Центр вечірньої форми навчання

Про центр
Співробітники
Вступнику
 • 
  Ластовенко
  Микола Григорович
  Керівник центру
  к.е.н., доцент

  16 травня 1921 року було засновано Одеський інститут народного господарства, а з 1 вересня 1931 року почав функціонувати Одеський кредитно-економічний інститут.

  У вересні 1954 року в Одеському кредитно-економічному інституті (зараз відомий як Одеський національний економічний університет) було відкрито вечірнє відділення, яке через чотири роки реорганізувалося у вечірній факультет. Створення вечірнього факультету було обумовлено потребами народного господарства країни у кваліфікованих кадрах, що мали поєднувати високу професійну майстерність з глибокими теоретичними знаннями у сфері економіки.

  2 грудня 1966 року Одеський кредитно-економічний інститут реорганізовано у широкопрофільний вищий навчальний заклад: Одеський інститут народного господарства.

  У 1992 році на базі вечірнього факультету Одеського інституту народного господарства був створений комерційний факультет.

  Гідно оцінивши досягнення і заслуги колективу Одеського інституту народного господарства перед державою, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 13 серпня 1993 року створив на його базі Одеський національний економічний університет (ОНЕУ).

  Сьогодні на факультеті навчаються близько 1000 студентів.

  Навчальні плани передбачають глибоке вивчення гуманітарних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін із застосуванням економіко-математичних методів, електронно-обчислювальної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій. Студенти факультету беруть активну участь у наукових дослідженнях кафедр університету.

  Гордість факультету - його випускники. Багато їх сьогодні працюють на відповідальних посадах у різних галузях економіки. Серед них - керівники фінансових управлінь, відділів системи Міністерства фінансів України, державних податкових адміністрацій та державного казначейства, ревізори, інспектори й економісти ревізійних відділів фінансових органів, топ менеджери, бренд-менеджери, маркетологи, менеджери, юридичні консультанти, фінансові аналітики, наукові співробітники науково-дослідних фінансових інститутів; директори банків, начальники економічних відділів і секторів банків (активно-пасивних операцій, кредитного, комерційного, фінансово-економічного аналізу, прогнозування грошового обігу, касових операцій, цінних паперів, зовнішньоекономічних, контрольно-ревізійних служб та інші), наукові співробітники, економісти науково-дослідних банківських інститутів;головні та старші бухгалтери, бухгалтери-економісти, начальники фінансових відділів промислових підприємств, торговельних організацій і підприємств громадського харчування, викладачі освітніх установ (від школи до університету), бухгалтери та облікові працівники обчислювальних центрів, які обслуговують підприємства торгівлі і громадського харчування; провідні фахівці, економісти, працівники всіх рівнів економічної діяльності будь-яких підприємницьких структур, торговельно-посередницьких та фінансових організацій і установ, консалтингових фірм, муніципальних установ, податкових інспекцій всіх рівнів, підприємства готельного сервісу і туризму, рекламні агентства, митні органи, туристські фірми.

  Сьогодні на факультеті плідно працюють відомі вчені, фахівці з різних галузей економіки. Це професори: Л.В. Кузнєцова, В.Ф. Максимова, Г.О. Величко, М.А. Левицький, М.А. Окландер; Доценти: С.М. Стрельцова, Ю.А. Єгупов, І.С. Лапіна, В.Д. Кірсанов, В.П. Хомутенко, І.Ф. Кошелупов, І.Л. Шерер, Л.І. Ухлічева, О.Л. Сирчін, М.М. Осіпова, Л.М. Дейніс, В.Г. Герасименко, В.Г. Баранова, Н.А. Шикіна, І.В. Бакова та інші.

  Високий науковий і методичний потенціал, творчі й плідні зв'язки з виробництвом, відповідальне ставлення до справи з боку викладачів і студентів - усе це є запорукою того, що і далі комерційний факультет Одеського національного економічного університету буде плідно працювати і розвиватися, вносити гідний вклад у підготовку фахівців для різних галузей господарства України.

