Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу


Герасименко
Віктор Григорович
Завідуючий кафедрою
к.е.н., професор

Кафедра створена в 2003 році у зв'язку з введенням в Україні нового напряму освіти - "туризм" і отриманням Одеським державним економічним університетом ліцензії Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців із спеціальністю 6.050400 "туризм".

До створення відособленої кафедри спеціалізована підготовка фахівців для туристичної сфери здійснювалася на кафедрі маркетингу і економіки туризму за спеціалізацією "Економіка і організація туризму". З 1995 року, коли відбувся перший випуск фахівців, по теперішній час вищу освіту за зазначеною спеціалізацією одержало більше 500 чоловік. Випускники університету працюють у місцевих органах виконавчої влади, туристичних фірмах і агенціях, готелях, санаторно-курортних закладах, транспортних організаціях, підприємствах екскурсійного, курортного, розважального обслуговування.

У 2007 році відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», в цьому ж році університет отримав ліцензію на підготовку фахівців наступного, більш високого рівня кваліфікації – «спеціаліст» і «магістр» з обсягом прийому 100 осіб.

На кафедрі постійно удосконалюється навчально-методична і науково-дослідна робота, видані навчальні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України: "Основи туристського бізнесу" Герасименко В.Г., "Економіка і організація готельного і ресторанного господарства" Кузнєцова Н.М., «Культурний туризм» Петриченко П.А., „Економіка турфірми: практикум” Нездоймінов С.Г., Організація транспортних подорожей і перевезень туристів” Герасименко В.Г., Замкова А.В., „Ліцензування, сертифікація та стандартизація в сфері туризму” Галасюк С.С. Двоє викладачів кафедри Герасименко В.Г. та Нездоймінов С.Г. нагороджені нагрудними знаками "Почесний працівник туризму України". На кафедрі працюють чотири відмінника освіти України: Герасименко В.Г., Гродзинська І.О., Замкова А.В., Кузнєцова Н.М.

Завідувач кафедри Герасименко В.Г. входить до складу науково-методичної комісії МОНУ по напряму освіти "Сфера обслуговування".

При кафедрі створений осередок Асоціації працівників учбових закладів України туристського і готельного профілю, одним із засновників якої є наш університет. Викладачі кафедри співробітничають з Міжнародною асоціацією наукових експертів по туризму.

Інформація для абітурієнтів (напрями, спеціальності тощо)

Бакалавр денної, заочної та вечірньої форм навчання: галузь знань 1401 „Сфера обслуговування”, напрям 6.140103 «Туризм». Прийом у обсязі 100 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): іноземна мова (профільний предмет), українська мова та література, географія.

Магістр денної форми навчання: галузь знань 1401 „Сфера обслуговування”, напрям 8.140103 зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» за видами. Прийом у обсязі 25 осіб.

Спеціаліст денної, заочної та вечірньої форм навчання: галузь знань 1401 „Сфера обслуговування”, напрям 7.140103 зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» за видами. Прийом у обсязі 75 осіб.


Пушкінська 25, каб. 205,
+38 (048) 722-01-22
+38 (067) 786-23-15
tourism
 • Документація кафедри
 • Презентаційні матеріали
 • Дисципліни кафедри
  Підготовка бакалаврів Нормативні
  • Основи наукових досліджень
  • Діяльність туристської самодіяльної організації
  • Туристські ресурси України
  • Рекреаційна географія
  • Рекреаційні комплекси
  • Технологія туристської діяльності
  • Технологія готельної справи
  • Технологія ресторанної справи
  • Економіка туризму
  • Менеджмент в туризмі
  • Спортивний туризм
  • Бухгалтерський облік в туризмі
  • Організація послуг харчування
  • Організація екскурсійних послуг
  • Організація транспортних послуг
  • Рекреалогія
  • Маркетинг в туризмі
  • Організація рекреаційних послуг
  • Організація анімаційних послуг в туризмі
  • Історія туризму
  • Організація сфери туристичних послуг
  Вибіркові
  • Туроперейтинг
  • Організація підприємницької діяльності в туризмі
  • Іміджеологія та ПР в туризмі
  • Економіка турфірм
  • Економіка підприємств готельного господарства
  • Економіка підприємств ресторанного господарства
  • Стандартизація, сертифікація тур. послуг, ліцензування тур. діяльності

  Підготовка магістрів Нормативні
  • Методологія наукових досліджень
  • Управління туристичним підприємством
  • Управління регіональним розвитком туризму
  • Міжнародний туристичний бізнес
  • Міжнародні інформаційні системи в туризмі
  Вибіркові
  • Конкурентоспроможність підприємств у сфері турбізнесу
  • Спеціалізовані туристичні ринки
  • Бізнес-планування на підприємствах туризму

ONEU LOGO