Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

П Р О Г Р А М А

VІІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

ДОПОВІДІ

pdf-файл

Гонтарєва Ірина  Вячеславівна

 

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету ім Семена Кузнеця Особливості розвитку підприємництва в умовах цифрової економіки
 

Літвінов

Олександр Сергійович

 

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

 

 

Економічне моделювання відтворення інтелектуального капіталу підприємства

Траченко Людмила Анатоліївна д.е.н., доцент кафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного економічного університету

 

Методологічні аспекти  формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу
 

Грінченко Раїса Володимирівна

 

 

к.е.н., доцент, докторант  кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

 

Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
VІІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

 

Голова:

 

 

 

Заступники голови:

 

 

 

 

 

 

Секретар оргкомітету:

 

Звєряков Михайло Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ

 

– Ковальов Анатолій Іванович, доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ

– Янковий Олександр Григорович, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

 

Семенова Валентина Григорівна – доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

Члени оргкомітету:

 1. Батанова Т.В. – начальник НРВ ОНЕУ;
 2. Бабій О.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 3. Горлова О.П. – старший викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 4. Єгупов Ю.А. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 5. Карпов В.А. – канд. екон. наук, доцент, начальник НДЧ ОНЕУ;
 6. Корольова Т.С. – канд. екон. наук, старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 7. Котова І.М. – старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 8. Кошельок Г.В. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 9. Літвінов О.С. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 10. Літвінова В.О. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 11. Павлова Т.В. – старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 12. Пудичева Г.О. – канд. екон. наук, викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 13. Танасюк І.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 14. Тащеєв Ю.В. – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;

Представники організацій-засновників конференції:

Харічков С.К. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету

Гжибовська-Бжежіньська М. – доктор екон. наук, професор кафедри аналізу ринку та маркетингу Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині

Ліднер Г. – доктор економіки, професор університету прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина)

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 14 вересня 2018 року

9.00-10.00  

Реєстрація учасників (за адресою: готель «Вікторія»  м. Одеса, вул. Генуезька, 24 А)

 

10.00-11.00  

Пленарне засідання

 

11.00-13.00 Секційні засідання
13.00-14.00  

Перерва на обід

 

14.00-18.00 Продовження секційних засідань

                                   

 

15 вересня 2018 року

 

 

11.00-12.00

 

 

Підсумкове пленарне засідання

 

12.00-14.00 Екскурсія містом

 

14.30 Від’їзд учасників конференції

 

ЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Виступ з доповіддю – до 20 хвилин, повідомлення – до 10 хвилин

14-15 вересня 2018 року

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. Проблеми підвищення якості продукції та

конкурентоспроможності підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Кошельок Г.В.

Секретар: ст. викл. Горлова О.П.

 1. Гонтарева І.В. Хосин Канрі як метод підвищення якості продукції та послуг на підприємстві
 2. Князєва Т.В. Розвиток сегменту екологічно орієнтованих споживачів в Україні
 3. Бабець І.Г., Руда О.І., Логін Х.В. Конкурентоспроможність та економічна безпека підприємства: сутність і взаємозв’язок понять
 4. Кошельок Г.В., Жамбей Т.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
 5. Кунділовська Т.А., Неруца Л.В. Сертифікація органічної сільськогосподарської продукції як чинник конкурентоспроможності виробників
 6. Сисоліна Н.П., Шагіна А.В. Чинники підвищення якості продукції та конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
 7. Соломаха І.В. Збереження якості зрізаних троянд за рахунок ефективної логістики
 8. Траченко Л.А. Методологічні аспекти формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу
 9. Степанова Д.С., Степанова І.В. Реструктуризація як ефективний спосіб оздоровлення підприємства
 10. Трушкіна Н.В. Клієнтоорієнтованість як стратегічна конкурентна перевага підприємства
 11. Ярмоленко Ю.О. Якість аграрної продукції у контексті сталого розвитку
 12. Бабій О.М., Тимченко К.С. Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу виноробного підприємства
 13. Демченко К.В. Екологічна модернізація виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності виробників цементу

Секція 2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах

Керівник: к.е.н., доцент Бабій О.М.

Секретар: к.е.н., викладач Капталан С.М.

