Кафедра економіки, права та управління бізнесом

Андрейченко Андрій Вадимович д.е.н., професор, в.о. зав. кафедри

 «Раді вітати тих, хто завітав на нашу сторінку !

Ви маєте можливість познайомитися з нашим колективом науково-
педагогічних працівників, їх науковими інтересами, рівнем професійності. До
Вашої уваги наші освітні програми, наші намагання інтегрувати у
міжнародний освітній і науковий простір разом із нашими студентами.

Сподіваємося на зацікавленість та завжди відкриті до співпраці!»

З найкращими побажаннями

колектив кафедри ЕПУБ

 

Випускова кафедра 
здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Андрейченко
Андрій Вадимович
д.е.н., професор, в.о. зав. кафедри

Деньгуб В.В._фото

Деньгуб
Валентина Василівна

к.е.н., старший викладач

Старченко
Антон Юрійович

к.ю.н., старший викладач

Нєдялкова
Наталія Василівна
зав. навчальної лабораторії
активних методів навчання

ст. лаборант Короткова А. О.

Короткова
Анна Олександрівна
старший лаборант

До Вашої уваги відео, переглянувши яке Ви поринете в атмосферу нашої Альма матер очима здобувачів із підприємництва

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

(4 роки навчання)

 

Освітньо-професійна програма 

” Економіка та планування бізнесу”

знання, вміння, навички організації бізнесу в різних сферах (галузях) національної економіки

Презентація освітньої програми першого (бакалаврського) рівня

 

 

 

 

Навчальні дисципліни

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

(1,4 роки навчання)

Освітньо-професійна програма “Муніципальне підприємництво”
Освітня програма «Муніципальне підприємництво» – це мистецтво організації діяльності з активізації місцевого економічного розвитку та створення нових можливостей для територіальних громад. Освітня програма «Муніципальне підприємництво» спрямована на підготовку фахівців з управління бізнес-процесами на рівні регіонів та територіальних громад, які мають глибокі знання з планування розвитку підприємництва, уміють креативно мислити, приймати ефективні управлінські рішення, володіють сучасними інструментами підтримки бізнесу на рівні громад, мають навички командної роботи, здатні забезпечити розробку ефективної політики розвитку підприємництва на всіх територіальних рівнях із врахуванням регіональної (місцевої) специфіки та смарт-спеціалізацій територій, спроможних як започаткувати власний бізнес, так і забезпечити підприємницький розвиток та маркетингову підтримку бізнес-суб’єктів муніципальних утворень на адміністративних посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також як управлінців на підприємствах, установах, організаціях.

У фокусі освітньої програми «Муніципальне підприємництво»:

 • стратегічне планування;
 • проєктний менеджмент;
 • секторальне планування;
 • маркетинг та брендування території;
 • інноваційний економічний розвиток та фінансові інструменти розбудови громади.
   🖥 Переглянути презентацію освітньої програми
   🗒 Детальніше про навчальні дисципліни за освітньою програмою
Практична підготовка

Кафедра економіки, права та управління бізнесом пишається своїми випускниками!

           Науково-педагогічні працівники кафедри активно залучається до наукової роботи.

Основні наукові інтереси: підприємництво, торгівля, економічний розвиток, інноваційність, інвестування, збалансований розвиток, правові засади економічної діяльності та ін.

При кафедрі засновано та функціонують дві НАУКОВІ ШКОЛИ

 

 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

       Наукова діяльність співробітників кафедри доволі диверсифікована. Свідченням цьому є активна участь у виконанні не лише комплексної теми, але й госдоговірних робіт і досліджень, які виконуються на замовлення МОН.

 

І. КОМПЛЕКСНІ ТЕМИ КАФЕДРИ

       У даний час співробітники кафедри працюють в межах комплексної теми кафедри «Економіко-правові аспекти забезпечення сталого розвитку в багаторівневій системі управління» (№ ДР 0119U101764, 2019-2023 рр.)  під керівництвом зав. кафедри Н. В. Сментини.

Фундамент наукових розробок за темою закладено науковими дослідженнями минулих років за такими КТК:

 • Використання DueDiligence в обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах національної економіки» (№ ДР 0116U000209, 2016-2018 рр.).
 • Актуальні проблеми державно-правового регулювання господарських відносин в Україні (№ ДР 0112U007712, 2013-2017 рр.).
 • Управління функціонуванням та розвитком в регіональних соціо-економічних системах (№ ДР 0113U000652, 2013-2015 рр.).
 • Проблеми підвищення ефективності господарювання у народногосподарському комплексі (ДР № 0109U008758, 2010-2012 рр.).
 • Науково-правові засади діяльності суб’єктів господарювання в Україні (№ ДР 0107V011416, 2008-2012 рр.).

ІІ. УЧАСТЬ У ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ТЕМАХ

        Залежно від сфер наукових інтересів науковців виконуються госпдоговорі роботи. За останні роки основними з них є такі:

 

ІІІ. ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ТЕМИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ МОН

Активно долучається колектив кафедри до виконання держбюджетних тем, що фінансуються МОНУ. 

Основними з них є такі:

 

         Узагальнюючі результати наукових досліджень відображені у монографіях, наукових статтях, тезах матеріалів конференцій. Основні МОНОГРАФІЇ за результатами наукової роботи наведені нижче.

        Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні науково-практичних конференцій, зокрема студентських. Традицією стало проведення кафедральної конференції. 

КАФЕДРАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ

         Співорганізаторами у проведенні конференції є: Вища школа економіки (м. Прага, Чехія), Господарська Академія ім. Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Краківський економічний університет (м. Краків, Польща), Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина).

 

Основні публікації НПП кафедри представлені

 

24 грудня 2020 року відбулася зустріч здобувачів освіти різних курсів із представником ТОВ Puratos Україна. Під час зустрічі Денис Завертаний звернув увагу студентів на те, які вимоги висуває сьогодні бізнес до молодих спеціалістів та якими навичками має володіти фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Студенти мали можливість ознайомитися з особливостями практичної підготовки на підприємстві, що є партнером кафедри, та перспективами, які відкриваються перед ними по завершенні навчання.

Під керівництвом д.е.н., професора М. Д. Балджи студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» прийняли участь у Міжнародному конкурсі студентських есе на тему: «Молодіжне підприємництво – сучасний стан, проблеми, можливості» (м. Свіштов, Республіка Болгарія). Переможці конкурсу – студенти бакалаврського рівня (ІІІ курс ФЕУП, ОПП «Економіка та планування бізнесу») Дарина ШУНДРОВСЬКА і Лідія ФРУНДІНА, а також магістратури (VI курс ФЕУП, ОПП «Економіка, планування та управління бізнесом») Єлисавета ЗАВ`ЯЛОВА нагороджені Сертифікатами учасника. Здобувачі отримали можливість опублікувати свої наукові роботи у міжнародному виданні.

Кафедра вітає команду студентів Enactus ONEU і її наставника – професора М. Д. Балджи, з перемогою у конкурсі стартап-проєктів Пінськ ІНВЕСТ УІКЕНД-15 в номінації «Найбільш соціально-значимий проєкт». Бажаємо нових досягнень і перемог у Новому році!

16 жовтня 2020 р. в рамках дисципліни «Теорія держави і права» за ініціативи доцента кафедри Ткачук А. С. на ФМЕ проведено ділову гру, в
якій прийняли участь студенти 16 та 16/1 груп. Учасники ділової гри закріпили знання ведення переговорів та вирішення конфліктних ситуацій,
спираючись на норми права, а також здобули навички складання цивільно-правових договорів.

Напередодні початку дистанційного навчання в ОНЕУ (16.10.2020 року) за ініціативи викладача кафедри ЕПУБ Москаленко А.О. відбулася зустріч молоді з практикуючим адвокатом, юрисконсультом Віталієм Зеленіним.

Віталій розповів про юридичні аспекти відкриття бізнесу, діяльність ФОП та ЮО, трудові відносини, фінансовий моніторинг. Навів практичні кейси та відповів на питання слухачів.

Сподіваємося на покращення епідеміологічної ситуації в регіоні та подальші цікаві зустрічі молоді з практиками.

9 жовтня 2020 р. студенти III i IV курсів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми “Економіка та планування бізнесу” відвідали ТОВ “Міський молокозавод №1” (ГМЗ №1). Захід проведено за ініціативи старшого викладача В.О. Однолько.

8 жовтня 2020 р. студенти II i IV курсів ФЕУП спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у супроводі викладачів кафедри (М. Д. Балджи, Е. А. Каражиї, Ю. О. Репушевської, А. О. Москаленко) ознайомились з діяльністю багатопрофільного підприємства ТОВ “Юпітер” (м. Вознесенськ, Миколаївська обл.). Знайомство з основними видами діяльності компанії відбулося за ініціативи старшого викладача Е. А. Каражиї.

