Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації

Про центр
Співробітники
 • 

  Чернега
  Олена Михайлівна
  Керівник центру
  к.е.н., доцент

  Факультет підвищення кваліфікації (ФПК) ОНЕУ забезпечує оперативне підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіону з актуальних проблем економіки, банківської справи, інформаційних систем та фінансового менеджменту. Діяльність факультету спрямована на поглиблення та оновлення знань з економічних дисциплін за спеціальностями, що безпосередньо пов’язанні з профілем Одеського національного економічного університету, одержання в стислі строки нової кваліфікації та професії.

  Гнучка організація навчального процесу відповідає самим високим вимогам слухачів як з точки зору підбору навчальних дисциплін, так і широти висвітлення тематичних розділів програм. Програми підвищення кваліфікації за напрямками розроблені викладачами університету на основі рекомендацій та типових програм Міністерства економіки, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонда держмайна, Українського інституту розвитку фондового ринку КНЕУ, КРУ в Одеській обл., ВАТ «Державний Ощадний банк України», з якими укладені Договори про співпрацю та ведеться тісне співробітництво, щодо удосконалення професійної підготовки фахівців економічного напрямку.

  Основні напрями діяльності:

  • розвиток і вдосконалення навчальних програм, розширення їх переліку і змісту у відповідності до вимог сьогодення;
  • розробка та впровадження експериментальних програм підвищення кваліфікації, організація семінарів, тренінгів;
  • застосування і розповсюдження новітніх ідей кращого вітчизняного та закордонного досвіду у сфері менеджменту та бізнес-освіти;
  • участь у міжнародних програмах розвитку та підвищення стабільності діяльності фінансових установ;
  • забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують сучасних фахівців;
  • залучення для викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-практиків України та інших країн світу;
  • запровадження нових методів та технологій навчання.

  Факультет підвищення кваліфікації було започатковано 2 липня 1980 р. згідно з Постановою колегії Міносвіти України та Мінфіну України за № 18-107/250 і №16. На цей час він є ланкою безперервної освіти і призначається для подолання дефіциту кадрів у провідних галузях народного господарства.

  Підвищення кваліфікації на факультеті проводиться за акредитованими напрямками Університета (Ліцензія МОН України Серія АВ № 420655).

  На даний час факультет проводить підготовку (навчання та підвищення кваліфікації) спеціалістів за наступними напрямками:

  1. Навчання фахівців фондового ринку:
  • Ведення реєстру власників іменних цінних паперів
  • Депозитарна діяльність з цінними паперами
  • Торгівля цінними паперами
  • Управління активами
  • Навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
  • Підвищення кваліфікації бухгалтерів професійних учасників фондового ринку
  2. Підготовка фахівців з питань надання фінансових послуг:
  • Підвищення кваліфікації керівників ломбардів
  • Підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів
  • Підвищення кваліфікації працівників (фахівців), відповідальних за проведення фінансового моніторингу
  3. Підготовка спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель:
  • Навчання спеціалістів-закупівельників
  • Підвищення кваліфікації спеціалістів-закупівельників
  4. Базова підготовка та підвищення кваліфікації оцінювачів:
  • Оцінка об’єктів у матеріальній формі
  • Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності
  5. Підготовка фахівців туристичного супроводу:
  • Гід-перекладач
  • Екскурсовод
  6. Навчання спеціалістів банківської сфери:
  • Фахівці відділів кредитування
  • Начальники операційних відділів і завідувачі філіями
  • Головні бухгалтери відділень і їх заступники
  7. Підготовка до кваліфікаційних іспитів за програмами:
  • Міжнародна програма сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA
  • Навчання податкових консультантів України
  8. Підвищення кваліфікації фахівців Контрольно-ревізійного управління
  9. Підготовка фахівців з питань бухгалтерського обліку
  • Основи бухгалтерського обліку
  • 1-С Бухгалтерія

  За останні три навчальні роки успішно склали іспити та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації більш як три тисячі фахівців.

  Напрямки підготовки, які запроваджуються у 2011-2012 н.р.

  1. Навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу
  • Суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
  2. Підготовка фахівців з питань надання фінансових послуг
  • Аварійні комісари
  3. Навчання та підвищення кваліфікації фахівців з оцінки земельних ділянок
 • 
  Чернега
  Олена Михайлівна
  Керівник центру
  к.е.н., доцент
  Мальченко
  Олена Володимирівна
  методист I кат.
  Яшкіна
  Вікторія Миколаївна
  фахівець I кат.
  Юрченко
  Ольга Дмитрівна
  фахівець
  Захарова
  Ольга Володимирівна
  фахівець
  Дерманчук
  Марія Олексіївна
  лаборант
  Лавренко
  Інна Ігорівна
  оператор комп. набору

Гоголя, 18, к.106
723-05-47, 32-77-86, 706-82-57, 32-77-85
fpk http://fpk.oneu.edu.ua
 • Розклад занять
 • Структурні підрозділи

  Навчально-методична лабораторія дистанційного навчання функціонує при факультеті підвищення кваліфікації з 2002 року. Діяльність лабораторії спрямована на впровадження новітніх технологій в навчальний процес університету, а також постійне вдосконалення системи ДН в ОНЕУ.

  http://dl.oneu.edu.ua

  Центр бізнес-освіти (програми МВА) створений для зміцнення взаємодії університету з бізнес-середовищем. Основні завдання Центру: навчання за програмами МВА; проведення тренінгів, круглих столів, семінарів з питань розвитку бізнесу; надання консалтингових послуг з питань менеджменту і фінансів підприємствам регіону.

  http://center-mba.com
ONEU LOGO