 1. Баранник Л.Б. Податки та їх роль в активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства
 2. Карпенко Л.М. Інструментальна база стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
 3. Квасницька Р.С. Фактори впливу на інвестиційний потенціал підприємства
 4. Рєпіна І.М. Аналіз інноваційної активності підприємств України
 5. Борейко В.І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку промислового комплексу України
 6. Семенова В.Г. Підприємства платформи Іndustry 4.0 як перспективний напрямок інноваційного розвитку
 7. Довбня С.Б., Думбрава ТЛ. Комплексний підхід до визначення інвестиційної привабливості підприємства
 8. Жадько К.С., Носова Т.І. Інноваційні підходи формування звітності підприємницької діяльності: проблеми і переваги
 9. Швиданенко Г.О., Теплюк М.А., Будяєв М.О. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання
 10. Швиданенко Г.О., Кирилюк О.В. Асиметрія розвитку підприємства в контексті інноваційних технологічних змін
 11. Чуркіна І.Є. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств
 12. Бабій О.М., Колодинський С.Б. Системна трансформація інноваційного підприємництва в Україні
 13. Воронжак П.В., Карпенко Л.М. Організаційні засади інвестиційного контролінгу у міжнародному бізнесі: перспективи розвитку
 14. Бойченко К.С. Підвищення ефективності управління інноваційним розвитком підприємства
 15. Гура О.Л., Гнатенко Д.О. Вплив інноваційного інвестування на розвиток економіки України
 16. Долгова Л.І. Інноваційні методи мотивації персоналу
 17. Коваленко С.И. Трансграничные кластеры как фактор инновационного развития предприятий морской отрясли
 18. Михайленко Н.О. Особливості оцінки інноваційно-інвестиційних проектів
 19. Отливанська Г.А. Економічна цінність інвестиційної діяльності підприємства
 20. Суліма Н.М. Інноваційна діяльність аграрних підприємств як чинник забезпечення конкурентоспроможності
 21. Павлова Т.В., Котова І.М. Забезпечення інвестиційної привабливості підприємств на основі їх реструктуризації
 22. Конакова К.М. Пріоритети державного регулювання інвестиційної привабливості України

 

Секція 3. Стратегія розвитку підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Танасюк І.М.

Секретар: викладач Орленко О.М.

 1. Школьний О.О. Формування стратегії управління інтелектуальною власністю в контексті сприяння розвитку інноваційно-інтелектуальних технологій
 2. Ушачев И.Г. Приоритетные направления устойчивого социально-экономического развития АПК России
 3. Коваленко О.В., Тюхтій М.П., Шилкіна Г.С. Виробничий потенціал підприємства: структурні елементи та фактори впливу
 4. Довбня С.Б., Дрофа Є.А. Людський капітал як ключова складова системи збалансованих показників
 5. Карпенко Л.М., Пляцек І.Р. Особливості застосування стратегічного конкурентного та маркетингового аналізу
 6. Слободянюк О.В., Ротарь О.М. Стратегія розвитку НАСК «Оранта» в сучасних умовах
 7. Кизенко О.О. Бізнес екосистема платформ як стратегічний вибір компанії
 8. Головко О.Г., Ткаченко А.В., Жеваго Д.М. Стратегія управління прибутковістю підприємства
 9. Кичук О.С. Тренинги как современные направления развития трудового потенциала работников предприятия
 10. Літвінов О.С. Складові інтелектуального капіталу підприємства
 11. Передало Х.С., Процик І.С. Підходи до формування етичної поведінки у бізнесі
 12. Сабадирьова А.Л. Портфель стратегій капіталізації потенціалу підприємства
 13. Smachylo V.V. Formation of the strategy of management of personnel potential on the basis of clustering
 14. Танасюк І.М. Стратегія якості як основа створення конкурентних переваг підприємства
 15. Федосєєва Г.С. Окремі питання вибору конкурентних стратегій виробниками сільськогосподарської продукції в умовах їх функціонування на світовому ринку
 16. Янковець Т.М., Ковальова К.Л. Економічна сутність та структуризація людського капіталу підприємства
 17. Янковець Т.М., Палічева М.Р. Перспективи українських виробників на європейському ринку одягу
 18. Коренман Є.М. Сучасні напрямки розробки стратегії підприємства на прикладі ПрАТ «Одесавинпром»
 19. Малікова І.П., Терещенко О.М. Власний капітал – основа самостійності та незалежності підприємства
 20. Парфентьєва О.Г. Стратегічний розвиток автотранспортних підприємств
 21. Партола А.І. Перспективи розвитку підприємств річкового транспорту в Україні
 22. Салавеліс Д.Є. Консалтинговий супровід бенчмаркінгу потенціалу підприємства
 23. Яворський С.В. Стратегічні напрямки вдосконалення управління фінансами підприємств енергетичної галузі

 

Секція 4. Планування та контроль на підприємстві  в сучасних умовах

Керівник: к.е.н., доцент Єгупов Ю.А.

Секретар: к.е.н., викладач Чернова В.В.

 1. Пантелеєв В.П. Контрольна складова об’єднання компаній за прикладом країн ЄС
 2. Шалімова Н.С. Розгляд суб’єктом аудиторської діяльності скарг та звинувачень: політика та процедури як складова внутрішньої системи контролю якості
 3. Єгупов Ю.А. Розвиток підходів до здійснення балансових розрахунків виробничої потужності підприємства
 4. Єгупов Ю.А., Єгупова І.М. Щодо доцільності об’єднання плану продажів із виробничою програмою підприємства
 5. Чернова В.В., Комарніцька К.В. Організація контролінгу на підприємстві
 6. Ісаншина Г.Ю. Модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України
 7. Іванова А.Г. Проблеми впровадження стратегічного планування на вітчизняних промислових підприємствах

 

 

Секція 5. Сучасні технології управління на підприємстві

Керівник: к.е.н., доцент Малишко В.С.

Секретар: к.е.н., викладач Пудичева Г.О.

 1. Янковий О.Г., Грінченко Р.В. Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств
 2. Коротаев С.Л., Немеровец А.В. Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Беларуси: преимущества и риски
 3. Grzybowska-Brzezińska M., Горлова О.П. Теоретические подходы к моделированию интегрированной системы менеджмента предприятием
 4. Майорова І.М., Андрюсенко Г.М. Інтегроване управління логістичними витратами промислового підприємства
 5. Волот О.І. Віртуальні підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
 6. Voloshyna V. Self-leadership, dark-triad and leader motive profile theory: the mediation effect of power, achievement and affiliation
 7. Іванов А.М. Нестандартні маркетингові пропозиції як індивідуальність готелю
 8. Карташов С.В. Застосування Інтернет-маркетингу в практиці українських підприємств
 9. Кузьменко Г.І. Підходи до визначення та забезпечення ефективності податкової облікової політики як інструменту оптимізації оподаткування
 10. Дробишева О.О., Бучакчійська Ю.М. Особливості управління прибутком на вітчизняних підприємствах в умовах кризи
 11. Дутова Н.В., Коваль Х.О. Електронне документування облікової інформації
 12. Кірнос І.О. Готовність до праці у пенсійному віці: опитування персоналу
 13. Кошельок Г.В. Ефективне управління грошовими потоками підприємства
 14. Ланченко Є.О. Соціально-трудові відносини в державних сільськогосподарських підприємствах
 15. Ліхоносова Г.С. Простір регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємстві
 16. Скіцько В.І. Вплив цифрових технологій на життєздатність логістичних систем цифрової економіки
 17. Пудичева Г.О., Малишко В.С. Основні фактори використання реверсивної логістики
 18. Капталан С.М. Статичні економічні складові організаційно-економічного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань
 19. Баран О.Р. Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств на агроландшафтній основі
 20. Горобец Т.А. Управление эффективностью деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
 21. Назарук О.М. Еволюція становлення державної регуляторної політики в АПК України

Секція 6. Математико-статистичні методи і моделі

в управлінні підприємством

Керівник: к.е.н., доцент Літвінов О.С.

Секретар: аспірант Буздиган М.О.

 1. Янковий О.Г., Мельник Н.В. Небезпека використання внутрішньої норми прибутку в якості критерію прийнятності інвестиційних проектів
 2. Гут Л.В. Моделювання ціни закупівлі товару та ефективності комерційних угод підприємствами торгівлі
 3. Мацкул В.М., Мацкул М.В. Оцінювання нерухомості за допомогою кваліметричного моделювання
 4. Милашко О.Г. Динаміка попиту та пропозиції закладів оздоровлення та відпочинку Одеської області
 5. Семенова К.Д. Аналіз тенденцій заробітної плати і продуктивності праці в Україні
 6. Ткач О.В. Аналіз ефективності інвестування для збереження родючості ґрунтів за рахунок протиерозійної меліорації
 7. Янковий В.О. Фондоозброєність підприємства і виробничі функції
 8. Rudzewicz A. Impact of trust on consumer loyalty
 9. Орленко О.М. Виявлення впливу факторів на продуктивність праці за допомогою математико-статистичного моделювання
 10. Буздиган М.О. Методика оцінки виробничої складової ділової активності підприємств

Секція 7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств

Керівник: к.е.н., доцент Дегтярьова О.О.

Секретар: викладач Тащеєв Ю.В.

 1. Дегтярьова О.О. Щодо порівняльної оцінки рівня енергоефективності
 2. Купінець Л.Є. Складові комерціалізації використання відновлюваної енергії на підприємствах агропродовольчого комплексу
 3. Дубровська В.В., Шкляр В.І., Пєлєвін А.С. Техніко-економічна оцінка використання міні ГЕС з різними типами гідротурбін
 4. Загарій В.К. Відновлювана енергетика України: сучасний стан та перспективи
 5. Шкляр В.І., Дубровська В.В., Рожок Р.В. Визначення економічної доцільності використання геліосистеми та теплового насосу для теплопостачання будівлі
 6. Тащеєв Ю.В. Оцінка частки відновлюваної енергії в заходах з енергозбереження
 7. Кирильчук І.Г., Тащеєв Ю.В. Потенціал енергозбереження первинних викопних ресурсів підприємств за рахунок сонячної енергетики

 

Секція 8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Літвінова В.О.