06.10.2020 року за ініціативи кафедри ЕПУБ відбулася інформаційна зустріч з представниками ТОВ «УкрЕкоПром», що є одним із лідерів України у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування.

Під час зустрічі розглядалися питання стосовно проблематики галузі, а також студенти дізналися про те, як відбувається діяльність підприємства, як організовано процеси утилізації та знищення відходів, яке обладнання і установки компанія використовує у своїй роботі, який шлях проходять небезпечні відходи підприємств з моменту їх утворення і до етапу повного знищення або переробки.

Кафедра висловлює вдячність спікерам заходу – фахівцям комерційного відділу ТОВ «УкрЕкоПром» Александрі та Ігорю за інформативну презентацію, реальні приклади та виховання у молоді відчуття відповідальності за те, в якому стані ми залишимо планету для наших нащадків.

25-26 вересня 2020 р. кафедра економіки, права та управління бізнесомпровела VIІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність таперспективи».

У конференції відповідно до програми заходу прийняли участь науковці з Республіки Болгарія, Республіки Молдова, Китайської народної республіки, а також представники наукових шкіл різних регіонів нашої держави. Попри очно-дистанційний формат конференції наукові ідеї усіх заявлених учасників з найактуальніших проблем сучасності оприлюднені або публічно обговорені під час секційних засідань.

Особлива вдячність за інформаційні повідомлення: О. Л. Нікіфорову (Одеська державна академія будівництва та архітектури), А. С. Діброву
(Товариство «Знання та вміння»), М. Д. Балжди (Одеський національний економічний університет) та Д. С. Скляру (Одеський національний економічний університет)

23 вересня 2020 р. у приміщенні навчального корпусу І відбувся круглий стіл з представниками Південного міжрегіонального територіального управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Учасники заходу, зокрема студенти освітньої програми «Економіка та планування бізнесу», дізналися про особливості роботи АРМА – новоствореного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку арештованих активів, а також управління ними. Учасники круглого столу долучилися до обговорення питань на прикладі реальних кейсів щодо особливостей виявлення, розшуку, менеджменту різних видів активів.

Кафедра висловлює вдячність спікерам заходу: начальнику Південного МТУ АРМА – Кушніренко Володимиру та завідувачці Сектору менеджменту активів Південного МТУ АРМА – Стрєльніковій Анні.

18 вересня 2020 р. студенти ІІІ курсу 35-39 груп спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ознайомились з діяльністю Бюро регіонального розвитку ОДА, Центру підтримки експорту та роботою морського вокзалу Одеського морського торгового порту.

За результатами «Міждисциплінароного тренінгу за фахом» студенти ІI року навчання освітнього рівня магістр ОП «Муніципальна економіка» та «Економіка, планування та управління бізнесом» провели Круглий стіл та завдяки інтерактивним методам навчання побудували «Громаду здорових людей». 

Найбільш цікаві бізнес-ідеї знайшли своє втілення у презентаціях концепцій проектів місцевого та регіонального економічного розвитку.

10 березня 2020 року магістри кафедри ознайомилися з унікальною пам’яткою Одеси – Будинком вчених. В культурно-освітницькому центрі студенти дізнались про роботу наукових товариств, відвідали виставку живопису та музей «Історія Будинку вчених» з експозиціями, присвяченими родині графів Толстих. Організувала екскурсію професор Марина Дмитрівна Балджи.

       Вітаємо студенток освітньо-професійної програми “Економіка, планування та управління бізнесом” другого магістерського рівня Сулиму Ірину та Гербиш Валентину, які під керівництвом завідувачки кафедри, д.е.н., професора Сментини Наталії Валентинівни здобули грамоти у номінаціях «Краще дослідження регіонального розвитку» та «За увагу до Одеського регіону» в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством», що проводився в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у 2019/2020 навчальному році.

📌4 березня 2020 року за ініціативи кафедри економіки, права та управління бізнесом проведено круглий стіл на тему «Особливості захисту інтелектуальної власності», у роботі якого прийняли участь студенти факультету міжнародної економіки. Модераторами заходу виступили к.ю.н. Альона Сергіївна Ткачук та Олег Георгійович Райлян.