 • 
  Ластовенко
  Микола Григорович
  Керівник центру
  к.е.н., доцент
  Фомічова
  Олена Михайлівна
  Провідний методист
 • 

  Прийом документів розпочинається 11 липня і закінчується 22 липня.

  Ми гарантуємо:

  • Надання якісної освіти на основі комп’ютерних і мультимедійних технологій із залученням для читання лекцій директорів фірм, підприємств, начальників банків, податкових інспекцій.
  • Можливість працевлаштування починаючи з 1 курсу.
  • Надання місця мешкання у гуртожитку.
  Навчання на факультеті здійснюється на контрактній основі.

  Заняття на факультеті проводяться 3 рази на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) у вечірній час (з 18 до 21 години). Це дає змогу особам, що працюють, отримувати вищу економічну освіту без відриву від виробництва.

  Факультет здійснює підготовку фахівців за такими напрямами підготовки:
  • ФІНАНСИ І КРЕДИТ (спеціальності: „Фінанси”, „Банківська справа”)
  • ОБЛІК ТА АУДИТ
  • МАРКЕТИНГ
  • ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі за спеціалізаціями:
   • економіка підприємництва на ринку товарів і послуг.
   • економічна безпека підприємств.
  • ТУРИЗМ
  На факультеті проводиться підготовка фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  Магістр за програмами:

  • «Управління державними фінансами»;
  • «Фінансовий менеджмент»;
  • «Банківський менеджмент»;
  • «Облік та аудит в управлінні підприємствами промисловості»;
  • «Маркетинговий менеджмент»;
  • «Економіка та стратегія розвитку підприємства»

  Спеціаліст за спеціальністю:

  • «Туризмознавство»

  Зарахування на 1 курс, прийом документів починається 11 липня і закінчується 9 серпня. Прийом відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень з української мови та літератури, математики, історії України або географії. Підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання знань у поточному році (за шкалами оцінювання від 1 до 12 балів та від 100 до 200 балів). Сертифікати нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання)вищими навчальними закладами не приймаються (загальний стаж роботи і за фахом не обов'язковий).

  На 3-й курс, прийом документів починається з 11 липня по 19 серпня. На комерційний факультет приймаються особи, які мають диплом освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю. Зарахування цієї категорії осіб проводиться за результатами вступних випробувань.

  Для отримання другої вищої освіти зараховуються особи, які мають неекономічну освіту на 2-й і старші курси комерційного факультету.

  Прийом заяв на 5 курс комерційного факультету з 15 липня по 10 серпня.

  Вступні випробування — тестування проводяться в міру комплектування груп, зарахування — не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань.

  Усі напрями підготовки та спеціалізації мають державну ліцензію на підготовку фахівців.

  У процесі навчання студенти вивчають такі фундаментальні дисципліни: політекономію, мікроекономіку, макроекономіку, інформатику та комп'ютерну техніку, менеджмент, маркетинг, фінанси, банківську справу, бухгалтерський облік, аудит, основи права, господарське законодавство, іноземну мову тощо.

  На комерційному факультеті проводиться підготовка фахівців для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціаліста

  Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» магістр

  Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»:
  за магістерськими програмами:

  • «Державні та муніципальні фінанси»;
  • «Фінансовий менеджмент».

  Спеціальність 8.03050802 «Банківська справа»
  за магістерською програмою:

  • «Банківський менеджмент».

  Спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит»
  за магістерською програмою:

  • «Облік та аудит в управлінні підприємствами промисловості».

  Спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»
  за магістерською програмою:

  • «Економіка та стратегія розвитку підприємства».

  Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг»
  за магістерською програмою:

  • «Маркетинговий менеджмент».

  Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціаліст

  Спеціальність 7.14010301 «Туризмознавство (за видами)»


вул Преображенська, 8, к. 319
723-84-92 , 723-80-73
сf
ONEU LOGO