Секретар: к.е.н., доцент Куклінова Т.В.

 1. Яковлєв А.І. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальної економіки
 2. Grzybowska-Brzezińska M., Kuberska D. Generation “Z” on the labor market challenges for human resource managers
 3. Goncharuk A.G. What they really need: a study of the motivation of medical staff
 4. Мельник О.Г., Тодощук А.В., Адамів М.Є. Ключові проблеми митного середовища функціонування підприємств
 5. Пунько Б.М. Міжнародний бізнес ТзОВ «КПП-ЦЕНТР»
 6. Степанов В.Н. О внешней подсистеме экономической системы в контексте теории нелинейности
 7. Grzybowska-Brzezińska M., Kuberska D. Dimensions of percepting of ecological attributes of food products in consumer elections
 8. Король С.Я. Зацікавлені і заінтересовані сторони як учасники економічних процесів
 9. Шандова Н.В. Використання сценарного підходу в дослідженні бізнес-середовища промислових підприємств
 10. Погорєлова Т.В. Ефективність розвитку агробізнесу в Україні
 11. Куклінова Т.В., Левченко С.П. Перспективи розвитку Інтернет-торгівлі в Україні
 12. Бошота Н.В. Економічна безпека туристичних підприємств
 13. Прунцева Г.О. Концепція сталого розвитку як інструмент реалізації основ фізичної економії
 14. Чухраєва Н.М. Сучасні технології для формування споживчої піраміди
 15. Паливода Т.В. Стратегія фінансового менеджменту елементів нематеріальної культурної спадщини України
 16. Петрушенко Н.В. Фактори впливу нестабільного зовнішнього середовища на розвиток туристичної галузі в Україні
 17. Поддубная В.Г. Аспекты развития розничного банка в условиях технологий Big Data
 18. Фролова Н.Л. Деструктивні фактори макрооточення суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні
Кафедра Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності запрошує прийняти участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 14-15 вересня 2018 р. м. Одеса, на базі готеля «Вікторія»
Тематичні напрямки конференції:
1. Проблеми підвищення якості продукції та конкуренто-спроможності підприємства.
2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах.
3. Стратегія розвитку підприємства.
4. Планування та контроль на підприємстві в сучасних умовах.
5. Сучасні технології управління на підприємстві.
6. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством.
7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств, в тому числі, за рахунок відновлюваної енергетики.
8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства.
До участі запрошуються наукові працівники, аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ, фахівці-практики в галузі економіки підприємства та підприємництва. Участь студентів у роботі конференції передбачається дистанційною за умови співавторства з їх науковими керівниками.
З 25- 30 червня 2018 викладачі  кафедри ЕП та ОПД Танасюк Ірина Михайлівна і Кошельок Галина Володимирівна з викладачами інших кафедр нашого університету приймали участь в 19-му Міжнародному проекті “Сузір’я якості 2018”, присвяченому питанням конкурентоспроможності і мали нагоду познайомитися і поспілкуватися з лідером проекту – почесним президентом Міжнародної гільдії професіоналів якості Петром Калитою
Вітаємо студентку 54 ФЕУП кафедри ЕП та ОПД Павлішену Катерину з 3 місцем у Всеукраїнському конкурсі випускних бакалаврських робіт.
Окрема подяка керівникові – к..е.н., доценту  Кошельок Галині Володимирівні!
Поздравляем нашего мололого сотрудника Капталана Сергея Михайлович с присвоением научной степени – кандидата экономических наук. Желаем новых научных свершений и  побед!

В очередной раз Нархоз доказал, что он – БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!!! Семья умеет продуктивно работать и весело отдыхать. Иногда это получается объединить. Вот и 25.05.2018г.на прекрасной базе «Экономист» руководство, преподаватели и сотрудники нашего университета сумели организовать и провести выездное рабочее собрание профкома университета, а также прослушать интересную и полезную лекцию доцента Светланы Михайловны Киршо о студентоцентрическом образовании.

В дискуссии активное участие принимали Елена Николаевна Гончаренко, Анатолий Захарович Подгорный Балджи Марина Дмитриевна
Также нас Анна Ивановна познакомила с историей создания базы отдыха «Экономист», в которой, как выяснилось, принимали активное участие студенты-будущие преподаватели нашей кафедры и руководители ОНЭУ: Мартиросов Э.А., Ковалев А.И. А руководитель базы отдыха – Виктор Петрович рассказал о непростых, но порой очень веселых ее буднях и пригласил всех летом отдохнуть.

