Комратський державний університет (м. Комрат)
http://www.kdu.md/ru/
Напрями співробітництва: