Кафедра статистики

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Підгорний
  Анатолій Захарович
  Завідуючий кафедрою
  к.е.н., професор

  Кафедра статистики – один із старіших викладацьких колективів Одеського національного економічного університету – була створена ще у довоєнні роки, коли її очолював відомий одеський статистик професор Боріневич А.С. У повоєнні роки в різні часи кафедрою керували доцент Еріх Я.М., професор Долгушевський Ф.Г., професор Гольдберг А.М. Зараз кафедру очолює професор Підгорний А.З.

  Найбільшого розвитку кафедра набула наприкінці 60-х – початку 70-х років минулого століття, коли розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Статистика» і була відкрита аспірантура при кафедрі для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

  За час свого існування кафедра підготувала понад тисячу фахівців, у тому числі понад 100 для зарубіжних країн. Пройшли навчання в аспірантурі і захистили дисертації 38 осіб, із них три стали професорами, докторами економічних наук. Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал та науково-методичну базу для підготовки фахівців високої кваліфікації. На кафедрі працює 2 професора і 9 кандидатів наук, доцентів, успішно функціонує аспірантура. Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, іншою навчально-методичною літературою.

  Кафедра готує бакалаврів і магістрів спеціальності "Прикладна статистика" для роботи в державних установах, акціонерних товариствах, спільних підприємствах і підприємницьких структурах.

  Студенти одержують фундаментальну підготовку у сфері обробки й аналізу соціально-економічної інформації, прийняття управлінських рішень, прогнозування соціально-економічних процесів, фінансових і господарських ризиків на рівнях окремих організацій і установ, регіонів і держави в цілому. Крім того, студенти одержують фундаментальну підготовку у сфері інформатики, програмування та використання персональних комп'ютерів.

  Набір спеціальних дисциплін, що викладають студентам, дозволяє одержати роботу в будь-якій сфері: виробництво, торгівля, банківська і страхова справа, фінанси і податки, органи державного управління, викладацька робота у вищих навчальних закладах. Знання, одержані студентами спеціальності «Прикладна статистика» повністю адаптовані до європейських стандартів.

  Випускники спеціальності «Прикладна статистика» підготовлені для роботи в таких організаціях і установах:
  • органи державної статистики;
  • органи державної влади й управління;
  • аналітичні і фінансові підрозділи підприємств, організацій і установ різних форм власності;
  • Національний й комерційні банки;
  • страхові та інвестиційні компанії;
  • Міністерство охорони здоров'я;
  • Державний Митний комітет й митниці;
  • підрозділи управління внутрішніх справ;
  • організації, що займаються зовнішньоекономічною (у тому числі фінансовою й туристичною) діяльністю.
 • 
  Підгорний
  Анатолій Захарович
  к.е.н., професор
  Милашко
  Ольга Генріхівна
  к.е.н., доцент
  Погорєлова
  Тетяна Валеріївна
  к.е.н., доцент
  Самотоєнкова
  Олена Вікторівна
  к.е.н., доцент
  Семенова
  Катерина Данилівна
  к.е.н., доцент
  Вітковська
  Катерина Вікторівна
  к.е.н., доцент
  Ольвінська
  Юлія Олегівна
  к.е.н., доцент
  Готліб
  Ірина Георгіївна
  к.е.н., старший викладач
  Халаміренко
  Лариса Олександрівна
  старший викладач
  Піскун
  Альона Валеріївна
  викладач
  Тарасова
  Христина Ігоревна
  викладач
 • 

  Підготовка фахівців зі спеціальності «Прикладна статистика» здійснюється за двома рівнями – бакалаври і магістри. Навчальний процес повністю забезпечений необхідною навчальною літературою. Тільки за останні роки викладачами кафедри надруковано понад 20 найменувань підручників, навчальних посібників і методичних розробок, серед яких:

  • Теорія статистики (Підгорний А.З., 2000р.)
  • Загальна теорія статистики (Уманець Т.В., 2006р.)
  • Економічна статистика (Уманець Т.В., 2006р.)
  • Статистика (Кравець О.С., 2008р.)
  • Статистика ринку товарів і послуг (Підгорний А.З., Самотоєнкова О.В., 2008р.)
  • Демографічна статистика (Підгорний А.З., Кравець О.С., 2008р.)
  • Система національних рахунків (Милашко О.Г., Підгорний А.З., 2009р.)
  • Статистика підприємств (Семенова К.Д., Карпенко Л.М., 2009р.)
  • Економічна статистика Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О., 2010р.)
  • Статистика туризму (Милашко О.Г., 2010р.)

вул. Гоголя, 18, к. 107
723-03-89
stat
 • Дисципліни кафедри
  • Теорія статистики
  • Економічна статистика
  • Соціальна статистика
  • Демографічна статистика
  • Статистика ринків
  • Фінансова статистика
  • Банківська статистика
  • Статистичне моделювання й прогнозування
  • Статистика людського розвитку
  • Міжнародна статистика
  • Бізнес-статистика
  • Статистичне забезпечення управління
  • Методологія наукових статистичних досліджень
ONEU LOGO