Під час круглого столу розглядався український та зарубіжний досвід охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Організатори та модератори заходу висловлюють вдячність усім учасникам, які долучилися до обговорення актуальних питань охорони об’єктів інтелектуальної власності та сподіваються на те, що отримані та закріплені знання стануть у нагоді майбутнім фахівцям.

Викладачі кафедри економіки, права та управління бізнесом Едуард Андрійович Каражия та Альона Сергіївна Ткачук в межах дисципліни «Вступ до фаху» поділилися зі студентами 2 курсу ФЕУП практичним досвідом та розповіли про перспективи, які відкриває спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Студентам було представлено формат проведення занять на старших курсах. Вони отримали інформацію про юридичні дисципліни, які викладають на кафедрі економіки, права та управління бізнесом юристи та практикуючі адвокати. Мали можливість ознайомитися зі специфікою роботи з нормативно-правовою базою під час пошуку актуальної інформації. Дізналися про можливість спілкування з фахівцями в галузі права та отримали відповіді на юридичні питання, які їх цікавили. 

5 грудня 2019 року напередодні святкування Дня місцевого самоврядування Департамент економічного розвитку Одеської міської ради гостинно зустрів здобувачів Вищої освіти з підприємництва, зокрема у муніципальному секторі економіки. 

Керівники структурних підрозділів Департаменту (відділів промисловості та підприємництва, аналізу та моніторингу діяльності комунальних підприємств, зовнішньоекономічної та інвестиційної політики, закупівель та ін.) ознайомили студентів з особливостями роботи в контексті спеціальності майбутніх випускників, зупинившись більш детальніше на найважливіших аспектах, здатних зацікавити молодь. Увага акцентувалася на компетенціях, якими повинні володіти випускники, бажаючі будувати власну кар’єру в органах місцевого самоврядування. Йшлося також про можливості стажування та проходження практики у Департаменті.

У черговий раз завдяки Українському проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) студенти освітньої програми «Економіка та планування бізнесу» мали можливість прийняти участь у бізнес-грі FreshBiz.

Гра сприяла розвитку творчого бізнес-мислення студентів – майбутніх фахівців з підприємництва за рахунок усвідомлення і зміни особистих стратегій дій.

Кафедра висловлює вдячність організаторам заходу Осиповій Марії Михайлівні та Жигальцовій Наталії Анатоліївні.

25 листопада 2019 р. для студентів усіх спеціальностей кафедрою економіки, права та управління бізнесом організовано проведення круглого столу на тему «Мир і безпека в Україні та світі», що присвячено Програмі «16 днів проти насильства».

Спікером заходу виступив Нолен Корнеліус – спостерігач з моніторингу від Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Кафедра висловлює вдячність Балджи Марині Дмитрівні, що виступила ініціатором заходу, а також усім учасникам круглого столу за їх зацікавленість та  можливість прийняти участь в обговоренні актуальних питань сьогодення.

 

 

Кафедра економіки, права та управління бізнесом вітає Іваненко Ірину, студентку ІІ курсу ФЕУП, з перемогою у Всеукраїнському студентському конкурсі інноваційних ідей «СТРАТЕГІЯ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ» та отриманням Диплому ІІІ ступеня, а також студенток ФЕУП Мрук Марину (IV курс) та Рябчук Катерину (VI курс) з виходом у фінал конкурсу та отриманням Сертифікатів фіналістів Всеукраїнського студентського конкурсу інноваційних ідей. Щирі вітання науковому керівнику студенток – д.е.н., професору М.Д. Балджи.

31 жовтня 2019 року за ініціативи викладачів кафедри економіки, права та управління бізнесом – Едуарда Андрійовича КАРАЖИЯ та Наталії Василівни ДОБРОВОЇ – для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відбувся круглий стіл на тему: ВІДМІНА МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: АРГУМЕНТИ «ЗА» ТА «ПРОТИ».

Модератор заходу – Едуард Андрійович Каражия на реальних прикладах ведення бізнесу в аграрній сфері та застосування інструментів державного регулювання мотивував студентів висловлювати власні думки щодо  обґрунтування стратегічного рішення уряду, синтезуючи знання з економіки, підприємництва, державної регуляторної політики.

Інтерактивні методи навчання сприяли формуванню професійних і загальних компетенстностей майбутніх фахівців.

17 жовтня 2019 р. в Одеському національному економічному університеті студенти 46 грп. та 47 грп. факультету економіки та управління підприємництвом спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» стати учасниками відомої комунікативної бізнес-гри «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ».

Під керівництвом київського бізнес-тренера та підприємця МАКСИМА ДМИТРЕНКО майбутні фахівці з підприємництва мали змогу продемонструвати свої здібності підприємницького мислення у нестандартних ситуаціях. «Віртуальні» можливості самореалізації активізували генерацію нових бізнес-ідей, пошук альтернативних варіантів управлінських рішень, використання різних способів управління фінансами. Гра сприяла закріпленню навичок комунікаційних взаємин бізнес-партнерів, ситуаційного аналізу, швидкості ухвалення управлінського бізнес-рішення та ін.

Високий професіоналізм тренера залишив у присутніх позитивні емоції та нові знання з підприємництва.

Бізнес-гра відбулася за ініціативи професора кафедри економіки, права та управління бізнесом – Балджи Марини Дмитрівни на базі інформаційного центру Європейського Союзу.

28 березня 2019 року відбулося засідання секції «Проблеми організаційно-економічного та правового забезпечення управління бізнес-процесами» в рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки».

Молоді науковці (викладачі, аспіранти та студенти кафедри економіки, права та управління бізнесом) впевнено презентували результати наукових досліджень з актуальних проблем правового регулювання та управління підприємницькою діяльністю.

Кафедра вітає найактивніших учасників секції!

21-22 березня 2019 року Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку села» разом з кафедрою економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ провела ділову гру з ефективного управління фермерським господарством  для студентів 5 курсу ФЕУП освітньо-професійної програми «Економіка, планування та управління бізнесом» (в рамках підписаного Меморандуму між Одеським національним економічним університетом та Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (УПБРП).

Тренінг проведений бізнес-консультантами компанії корпоративних тренінгів (СТС, м. Київ) Бутенко Л. та Холоденко А.

Під час тренінгу студентам університету була надана унікальна можливість відчути себе справжніми підприємцями та управляти власною агрофірмою. Учасники були розділені на 6 потужних агрофірм, які повинні були протягом 4-х років ефективно функціонувати у конкурентних ринкових умовах.

Проведення бізнес-симуляції почалося з планування стратегії діяльності. Студенти вчилися на практиці взаємодіяти у команді, розподіляти між собою функції, брати участь у тендерах на державні замовлення, заповнювати необхідні фінансові документи: фінансові звіти, баланс, звіт про прибутки і збитки та ін., проводити економічний аналіз досягнутих фінансових результатів за кожен рік та при необхідності змінювати раніше прийняту стратегію розвитку господарства.

Впродовж двох днів тренінгу учасники змогли здійснити всі необхідні бізнес-процеси роботи фермерського господарства протягом чотирьох сільськогосподарських років та оцінити кінцеві результати його роботи. Протягом усього тренінгу були дискусії, наради з питань вибору стратегії розвитку фірми на наступний сільськогосподарський сезон, прийняття участі у тендерах, роботі фермерського ринку та ін. Активну участь у діловій грі разом з командами студентів прийняли зав. кафедрою економіки, права та управління бізнесом Н.В. Сментина, ст. викладач  А.А. Фіалковська та безпосередній організатор заходу – доцент кафедри Осипова М.М.

По завершенню тренінгу кожна команда презентувала результати роботи, а тренери підсумували результати праці та наполегливості учасників. Підраховано фінанси, які кожна команда намагалася заробити впродовж двох днів тренінгу, та визначено команду-лідера.  Усі учасники отримали сертифікати та позитивні враження від гри.

11 лютого 2019 року викладачі кафедри економіки, права та управління бізнесом Едуард Андрійович Каражия та Альона Сергіївна Ткачук в межах дисципліни «Вступ до фаху» поділилися зі студентами 2 курсу ФЕУП практичним досвідом та розповіли про перспективи, які відкриває спеціальність «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність». У бесіді взяв участь випускник кафедри Володимир Жуковський, який розповів про власний досвід створення бізнесу. Студенти отримали інформацію про практичні дії, необхідні для формування успішного бізнесу.

28 листопада  2018 року  Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку села» в рамках реалізації Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва разом з викладачами кафедри економіки, права та управління бізнесом провели День практичної підготовки студентів спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Для цього студенти  разом з викладачами кафедри відвідали ТОВ АФ «Евріка» у Овідіопольському районі, яке спеціалізується, насамперед, на вирощуванні овочів та їх переробці. Підприємство має для цього 3 тис. га та виробляє консервну продукцію відомої торгової марки «С бабушкиной грядки».

