Кредитно-економічний факультет


Видобора
Володимир Володимирович
Декан факультету
к.е.н.

Прагнеш стати висококваліфікованим економістом,
працювати на престижній роботі і отримувати гідні доходи?

Тоді кредитно-економічний факультет – правильний
шлях до здійснення твоєї мрії!

Кредитно-економічний факультет – це провідний факультет ОНЕУ. Його історія розпочинається з 1931 р. – року заснування Одеського кредитно-економічного інституту. Усі ці роки були насправді плідними, тому що завдяки усталеним багаторічним традиціям факультет підготував високоякісних фахівців для банківської системи СРСР, суверенної України та інших країн світу.

Першочергове завдання при підготовці фахівців – це забезпечення випускників не тільки певним обсягом знань, а й місцем у соціально-економічній системі країни – як у науковій, так і в практичній діяльності на основі поєднання навчального процесу з науковою та інноваційною діяльністю.

На кредитно-економічному факультеті переважають нові продуктивні форми працевлаштування: «Ярмарок вакансій», стажування, виробнича та переддипломна практика студентів, презентації банківськими установами програм працевлаштування.

Кредитно-економічний факультет сьогодні – це:
 • якісна сучасна економічна освіта;
 • висококваліфіковані викладачі та творчі студенти;
 • наскрізне практичне навчання;
 • інтерактивне навчання з використанням інноваційних освітніх технологій;
 • практичні навички роботи у банківській установі;
 • можливість міжрегіонального та міжнародного спілкування студентів;
 • розвиток індивідуальних талантів та захоплень у студентських організаціях і в гуртках;
 • навички ділового спілкування та формування корпоративної культури;
 • зустрічі з відомими політиками, науковцями, представниками українського бізнесу;
 • самореалізація в соціальних проектах;
 • працевлаштування за фахом.

Необхідність у кваліфікованих фахівцях з банківської справи завжди залишається актуальною. Україна, як і будь-яка країна, не зможе розвиватися без кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити ефективне функціонування банківської системи та економіки держави в цілому. Тому на факультеті регулярно організовуються зустрічі студентів із фахівцями-практиками банківської сфери, серед яких багато успішних нині випускників нашого факультету. Такі зустрічі є цінними для майбутніх фахівців, які прагнуть побудувати успішну кар’єру та опанувати секрети професійної майстерності банкірів.

Кредитно-економічний факультет здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та магістрів за спеціалізацію «Банківська справа» на науковим напрямом «Управління діяльністю банків на ринку фінансових послуг» та за практичним напрямом «Банківський менеджмент».

До складу факультету входять: кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки, кафедра філософії, історії та політології та кафедра банківської справи. Викладачі кафедр – це висококваліфіковані фахівці, у яких великий досвід у науково-педагогічній та практичній діяльності.

Професійну підготовку студентів здійснює кафедра банківської справи, яку з 2000 року очолює визнаний в Україні науковець д.е.н., професор Л. В. Кузнєцова.

Науковий і навчально-методичний потенціал кафедри сформували покоління відомих в Україні та за її межами вчених-економістів – М. М. Усоскін, М. Г. Бажал, М. М. Ямпольський, Е. Г. Вайнтштейн та ін. Сьогодні активно і плідно продовжують справу своїх учителів талановиті викладачі, серед них: д.е.н., професор Кузнєцова Л.В.д.е.н., професор Л. М. Рябініна, д.е.н., професор В. В. Коваленко , кандидатів економічних наук Жердецька Л.В., Завадська Д.В., Няньчук Н.Ю. та ін.

ONEU LOGO