Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

У довоєнний період вона мала назву кафедра “Бухгалтерського обліку”. Головним її завданням була підготовка фахівців для банківської системи, забезпечення їх знаннями в галузі бухгалтерського обліку і економічного аналізу підприємств. У ті роки ВУЗ не готував спеціалістів з бухгалтерського обліку в галузях народного господарства. Облікові дисципліни “Теорія бухгалтерського обліку” і “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” згідно з діючими учбовими планами являлись складовими спеціальними дисциплінами підготовки економістів і кредитних працівників банківської системи.

В повоєнні роки інститут готував кадри не лише для банківської системи, але також для органів державної статистики, фінансової системи та матеріальних галузей виробництва за спеціальністю: “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства”.

З 30-тих років до початку війни, а потім з 1944 р. до 1956 р. існувала кафедра “Бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності”.

З 1945 року розпочалась підготовка кадрів по спеціальності “Оперативна техніка і облік в Державному банку”, а кафедра стала випускною. Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теоретичних організаційних основ бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в різних галузях народного господарства.

В серпні 1956 року кафедра розділена на дві самостійні: “Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності в промисловості і “Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств”. Саме в цей час кафедра розпочала підготовку спеціалістів з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності в промисловості. Зростав рівень підготовки спеціалістів і кількісний склад колективу викладачів, ускладнювались задачі, що стали перед ними. Виникла необхідність чергового розподілу кафедри. Це було зроблено в 1966 році. Виділились:

 • кафедра “Бухгалтерського обліку” та
 • кафедра “Аналізу господарської діяльності”.

За багато років існування кафедри її завідувачами були к.е.н.,доц.. Шмулян М.П. (1944-1955рр.), к.е.н., доц. Зернов Л. (1955-1961рр.), к.е.н., доц.. Остринська Ц.Р. (1962-1965 рр.), к.е.н., доц. Логінова Г.М. (1970-1976 рр.), д.е.н., проф.Валуєв Б.І. (1976-2008 рр.), д.е.н., проф. Максімова В.Ф. (2008-2016 рр.), з 2016 року по теперішній час – д.е.н., проф. Лоханова Н. О.

вул. Успенська 91, к.401

(048) 722-41-98
(048) 725-13-80

k.bua@oneu.od.ua
kafedraboa@gmail.com

Захист Дипломних робіт 6 курсу Обліково-економічного факультету:

26 червня 2017 року о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Центру заочної форми навчання:

29, 30, 31 травня та 1 червня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Центру вечірньої форми навчання:

27 червня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Обліково-економічного факультету:

29, 30, червня та 3, 4, 5, 6 липня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91


Кожного понеділка та п’ятниці о 13.00 явочний час викладачів на кафедрі
401 ауд., 4 Корпус, вул.. Успенська, 91

БАКАЛАВРИ

Нормативні

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік 1
 • Фінансовий облік 2
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємств
 • Аудит

Вибіркові
Пакет 1

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Внутрішній аудит
 • Облік у бюджетних установах

Пакет 2

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Внутрішній аудит
 • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті

Пакет 3

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
 • Контроль в системі управління
 • Облік у підприємствах різних організаційно-правових форм

МАГІСТРИ

Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» (наукове спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові дисципліни

 • Стратегічний управлінський облік
 • Внутрішній аудит
 • Консолідована фінансова звітність

Цикл науково-дослідної підготовки

 • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
 • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту

Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами економічної діяльності» (професійне спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА

Вибіркові дисципліни

 • Стратегічний управлінський облік
 • Внутрішній аудит
 • Консолідована фінансова звітність
 • Державний фінансовий контроль

Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (наукове спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові дисципліни

 • Контроль міжнародних операцій
 • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.

Цикл науково-дослідної підготовки

 • Облік міжнародних операцій в умовах глобалізації
 • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
 • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту

Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (професійне спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА

Вибіркові дисципліни

 • Контроль міжнародних операцій
 • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
 • Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД
 • Державний фінансовий контроль