Кафедра економічного аналізу

Волкова
Нина Анатолиевна 
зав. кафедрой
к.э.н., доцент

Кафедра економічного аналізу веде свою історію від кафедри аналізу господарської діяльності, заснованої у 1966 році. Ще у післявоєнні роки у Інституті народного господарства розпочалась підготовка кадрів зі спеціальності “Оперативна техніка і облік в Державному банку”. Це сприяло підвищенню рівня організації та методичного забезпечення навчального процесу, розвитку науково-дослідної роботи в галузі теорії бухгалтерського обліку, економічного контролю і управління виробничо-фінансовою діяльністю в галузях народного господарства.

В умовах об’єктивної необхідності в удосконаленні аналізу господарської діяльності, як однієї із функцій управління, з одного боку, і як економічної науки з іншого виникла потреба у наукових дослідженях з теоретичних основ аналізу господарської діяльності та методики практичної аналітичної роботи. Ці завдання були покладені на нову кафедру аналізу господарської діяльності, яка була створена перед початком 1966-1967 навчального року за рішенням вченої ради інституту. Завідуючим нової кафедри призначили відомого фахівця, автора багатьох наукових і методичних праць з аналізу господарської діяльності, доцента, згодом професора Марка Романовича Ковбасюка. Далі кафедру очолюють:

 

 

 

 

Кравець Д.Д. – аспирантка кафедри економічного аналізу;

Нікітінкький Олександр – заст. Начальника Головного управління ДФС у Херсонський області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, полковник податкової міліції;

Зяць Олександр Вікторович – директор ТОВ «Торговий Дім Фоветта»;

Беспалько Оксана Олегівна – гол. бухгалтер ДП «Би єнд Вай»;

Льодина Наталія Василівнагол. бухгалтер ТОВ «ТІС – контейнерні поїзди»;

Мороз Євген – бухгалтер елеватора м. Кілія;

Ценра Максим  – гол. бухгалтер ТОВ «Лана –трейдинг»

Волчек Г. к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу;

Коляда А. к.е.н., викладач кафедри економічного аналізу.

2-10 жовтня 2018 р. проводилося підвищення кваліфікації співробітників Південного офісу Держаудитслужби за курсом «Аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (78 годин) (викладачі: к.е.н., доц.Волкова Н.А., к.е.н.,доц.. Семенова К.Д., к.е.н., доц.. Гайдаєнко О.М.)

Конференції проведені кафедрою:

-V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» Одеса, ОНЕУ,18 травня 2017 року

-VІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» Одеса, ОНЕУ, 24 травня 2018 року

-VІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Перспективи розвитку обліку, контролю та  аналізу в контексті євроінтеграції»., Одеса, ОНЕУ, 23 травня 2019.

-VІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Перспективи розвитку обліку, контролю та  аналізу в контексті євроінтеграції»., Одеса, ОНЕУ, 21 травня 2020.

-III міжнародна студентська науково-практична інтернет-конференція «Напрямки розвитку обліку, контролю і аналізу в умовах глобалізації» (20.04.2017р.)

-Студентська конференція присвячена 70-річчю ОЕФ і 50-річчю кафедри бухгалтерського обліку «Актуальні проблеми економічного розвитку України»

-Міжкафедральна міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю і аналізу в контексті євроінтеграції» присвячена 70-річчю ОЕФ, 2016.

-Міжнародна науково-практична конференція – «Перспективи розвитку обліку, контролю і аналізу в контексті євро -Інтеграція» присвячена 95-річчю ОНЕУ, травень 2016р.

Науково-практичні студентські конференції ОЕФ- «Проблеми економічного розвитку України на сучасному етапі» квітень 2016р.

II міжнародна студентська науково-практична Інтернет конференція – «Напрямки розвитку обліку.контролю і економічного аналізу в умовах глобалізації» квітень 2016р.)

Міжкафедральні круглі столи:

-«Професійні компетенції як залог успіху майбутніх аудиторів» Стоянова Н.М. – начальник відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспортних послуг (Південний офіс Держаудитслужби України) (22.02.2019)

-«Сучасні вимоги до професії бухгалтер» Льодина Наталія  Василівна – гол. бухгалтер Одеського логістичного центру групи компаній «ТІС» і студентами 4,5 курсів факультету Менеджменту, обліку та іт-технологій        ( 10.12.2019)

-«Реалізація фахових компетентностей у сфері Державного аудиту» за участю начальника Південного офісу Держаудит служби Муратова О.М. ( 4.12.2018)

-Інноваційні технології взаємозв’язку вищої школи і роботодавців », модератор Доктор Ніклас Рюфер, університет Манчестер гейми (Німеччина), вересень 2017.

-«Культура і встановлення корпоративної поведінки в умовах ринкового середовища» квітень 2016р.

-«Практичні аспекти формування професійних компетенцій бухгалтерів – аналітиків» грудень 2015р. «Ринковий потенціал, як основний фактор підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств» (директор к.е.н., доцент Коверда А.В. навколишнім середовищем “ТТВ-ДОМ» 16.12.2016р.)

-«Як за допомогою цифр зробити щасливим гостя або в ролі обліку і аналізу в готельному бізнесі» (Керуючий компанією ТУР-ліга Фазіль Аскеров 11.04.2017г.)

-«Професійні навички, як основа для вдалого працевлаштування» (деканат ОЕФ, заст.начальника відділу митниці по боротьбі зі злочинністю Назаров В.А., арбітражний керуючий Одеської області Сниткина І.А.)

-«Ринковий потенціал, як основний фактор підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств» (директор к.е.н., доцент Коверда А.В. навколишнім середовищем “ТТВ-ДОМ», 2016.

-Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (29 листопада 2017.)

Заплановано:

З метою дотримання вимог компетентністного підходу до навчального процесу та підвищення практичних навичок планується проведення круглого столу зі студентами 4,5 курсів факультету Менеджменту, обліку та іт-технологій на тему: «Професія бухгалтер-аналітик: реалії та перспективи» за участю директора ТОВ « Торговий Дім Фоветта» Заяц Олександра Вікторовича , який відбудеться    у листопаді ( грудні)   2020 року за адресою м. Одеса, Пушкінська 26, аудиторія 214.


Кафедра проводить міжкафедральні семінари.

Кафедра економічного аналізу 9 грудня 2015 проводила зустріч фахівців в області бухгалтерського обліку та економічного аналізу зі студентами обліково-економічного факультету. Тема зустрічі “Першочергові компетенції з обліку і аналізу, якими повинен володіти випускник під час співбесіди з роботодавцем”.

Запрошують особи:

Випускник Одеського національного економічного університету 1980 року – головний бухгалтер зернотрейдерської компанії ТОВ “B & Y” Беспалько Оксана Олегівна

Випускник Одеського національного економічного університету 2014 року – заст. головного бухгалтера ТОВ “Чайка” Мазурак Станіслав Станіславович

вул. Пушкінська, 26, к. 201

k.agd@oneu.edu.ua

 • економічний аналіз;
 • фінансовий аналіз;
 • організація і методика економічного аналізу;
 • стратегічний аналіз;
 • моделі і методи прийняття рішень;
 • основи наукових досліджень;
 • управлінський аналіз;
 • аналіз господарської діяльності підприємств туризму;
 • аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства,
 • обліково-аналітичне забезпечення управління фінансами підприємства,
 • аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень,
 • економічний аналіз за видами діяльності;
 • соціальна відповідальність бізнесу;
 • системи і моделі в обліку і аналізі.