Кафедра економіки та управління туризмом

Про кафедру
Співробітники
Науково-методична робота
 • 
  Герасименко
  Віктор Григорович
  Завідуючий кафедрою
  к.е.н., професор

  Кафедра створена в 2003 році у зв'язку з введенням в Україні нового напряму освіти - "туризм" і отриманням Одеським державним економічним університетом ліцензії Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців із спеціальністю 6.050400 "туризм".

  До створення відособленої кафедри спеціалізована підготовка фахівців для туристичної сфери здійснювалася на кафедрі маркетингу і економіки туризму за спеціалізацією "Економіка і організація туризму". З 1995 року, коли відбувся перший випуск фахівців, по теперішній час вищу освіту за зазначеною спеціалізацією одержало більше 500 чоловік. Випускники університету працюють у місцевих органах виконавчої влади, туристичних фірмах і агенціях, готелях, санаторно-курортних закладах, транспортних організаціях, підприємствах екскурсійного, курортного, розважального обслуговування.

  У 2007 році відбувся перший випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», в цьому ж році університет отримав ліцензію на підготовку фахівців наступного, більш високого рівня кваліфікації – «спеціаліст» і «магістр» з обсягом прийому 100 осіб.

  На кафедрі постійно удосконалюється навчально-методична і науково-дослідна робота, видані навчальні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України: "Основи туристського бізнесу" Герасименко В.Г., "Економіка і організація готельного і ресторанного господарства" Кузнєцова Н.М., «Культурний туризм» Петриченко П.А., „Економіка турфірми: практикум” Нездоймінов С.Г., Організація транспортних подорожей і перевезень туристів” Герасименко В.Г., Замкова А.В., „Ліцензування, сертифікація та стандартизація в сфері туризму” Галасюк С.С. Двоє викладачів кафедри Герасименко В.Г. та Нездоймінов С.Г. нагороджені нагрудними знаками "Почесний працівник туризму України". На кафедрі працюють чотири відмінника освіти України: Герасименко В.Г., Гродзинська І.О., Замкова А.В., Кузнєцова Н.М.

  Завідувач кафедри Герасименко В.Г. входить до складу науково-методичної комісії МОНУ по напряму освіти "Сфера обслуговування".

  При кафедрі створений осередок Асоціації працівників учбових закладів України туристського і готельного профілю, одним із засновників якої є наш університет. Викладачі кафедри співробітничають з Міжнародною асоціацією наукових експертів по туризму.

  Інформація для абітурієнтів (напрями, спеціальності тощо)

  Бакалавр денної, заочної та вечірньої форм навчання: галузь знань 1401 „Сфера обслуговування”, напрям 6.140103 «Туризм». Прийом у обсязі 100 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): іноземна мова (профільний предмет), українська мова та література, географія.

  Магістр денної форми навчання: галузь знань 1401 „Сфера обслуговування”, напрям 8.140103 зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» за видами. Прийом у обсязі 25 осіб.

  Спеціаліст денної, заочної та вечірньої форм навчання: галузь знань 1401 „Сфера обслуговування”, напрям 7.140103 зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» за видами. Прийом у обсязі 75 осіб.

 • 
  Давиденко
  Ірина Володимирівна
  к.е.н., доцент
  Ухлічева
  Ірина Валеріївна
  к.е.н., доцент
  Гончаренко
  Яніслава Євгенівна
  к.е.н., викладач
  Коваленко
  Лілія Павлівна
  ст. викладач
  Павлоцький
  Володимир Якович
  ст. викладач
  Галасюк
  Катерина Артурівна
  викладач
  Нєчева
  Наталя Валеріївна
  викладач

  Леськова
  Оксана Адамівна
  методист кафедри
  Крутенко
  Віолетта
  лаборант
 • 

Привокзальна пл.,2, к.206
32-56-62
tourism
 • Документація кафедри
 • Дисципліни кафедри
  Підготовка бакалаврів Нормативні
  • Основи наукових досліджень
  • Діяльність туристської самодіяльної організації
  • Туристські ресурси України
  • Рекреаційна географія
  • Рекреаційні комплекси
  • Технологія туристської діяльності
  • Технологія готельної справи
  • Технологія ресторанної справи
  • Економіка туризму
  • Менеджмент в туризмі
  • Спортивний туризм
  • Бухгалтерський облік в туризмі
  • Організація послуг харчування
  • Організація екскурсійних послуг
  • Організація транспортних послуг
  • Рекреалогія
  • Маркетинг в туризмі
  • Організація рекреаційних послуг
  • Організація анімаційних послуг в туризмі
  • Історія туризму
  • Організація сфери туристичних послуг
  Вибіркові
  • Туроперейтинг
  • Організація підприємницької діяльності в туризмі
  • Іміджеологія та ПР в туризмі
  • Економіка турфірм
  • Економіка підприємств готельного господарства
  • Економіка підприємств ресторанного господарства
  • Стандартизація, сертифікація тур. послуг, ліцензування тур. діяльності

  Підготовка магістрів Нормативні
  • Методологія наукових досліджень
  • Управління туристичним підприємством
  • Управління регіональним розвитком туризму
  • Міжнародний туристичний бізнес
  • Міжнародні інформаційні системи в туризмі
  Вибіркові
  • Конкурентоспроможність підприємств у сфері турбізнесу
  • Спеціалізовані туристичні ринки
  • Бізнес-планування на підприємствах туризму

ONEU LOGO