Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Найголовнішими завданнями наукової діяльності кафедри є:

 • дослідження теоретичних основ щодо визначення конкурентоспроможності підприємства;
 • систематизація та поглиблення існуючих класифікацій чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства;
 • аналіз практичних аспектів застосовування методів аналізу конкурентоспроможності підприємства як системи у динаміці;
 • дослідження галузевих особливостей формування конкурентоспроможності продукції підприємств в галузях промисловості;
 • аналіз основних напрямків підвищення конкурентоспроможності продукції.

 У 2017 році кафедрою була завершена  науково-дослідна робота над темою: “Теоретико-методичні та організаційні основи управління конкурентоспроможністю підприємств України” 

На основі результатів цього наукового дослідження в 2017 році було захищена 1 кандидатська дисертація, опублікована 1 монографія, 30 статей та 55 тез. Загальний обсяг наукових публікацій 33,765 у.д.а.

На протязі 2017 року успішно працював створений при кафедрі економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (у вересні 2006 року) науковий студентський гурток під керівництвом доцента Гамми Т.М. та доцента Грінченко Р.В. У роботі гуртка брало участь близько 21 чоловік.

В лютому-березні 2017 року 2 наукові роботи переможців першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі економіка підприємства та управління підприємством приймали участь у другому етапі даного конкурсу. З них стали переможцями (отримані нагороди, заохочувальні призи):

 • Дмитрів  С.О. студентка 5 курсу 4 групи ФЕУП (диплом другого ступеню);
 • Жамбей Т.В. студентка 3 курсу 4 групи ФЕУП (диплом третього ступеню).

В лютому-березні 2017 року 1 наукова робота переможців першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі економіка транспорту і зв’язків  приймали участь у другому етапі даного конкурсу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). З них стали переможцями:

 • Чаплинська О.О. студентка 4 курсу 4 групи ФЕУП (диплом третього ступеню)

Виїзди за межі України

У січні 2017 року ст. викладач Горлова О.П. була у відрядженні для участі у міжнародній програмі від ДААД в Вільному університеті м. Берлін, Німеччина

В жовтні 2017р. доцент Дегтярьова О.О. прийняла участь у конференції «Mit Eastern Europe» у м.Митвайда

У липні 2017р. ст.викладач Горлова О.П. стажування в вищій школі бізнесу м. Доброва-Гурніча  (Польща)

Гранти, отримані від міжнародних фондів.

Дослідницька стипендія ДААД в Вільному університеті м. Берлін, Німеччина: доцент Дегтярьова О.О., ст.викладач Горлова О.П., викладач Тащєєв Ю.В.

Доцент Дегтярьова О.О. одержала дослідницьку стипендію ДААД в університеті м. Магдебурга( Німеччина).

Ст.викладач Горлова О.П одержала грант Еразмус + для стажування в вищій школі бізнесу м. Доброва-Гурніча  (Польща).

Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри на 2018 роки

Планується проведення першого етапу прикладного дослідження кафедри «Стратегічні напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств». Передбачається проведення дослідження викладачами, докторантами та аспірантами кафедри щодо сучасних напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємств пріоритетних галузей вітчизняної економіки, а також здійснення аналізу основних напрямів антикризового розвитку підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності.

За результатами проведеного дослідження на першому етапі кафедральної теми «Стратегічні напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств» викладачами, докторантами і аспірантами кафедри планується підготовка статей, тез, участь у науково-практичних конференціях.

Планується проведення наукових семінарів, круглих столів присвячених визначенню пріоритетних напрямів підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств, розробленню теоретичних та методичних положень щодо підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в Україні.

Буде активізовано діяльність щодо посилення співпраці з підприємствами для реалізації спільних досліджень щодо визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств з врахуванням їх галузевої приналежності, особливостей регіонального розвитку, конкурентних переваг та інших зовнішніх та внутрішніх чинників горсподарювання.

В плановому періоді передбачається проводити інтенсивне залучення студентів 3 – 5 курсів факультету економіки та управління підприємництвом спеціалізації «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до наукової роботи.  Планується підготувати роботи на Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт. Буде посилено роботу зі студентами в напрямку покращання їх підготовки до кафедральної  та Всеукраїнської студентської олімпіад.

