Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Максімова
Валентина Федорівна

д.е.н., почесний професор

Крамаровський
Леонід Моїсейович

д.е.н., почесний професор

Яцунська
Олеся Сергіївна

к.е.н, ст.викладач

Бойко
Ольга Станіславівна

к.е.н, ст.викладач

Єніна
Олена Миколаївна

викладач

Харченко
Ніна Львівна

зав. лабораторії

Карпук
Ілона Тарасівна

ст. лаборант

Ясько
Галина Миколаївна

лаборант

вул. Успенська 91, к.401

(048) 722-41-98
(048) 725-13-80

k.bua@oneu.od.ua
kafedraboa@gmail.com

Графіки захистів ДР, консультацій
Захист Дипломних робіт 6 курсу Обліково-економічного факультету:

26 червня 2017 року о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Центру заочної форми навчання:

29, 30, 31 травня та 1 червня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Центру вечірньої форми навчання:

27 червня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91

Захист Випускних робіт 4 курсу Обліково-економічного факультету:

29, 30, червня та 3, 4, 5, 6 липня о 9.00 год.
400 ауд., 4 Корпус, вул. Успенська, 91


Кожного понеділка та п’ятниці о 13.00 явочний час викладачів на кафедрі
401 ауд., 4 Корпус, вул.. Успенська, 91

БАКАЛАВРИ

Нормативні

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік 1
 • Фінансовий облік 2
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємств
 • Аудит

Вибіркові
Пакет 1

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Внутрішній аудит
 • Облік у бюджетних установах

Пакет 2

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Внутрішній аудит
 • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті

Пакет 3

 • Вступ до фаху.
 • Облік інвестиційно та інноваційної діяльності
 • Теорія фінансового контролю
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Особливості обліку ЗЕД
 • Комп’ютерні інформаційні системи в аудиті
 • Контроль в системі управління
 • Облік у підприємствах різних організаційно-правових форм

МАГІСТРИ

Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницької діяльності» (наукове спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові дисципліни

 • Стратегічний управлінський облік
 • Внутрішній аудит
 • Консолідована фінансова звітність

Цикл науково-дослідної підготовки

 • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
 • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту

Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємствами за видами економічної діяльності» (професійне спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА

Вибіркові дисципліни

 • Стратегічний управлінський облік
 • Внутрішній аудит
 • Консолідована фінансова звітність
 • Державний фінансовий контроль

Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (наукове спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА
 • Державний фінансовий контроль

Вибіркові дисципліни

 • Контроль міжнародних операцій
 • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.

Цикл науково-дослідної підготовки

 • Облік міжнародних операцій в умовах глобалізації
 • Основи наукових досліджень і методика викладання дисциплін за фахом.
 • Сучасні тенденції розвитку обліку та аудиту

Магістерська програма «Міжнародний облік, аналіз та аудит» (професійне спрямування)
Цикл професійної та практичної підготовки

 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності в управлінні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Звітність підприємств
 • Організація і методика аудиту на підставі МСА

Вибіркові дисципліни

 • Контроль міжнародних операцій
 • Особливості корпоративного обліку і консолідація звітності.
 • Обліково-аналітичне забезпечення ЗЕД
 • Державний фінансовий контроль