Выражаем признательность и благодарность руководству университета и сотрудникам профкома за прекрасно проведенное время!

Круглий стіл на тему “Перехід України від нестабільного розвитку до соціальної економіки” відбувся 23.05.2018 під керівництвом вченого-економіста, академіка НАН України, директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», головного редактора наукових журналів «Економіка України» та « Економіка і прогнозування» – Гейця Валерія Михайловича.
Дійсно цікаво, актуально і змушує замислитися.

26-27 квітня 2018 року наша кафедра взяла активну участь в ХVI Міжнародній підсумковій науково-практичній конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»
Одеського національного економічного університету, академічних установ і вищих навчальних закладів.

На пленарному засіданні під керівництвом доцента нашої кафедри Ольги Олександрівни Дегтярьової виступив студент Ricardo Dominique Bergmann з Free University of Berlin, Germany з доповіддю “Development of Ukrainian markets: features, measurement, estimation”.

На Секція 2. “Економіка підприємства і організація підприємницької діяльності” під керівництвом завідувача кафедри, професора Олександра Григоровича Янкового обговорювалося безліч важливих і актуальних питань. Зокрема, з величезним інтересом ми вислухали і подискутували з нашим колегою і другом Яковлєвим Анатолієм Івановичем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») на тему “Визначення ефективності зовнішньо-економічної діяльності в умовах глобальної економіки “.

Викладачі кафедри ЕП та ОПД особливу увагу приділяють і завжди приділяли практичній підготовці студентів. Ось і нещодавно Олександр Сергійович Литвинов і Олена Павлівна Горлова разом зі своїми студентами відвідали лідера вітчизняної цементної галузі – підприємство “CRH”, на якому успішно працюють випускники нашої кафедри:

 • Сергій Моспанок – начальнику відділу збуту і логістики,
 • Тетяна Фурман – начальник відділу управління витратами,
 • Світлана Кравець – менеджер відділу маркетингу,

і багато інших…

Викладачі кафедри Економіки підприємства і організації підприємницької діяльностіОлександр і Вікторія Литвинова, і викладачі дружньої кафедри Міжнародних відносинОльга Сукач, разом зі студентами продовжили багаторічну традицію співпраці з викладачами та студентами університету Флоренції. Крім плідного обговорення проблем економічного й освітнього співробітництва між кафедрами родинних університетів, представники ОНЕУ познайомилися з історією та культурною спадщиною давнього Риму, колискою вищої освіти – Болоньєю, забутої середньовічної перлиною – Сієною, столицею епохи Відродження – Флоренцією і романтичної Венецією!

Чудово пройшла зустріч зі студентами ФЕУП: від 2 до 5 курсу. У теплій, дружній обстановці викладачі  кафедри ЕП та ОПД постаралися  описати перспективи, які відкриються перед студентами  при виборі нашої спеціальності.
Це і фундаментальна підготовка, яка базується та  враховує новітні тенденції та реалії життя підприємств, і екскурсії на сучасні підприємства, і можливість отримання подвійного диплому в європейських країнах, і серйозна наукова діяльність, можливість реалізувати свої творчі задатки.
Все це під силу студентам нашої кафедри: і сьогоднішнім, і майбутнім. До скорих зустрічей, друзі, в аудиторії і не тільки
 P.S. Окрема подяка нашим студентам за приємні сюрпризи і допомогу в організації цієї зустрічі

Поздоровляємо магістрів 54-ї групи ФЕУП із перемогою на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства», який проходів у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана!

Ніколаєву Антоніну Володимирівну вітаємо із отриманням Диплому 1-го ступеня!

Чаплинську Олену Олегівну вітаємо із перемогою у номінації «За високий рівень наукового дослідження»!

Бажаємо натхнення, подальших успіхів та наукових перемог!

Преображенська 8, к.201

(048) 723-84-03
k.ep@oneu.edu.ua

Підготовка бакалаврів
Нормативні
 • Економіка підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Організація виробництва
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Потенціал та розвиток підприємства
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Вибіркові
 • Основи підприємницької діяльності
 • Розробка бізнес-плану
 • Управління витратами
 • Логістика
 • Тренінг курс Start – up
 • Економіка, організація торгівлі
 • Економіка та організація біржової діяльності
 • Управління інноваційними процесами у підприємстві
 • Формування та оцінка підприємницького потенціалу
 • Стратегія бізнесу
 • Управління підприємницькими ризиками

Підготовка магістрів
Нормативні
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління потенціалом підприємства
 • Економічна діагностика
Вибіркові
 • Економіка і організація іноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
 • Комерційна діяльність виробничих підприємств
 • Контролінг
 • Проблеми конкурентоспроможності та якості діяльності підприємств
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

 

На першому Українсько-польському форумі “Неформальна освіта в роботі з молоддю”, що проводився 11-12 грудня 2017 року у м. Києві (організатори – Міністерство молоді та спорту України та Фонд Розвитку Системи Освіти Республіки Польща (FRSE)), було презентовано результати спільного міжнародного проекту “Молодь у громадянському суспільстві – польсько-український досвід та виклики” ОНЕУ та WSB (м. Домброва-Гурніча, Польща).

Керівник проекту Павел Ургач (WSB у м. Домброва-Гурніча) та координатор проекту Олена Горлова (ОНЕУ) поділилися досвідом реалізації міжнародного студентського проекту у м. Одеса. Тематика проекту дуже зацікавила та знайшла відгук серед інших учасників форуму. Вони підтримали ідею розвитку студентських соціальних проектів, націлених на дітей з обмеженими можливостями руху. Деякі з них поділилися своїм досвідом роботи з цією групою населення. Усі відзначили важливість такої діяльності з боку студентської молоді та порадили не зупинятися на реалізації одного проекту, а розвивати цю тематику далі. Щиро побажали успіху у продовжені співпраці ОНЕУ та WSB у підготовці та реалізації нових міжнародних проектів.

Павел Ургач та Олена Горлова приймали також активну участь в обговорені проблем, пов’язаних з підготовкою та реалізацією міжнародних проектів в Україні та Польщі, що фінансуються Польсько-українською радою обміну молоддю.


23.11.2017 Як чудово, коли випускники спеціальності “Економіка підприємства” діляться досвідом з молодшим поколінням. На цей раз студенти, які вивчають дисципліну “Інноваційна діяльність підприємства” , познайомилися з керівником “Tesla Eco Energy” Михайлом Котовим, який, до того ж, є нашим випускником. Від інновацій у студентів просто захопило дух. Будемо користуватися виключно енергозберігаючими технологіями, а їздити будемо тільки на електрокарах, вирішили вони. “Тетяна Вікторівна, Ви нас привели на екскурсію в майбутнє” – захоплено сказали студенти.


15 листопада 2017 року викладачі кафедри ЕП та ОПД разом з представниками керівництва ПАТ «Одескабель» – Дубілей О. М. – директор з корпоративного управління та комунікацій; Новожилов О.І. – керівник служби інформаційних технологій; Чернова В.І.. – керівник відділу управління та розвитку персоналу; Чернова В. В. – керівник відділу контролінгу, та іншіми викладачами університету представили сучасний програмний продукт ТОВ «ІТ компанії «АРМКОМТЕХ» «Система управління підприємством «SteERP», що використовується для обліку, аналізу та прийняття управлінських рішень на ПАТ «Одескабель». Система управління підприємством «SteERP» є повнофункціональною ERP – системою управління, що дозволяє отримувати інформацію про поточну діяльність підприємства і здійснювати планові розрахунки на перспективу, налагодити контроль бізнес-процесів на підприємстві та здійснити подальшу їх оптимізацію з урахуванням потреб підприємств.


Зміни починаються з кожного з нас. Ось і студенти кафедри “Економіка підприємства та організації підприємницької діяльності” в рамках проекту “Молодь у громадянському суспільстві – польсько-український досвід та виклики” зі своїми польськими колегами мали нагоду зробити трохи кращим цей світ, тим самим вдосконаливши і себе також – за рахунок опанування основ соціального проектування. Адже соціальні проекти – невід’ємна складова життя кожного цивілізованого суспільства. Постійна підтримка та турбота про найбільш незахищені верстви населення з боку сучасної молоді – доказ її прогресивності та свідомості. І наші студенти довели, що вони саме такі!!!


26 жовтня 2017 року, за ініціативою кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності і Центру сучасних освітніх технологій ОНЕУ, у малій актовій залі університету в рамках проекту «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», який виконується Агентством ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ), відбулася презентація програмного забезпечення: «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ COMFAR III EXPERT».

Презентацію провели: національний координатор проекту Кирильчук Ігор Григорович і експерт проекту Радійчук Олег Володимирович.


Добіг кінця міжнародний проект “Молодь у громадянському суспільстві – польсько-український досвід та виклики”. Протягом п’яти днів студенти кафедри “Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності” знайомились з різноманітними напрямами соціально-економічних проектів, які здійснюються на території Одеси та Одеської області, вивчали особливості роботи з окремими, найменш захищеними групами суспільства.

Лекції та тренінги для студентів було проведено фахівцями, що мають значний досвід у плануванні, підготовці та реалізації соціально-економічних проектів, зокрема спрямованих на роботу з дітьми сиротами, дітьми інвалідами, на реабілітацію воїнів АТО, а також на культурний розвиток населення, на розвиток туризму, на підтримку старт-апів у сфері малого та середнього бізнесу.

Цільовою групою соціального міні-проекту студентів було обрано дітей з ДЦП. Під керівництвом досвідчених інструкторів та консультантів студенти у складі малих робочих груп підготували проект для роботи з данною цільовою групою. Підготовлений проект студенти з успіхом реалізували для дітей різних класів одеської школи-інтернату №7 для дітей з ДЦП та наслідками поліомієліту.

Після завершення проекту учасники обох сторін були відзначені сертифікатами


Повним ходом триває міжнародний проект “Молодь у громадянському суспільстві – польсько-український досвід та виклики” за участю польських студентів та студентів спеціальності “Економіка підприємства”. Панує весела, творча та доброзичлива атмосфера. Вже встигли попрацювати нд власними проектами, відвідати Білгород-Дністровську фортецю та завітати з екскурсією на винний завод “Шабо”. Однак ще багато нового та цікавого попереду


Вперед в майбутнє. 12.10.2017 відбулось знайомство студентів спеціальності “Економіка підприємства” з сонячною енергетикою. Сонячна енергія здатна в перспективі витіснити традиційні енергоносії. За останні п’ять років глобальна встановлена ​​потужність сонячної енергетики (СЕ) виросла з 40 гігават (ГВт) до 303 ГВт. Для порівняння, всі українські потужності складають приблизно 53 ГВт. Темп зростання ринку сонячних електростанцій по всьому світу в 2016 році вперше перевершив темпи розвитку всіх інших напрямів енергетики, в тому числі вугільних електростанцій. Під час екскурсії студенти нашої спеціальності дізналися про способи її перетворення і накоплення.Познайомились з різними типами сонячних батарей і заодно згадали фізику.


Нові знайомства завжди приємні, але приємні подвійно, коли знайомишся з творчими і талановитими особистостями. Сьогодні випала нагода у самих юних наших студентів – першокурсників – себе показати і на інших подивитися. Не минуло й місяця навчання, а вони змогли підготуватися і прийняти участь у “Візитці груп” – заході, присвяченому знайомству першокурсників зі своїми однокурсниками і не тільки. Ось і 16 група ФЕУП зі своїм куратором – к.е.н. кафедри ЕП та ОПД Кукліновою Т.В. – представили свій варіант.


19.09.2017 на кафедрі ЕП та ОПД ОНЕУ відбувся науково-методичний семінар, присвячений обговоренню впровадження в навчальний процес тренінгу за фахом для студентів 4 курсу на базі програмного продукту “Система управління підприємством” SteERP””, який успішно використовується ВАТ “Одескабель”. У семінарі взяли участь представники ВАТ “Одескабель”: директор з корпоративного управління і комунікацій Дубилей Олексій Миколайович; начальник служби інформаційних технологій Новожилов Олександр Ігорович ; інженер-програміст бюро розробки та впровадження інформаційного забезпечення Таран Світлана Валеріївна ; інженер-програміст бюро розробки та впровадження інформаційного забезпечення Слинько Владислав Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи ОНЕУ Кублікова Тетяна Борисівна, викладачі кафедр ЕП та ОПД , міжнародних економічних відносин , бухгалтерського обліку і аудиту, а також студентка-магістрант 54 групи ФЕУП Дерменджі Маргарита


У першій половині вересня Одеський національний економічний університет спільно з кафедрою економіки підприємства і організації підприємницької діяльності брав гостя за програмою Erasmus + з FreieUniversitätBerlin, Prof. TheocharisGrigoriadis.

Під час двотижневого візиту професор прочитав курс лекцій з предмету «Економіка енергетики» англійською мовою для студентів нашого університету. В кінці курсу, студентам була дана можливість підготувати і захистити свої презентації по темі прослуханого матеріалу. Студентам, які успішно пройшли іспит, будуть видані сертифікати від FreieUniversitätBerlin і Одеського національного економічного університету.

Також Prof. TheocharisGrigoriadis відвідав засідання кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, поділившись своїм досвідом і враженнями від відвідування нашого університету.

Також під час візиту з керівництвом нашого університету обговорювалася можливість різнобічного співробітництва в науково-освітній сфері між нашими університетами. Була узгоджена стратегія і намічені плани подальшої співпраці.

Під час свого візиту професор відвідав ряд заходів, що проходять в університеті.

Даний візит став можливий після того, як група наших дослідників під керівництвом доцента О. А. Дегтярьова в січні 2017 р відвідала FreieUniversitätBerlin.

Університет:

http://www.oei.fu-berlin.de/en/wirtschaft/Team/lehrstuhl_team/Grigoriadis.html

Підрозділ Інститут:

http://www.oei.fu-berlin.de/en/index.html

Prof. TheocharisGrigoriadis (Професор Теохарис Григоріадис):

http://www.oei.fuberlin.de/en/wirtschaft/Team/lehrstuhl_team/Grigoriadis.html


В рамках проекту ЮНІДО(UNIDO) «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України» http://www.reee.org.ua/, на базі Одеського національного економічного університету пройшов тренінг «Фінансовий аналіз інвестиційних проектів з використанням програмного забезпечення COMFAR III Expert». В навчальному заході брало участь 20 спеціалістів з різних містУкраїни.

COMFAR III Expert: це комп’ютерне програмне забезпечення, яке дозволяє користувачеві моделювати короткострокову і довгострокову фінансово-економічну ситуацію з інвестиційними проектами. Програмне забезпечення полегшує аналіз як промислових, так і непромислових проектів, будь то нові інвестиції, реабілітації, розширення, спільне підприємство або проекти приватизації. COMFAR також пропонує спеціалізовані модулі, наприклад, з Механізму чистого розвитку (МЧР), обліку екологічного менеджменту.

Проведення даного заходу стало можливим в результаті дружнього співробітництва між національним координатором проекту І. Г. Кирильчуком та викладачем кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Ю. В. Тащеєвим. Учасниками від кафедри у тренінгу стали д.е.н., проф. О. В.Сталінська та к.е.н., доц. О. О. Дегтярьова.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 22-23 вересня 2017 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

INFORMATION LETTER


Конкурс випускних робіт 2017 року в Харкові став для студентів кафедри Економіка предпрития і організація підприємницької діяльності та їх наукових керівників дуже успішним.

Імена наших переможців і їх наставників:

1 місце освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»:

Стіблінскій Геннадій Ігорович (Малишка Валерій Семенович, к.е.н., доцент)

2 місце освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Кільчевський Тетяна Олександрівна (Литвинов Олександр Сергійович, к.е.н., доцент)

3 місце освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

Єрмоленко Лілія Геннадіївна (Сталінська Олена Вікторівна, д.е.н., професор)

Заохочувальні грамоти отримали також:

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»:

Аратовская Маргарита Владиславівна (Гаманець Галина Володимирівна, к.е.н., доцент)

Буток Анна Володимирівна (Молла Маріанна Георгіївна, к.е.н., ст .. викладач)

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

Дутка Аліна Сергіївна (Семенова Валентина Григорівна, д.е.н., доцент)

Новікова Юлія Вікторівна (Дегтярьова Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент)

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

Мельник Ганна Михайлівна (Гамма Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент)

Походіна Юлія Михайлівна (Єгупов Юрій Артемович, к.е.н., доцент)

Вітаємо, пишаємося. Так тримати!!!

Вітаємо студенток кафедри Економіка предпрития і організація підприємницької діяльності та їх наукових керівників з призовими місцями на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, який пройшов в Київському національному економічному університету імені В. Гетьмана:

Дмитрів Соломія – 54 група ФЕУП – 2-місце (науковий керівник Єгупов Юрій Артемович), Жамба Тетяна 34 група ФЕУП – 3-місце (науковий керівник Гаманець Галина Володимирівна)


Доводимо до відома студентів та всіх зацікавлених осіб, що 27 березня в Баварському домі стартує проект Конкурс бізнес-планів 2017

Студенти економічного університету зможуть отримати велику користь від участі


На нашій кафедрі відбулася чергова захист дипломних робіт !!!


15-16 вересня 2015р. відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводила кафедра економіки підприємства ОНЕУ.

У роботі конференції, окрім українських дослідників, також прийняли участь вчені з Канади, Польщі, Угорщини, Білорусі, Молдови, Іракського Курдістану.

В рамках конференції були представлені доповіді з наступних напрямків:
 1. Проблеми підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства
 2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства
 3. Стратегія розвитку підприємства
 4. Планування та контроль на підприємстві в сучасних умовах
 5. Сучасні технології управління на підприємстві
 6. Математико-статистичні методи і моделі в управлінні підприємством
 7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств, у тому числі, за рахунок відновлювальної енергетики
 8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства

За результатами роботи конференції було опубліковано 205 тез, з загальною кількістю учасників – 262 особи..

Зазначимо, що значну увагу учасників конференції викликала доповідь Сербінової К. Х. щодо тарифної політики міського господарства


15 вересня відбулось урочисте святкування Ювілею кафедри “Економіка підприємства” з нагоди її 50-річчя.

Дивитись відео на YouTube