В 2018 році продовжить роботу науковий студентський гурток,  буде посилено роботу по залученню та підготовці студентських робіт до участі в конференціях різних рівнів. Також планується продовжити  підготовку студентських статей до публікації у «Науковому студентському віснику ФЕУП» (головний редактор проф. Сталінська О.В.), за трьома основними напрямками:

1) статті, присвячені філософській, історичній, мовній та культурологічній проблематиці;

2) статті, підготовлені за результатами проведення проблемного семінару;

3) апробація магістерських робіт.

У 2016 році кафедрою була продовжена науково-дослідна робота над темою: “Теоретико-методичні та організаційні основи управління конкурентоспроможністю підприємств України”.

В результаті за звітний період було опубліковано: 40 наукових статей загальним обсягом 21,881 у.д.а., захищена 1 докторська дисертація та 5 кандидатських дисертацій. Загальний обсяг наукових публікацій 24,891 у.д.а. Опубліковано 7 монографій, 4 навчальних посібника, 40 статей та 89 тез.

Теми захищених дисертацій:

 • «Управління інтелектуальною власністю підприємства: процес ний підхід». Семенова В.Г. Науковий консультант – професор Ковальов А. І.
 • «Управління витратами на оплату праці підприємств машинобудування». Сукач О.О. Науковий керівник – доцент Літвінов О.С.
 • «Організаційно-економічний механізм управління прибутком підприємств». Іванченко Д.Ф. Науковий керівник – професор Янковий О.Г.
 • «Система моніторингу економічного стану підприємства». Тарасевич А.П. Науковий керівник – професор Янковий О.Г.
 • «Формування мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства». Своробович Л. М. Науковий керівник – доцент Єгупов Ю.А.
 • «Оцінка факторів сталого розвитку підприємств хлібопекарської галузі». Телешевська С.М. Науковий керівник – доцент Дегтярьова О.О.

На протязі 2016 року успішно працював створений при кафедрі економіки підприємства (у вересні 2006 р.) науковий студентський гурток під керівництвом доцента Гамми Т.М. та викладача Грінченко Р.В. У роботі гуртка брало участь близько 23 чоловік.

Також протягом 2016 року діяв науковий семінар під керівництвом доцента Кошельок Г.В., у роботі якого брало участь 27 чол.

В лютому-березні 2016 року 2 наукові роботи переможців першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі економіка підприємства та управління підприємством приймали участь у другому етапі даного конкурсу. З них стали переможцями:

 • Мініна М.О. студентка 5 курсу 4 групи ФЕУП (диплом першого ступеню);
 • Новикова Ю.В. студентка 4 курсу 4 групи ФЕУП (диплом третього ступеню).

В лютому-березні 2016 року 3 наукові роботи переможців першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі економіка транспорту і зв’язків приймали участь у другому етапі даного конкурсу (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). З них стали переможцями:

 • Мініна М.О. студентка 5 курсу 4 групи ФЕУП (диплом третього ступеню).

Відповідно до наукового та науково-технічного співробітництва із закордонними організаціями у жовтні 2016 року ст. викладач кафедри економіки підприємства Куклінова Т.В. була у відрядженні для участі у міжнародній програмі від Тюнінг Акадмії університету Дусто, м Більбао, Іспанія.

У грудні 2016 року доцент Дегтярьова О.О. проходила стажування в університеті м. Магдебурга( Німеччина).


Преображенська 8, к.201

(048) 723-84-03
k.ep@oneu.edu.ua

Підручники, поібники, монографії


Програма VII міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Thesis of the IInd international conference “Economics of enterprise: modern challenges in theory and practice” hold at the Odessa National Economic University September 26-27, 2013

Монографія “Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрямки підвищення” (2013 р.)

Підготовка бакалаврів
Нормативні
 • Економіка підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Організація виробництва
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Потенціал та розвиток підприємства
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Вибіркові
 • Основи підприємницької діяльності
 • Розробка бізнес-плану
 • Управління витратами
 • Логістика
 • Тренінг курс Start – up
 • Економіка, організація торгівлі
 • Економіка та організація біржової діяльності
 • Управління інноваційними процесами у підприємстві
 • Формування та оцінка підприємницького потенціалу
 • Стратегія бізнесу
 • Управління підприємницькими ризиками

Підготовка магістрів
Нормативні
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління потенціалом підприємства
 • Економічна діагностика
Вибіркові
 • Економіка і організація іноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
 • Комерційна діяльність виробничих підприємств
 • Контролінг
 • Проблеми конкурентоспроможності та якості діяльності підприємств
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств