  • Правознавство
  • Правове регулювання економічної діяльності
  • Фінансове право
  • Університетська освіта
  • Трудове право
  • Правове регулювання туристичної діяльності
  • Публічне адміністрування
  • Правові основи економічної безпеки
  • Інтелектуальна власність
  • Міжнародне право
  • Адміністративне право
  • Господарське право
  • Право (Право; Трудове право)
  • Право (Господарське право)
  • Міжнародне економічне право
  • Адміністративний менеджмент
  • Договірне право
  • Міжнародне приватне право
  • Інвестиційне право
  • Підприємницьке право
  • Податкове право (податкове законодавство)
  • Господарське законодавство
  • Право (Підприємницьке право, адміністративне право, трудове право, господарське право)
ONEU LOGO