Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Шановні науковці та фахівці❕

Запрошуємо Вас 23 травня 2019 року до участі у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції».

На конференції планується обговорення шляхів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, контролю та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог й узагальнення пропозицій щодо їх вдосконалення.

До публікації приймаються матеріали доповідей українських та зарубіжних викладачів закладів вищої освіти, слухачів магістратури, аспірантів, а також фахівців в обліково-аналітичній сфері.

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Детальна інформація про конференцію міститься в Інформаційному листі.

З повагою та надією на плідну співпрацю,
Організаційний комітет

Науковці кафедри бухгалтерського обліку та аудиту взяли участь в обговоренні сценаріїв розвитку України до 2027 року🇺🇦
19 жовтня 2018 року за ініціативою Фонду Ф. Еберта (Німеччина) та Інституту Глобальних Трансформацій (Україна) кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту спільно з кафедрою економіки, права та управління бізнесом було організовано та проведено засідання круглого столу «Форсайт «Україна-2027». Науковці кафедри взяли участь в обговоренні чотирьох можливих довгострокових сценаріїв розвитку України до 2027 р. – «Активний розвиток», «Успіх та зростання України», «Протистояння внутрішніх та зовнішніх гравців», «Управління технократів», та надали рекомендації щодо їх удосконалення.

13 вересня 2018 року закінчив роботу міждисциплінарний тренінг на базі НТП «Облікова ресторація».
За результатами тренінгу власником ресторану «Папа Гиви» Чернявською Яною було відзначено практичну цінність та високий рівень здобутих студентами фахових компетентностей щодо організації управлінського обліку та аналізу у сфері ресторанного бізнесу.
Також ресторатором було запропоновано можливість подальшого працевлаштування та проходження виробничої й переддипломної практики майбутніх випускників у ресторані «Папа Гиви».За активну участь у тренінгу студенти були нагородженні 20% дисконтними картами до закладу ресторанного господарства.

Дякуємо керівництву університету та факультету за можливість реалізації тренінгових технологій в освітньому процесі!

Запрошуємо на навчання на бакалаврат і в магістратуру Одеського національного економічного університету за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” і гарантуємо високу якість і практичну спрямованість підготовки за програмами, акредитованими Ассоціацією дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA) (Великобританія)!


25 травня 2016 року в м. Одесі Центр реформування фінансової звітності Всесвітнього банку (CFRR) спільно з Одеським національним економічним університетом провели Круглий стіл «Сучасна освіта бухгалтера: тенденції в Європі і світі, перспективи розвитку». Круглий стіл проводився рамках регіональної програми CFRR з Посилення аудиту та звітності у країнах Східного партнерства (STAREP).

Центр реформування фінансової звітності (CFRR) є підрозділом групи Світового банку, Глобальна Практика, що працює з країнами-клієнтами в Європі та Центральній Азії для здійснення ефективного корпоративного управління, вдосконалення практики і стандартів фінансової звітності.

CFRR надає широкий спектр діагностичних оцінок, технічної допомоги, знань і експертизи в сфері аудиту, бухгалтерського обліку, фінансової звітності та реалізації міжнародних стандартів у цих областях. У число партнерів CFRR входять Європейський союз, Агентство з розвитку Австрії, Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань та Федеральне міністерство фінансів Республіки Австрія.

Програма STAREP робить акцент як на побудові інститутів, необхідних для ефективного впровадження нових правових систем, так і на структуру та зміст законодавства в галузі звітності та аудиту. Сприяння професійним бухгалтерським та аудиторським органам у здійсненні їх ролі щодо встановлення професійних стандартів, а також модернізація систем професійної освіти в університетах та інших установах, є ключовими компонентами програми STAREP. Одним з важливих пріоритетів програми також є передача досвіду інших країн, які стикаються або стикалися з подібними проблемами під час реалізації реформ звітності та аудиту.

Метою заходу буде обговорення існуючого рівня підготовки бухгалтерів та аудиторів ВНЗами України, його відповідність міжнародним стандартам та визнаним міжнародним програмам навчання в даній сфері, попит на спеціалістів на ринку праці, а також відповідність рівня знань та навичок за даною спеціальністю очікуванням та вимогам роботодавців.

26 травня 2016 року Одеський національний економічний університет за участі фахівців Світового банку, провели IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті Євроінтеграції» з метою активізації науково-дослідної діяльності і з нагоди святкування 95-річчя університету в Одеському національному економічному університеті

У конференції взяли участь провідні українські науковці, фахівці, представники громадських організацій, викладачі університету та магістранти ОНЕУ.

Збірник Конференції 26.05.2016


18 березня 2016 р. кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту, обліку та оподаткування в галузях економіки і економічного аналізу був проведений Круглий стіл на тему: “Власний бізнес: поради для початківців” за участю шеф-редактора газети “Все про бухгалтерський облік”- Степового Олександра Георгійовича для студентів 3 і 4 курсу ОЕФ (близько 70 осіб).

Участь у заході також взяли: декан ОЕФ, к.е.н., доц. Островський П.І., зам. декана ОЕФ, к.е.н., доц. Москалюк Г.О., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Муренко Т.О., к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу Волчек Р.М.


12 березня 2016 р. на обліково-економічному факультеті ОНЕУ кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту, обліку та оподаткування в галузях економіки і економічного аналізу вперше в історії факультету був проведений КВЕСТ для абітурієнтів з акцентом на майбутню спеціальність в сфері обліку.

У КВЕСТІ взяли участь 18 учнів 11 класів шкіл, гімназій і коледжів міста Одеси і Одеської області, студенти 1 курсу ОЕФ і викладачі кафедр, які допомагали в організації заходу. Абітурієнти, поділені на команди, отримали цікаві завдання і в захваті справилися з ними.

КВЕСТ продемонстрував інтерес абітурієнтів до майбутньої спеціальності і сприяв поглибленню спілкування викладачів університету з активною молодю міста і області.

вул. Успенська 91, к.401

(048) 722-41-98
(048) 725-13-80

k.bua@oneu.od.ua
kafedraboa@gmail.com

Графіки захистів ДР, консультацій
Захист Дипломних робіт 6 курсу Обліково-економічного факультету:

26 червня 2017 року о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Центру заочної форми навчання:

29, 30, 31 травня та 1 червня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Центру вечірньої форми навчання:

27 червня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Обліково-економічного факультету:

29, 30, червня та 3, 4, 5, 6 липня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91


Кожного понеділка та п’ятниці о 13.00 явочний час викладачів на кафедрі
401 ауд., 4 Корпус, вул.. Успенська, 91

БАКАЛАВРИ

Нормативні

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік 1
 • Фінансовий облік 2
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємств
 • Аудит

Вибіркові
Пакет 1

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Внутрішній аудит
 • Облік у бюджетних установах

Пакет 2

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Внутрішній аудит
 • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті

Пакет 3

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
 • Контроль в системі управління
 • Облік у підприємствах різних організаційно-правових форм

МАГІСТРИ

Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» (наукове спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові дисципліни

 • Стратегічний управлінський облік
 • Внутрішній аудит
 • Консолідована фінансова звітність

Цикл науково-дослідної підготовки

 • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
 • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту

Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами економічної діяльності» (професійне спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА

Вибіркові дисципліни

 • Стратегічний управлінський облік
 • Внутрішній аудит
 • Консолідована фінансова звітність
 • Державний фінансовий контроль

Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (наукове спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові дисципліни

 • Контроль міжнародних операцій
 • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.

Цикл науково-дослідної підготовки

 • Облік міжнародних операцій в умовах глобалізації
 • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
 • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту

Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (професійне спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА

Вибіркові дисципліни

 • Контроль міжнародних операцій
 • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
 • Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД
 • Державний фінансовий контроль