Темою дня практичної підготовки студентів була така: «Сучасний бізнес у овочівництві».   Директор агрофірми кандидат сільськогосподарських наук Михайло Іванович Бєлий розповів про підприємство та становлення цього бізнесу. Особлива увага була приділена питанням щодо можливих шляхів відкриття бізнесу, необхідності поетапного його розвитку та ін.

На другому етапі відвідування було знайомство з технологіями виробництва декількох видів консервної продукції, вирощування грибів гливи.  Студенти відвідали цехи виробництва продукції, склади з готовою продукцією та ін., відвідали також магазин де ознайомились з  асортиментом продукції підприємства.

Потім відбулась загальна бесіда студентів з директором агрофірми стосовно стану та напрямків розвитку овочівництва, місця підприємства на ринку України, кон’юнктури ринку та ін. питань розвитку бізнесу. Розглядалися конкретні ситуації інвестиційних питань у розвитку бізнесу.

В цілому студенти були дуже задоволені  проведеною навчальною практикою, де мали можливість побачити, ознайомитись та отримати відповіді практиків стосовно сучасних питань розвитку бізнесу.

Науковці кафедри економіки, права та управління бізнесом взяли участь в обговоренні сценаріїв розвитку України до 2027 року

19 жовтня 2018 року за ініціативою Фонду Ф. Еберта (Німеччина) та Інституту Глобальних Трансформацій (Україна) кафедрою економіки, права та управління бізнесом спільно з кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту організовано проведення круглого столу «Форсайт «Україна-2027». Науковці кафедри взяли активну участь в обговоренні чотирьох можливих сценаріїв розвитку України до 2027 р. – «Активний розвиток», «Успіх та зростання України», «Протистояння внутрішніх та зовнішніх гравців», «Управління технократів», визначили загрози та надали рекомендації щодо їх удосконалення, обговорили перспективний план дій на шляху досягнення найперспективнішого стратегічного бачення.

📌16 жовтня 2018 року студенти факультету міжнародної економіки відвідали Одеську національну наукову бібліотеку📚

В рамках екскурсії дізналися про історію та надбання бібліотеки, завітали до читальної зали, відділу мистецтв, правового відділу, Window on America Center.

Студенти отримали читацькі квитки, дізналися про можливість долучитися до розмовного клубу з англійської мови та підвищити свій рівень, обговорюючи подорожі, обмінюючись корисними порадами для туристів, переглядаючи документальні стрічки. В правовому відділі співробітники бібліотеки спеціально для студентів ОНЕУ підготували виставку літератури з інтелектуальної власності.

Організувала зустріч к.ю.н., ст. викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Альона Сергіївна Ткачук. Щиро дякуємо всім працівникам Одеської національної наукової бібліотеки за теплий прийом, цікаву екскурсію та високий професіоналізм!

📌9 жовтня 2018 року на факультеті міжнародної економіки було проведено круглий стіл «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності». Захід присвячено до Дня юриста.

Доповідачами виступили студенти 50 та 58 груп. Під час круглого столу було обговорено питання правового регулювання об’єктів авторського права, реєстрації торговельних марок в Україні та закордоном. Зокрема, студентка Junie Normand виступила з презентацією «Madrid International Trademark System» на англійській мові, під час якої розповіла про особливості міжнародної реєстрації торговельних марок за Мадридською угодою. Організувала круглий стіл к.ю.н., ст. викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Ткачук А. С.

📌4-5 жовтня 2018 р. відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», організатором якої є кафедра економіки, права та управління бізнесом👩‍💼

З доповідями на пленарному засіданні виступили: проректор Господарської академії ім. Димитра А. Ценова (м. Свиштов, Республіка Болгарія), доктор наук, професор Маріяна Божинова; професор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., професор Уманець Т. В., керівник Центру бізнес-освіти та підтримки бізнесу у м. Одеса при Одеській регіональній торгово-промисловій палаті, к.е.н., доцент Копилова О.В.

Учасники конференції обговорили актуальні питання планування та прогнозування розвитку бізнес-середовища; механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, а також правові аспекти розвитку підприємницького середовища в Україні.

2 жовтня 2018 року серед студентів факультету міжнародної економіки відбувся конкурс наукових студентських робіт з «Інтелектуальної власності». Організатор конкурсу – к.ю.н., ст. викладач Ткачук А. С. Оцінювали конкурсні роботи зав. кафедри ЕП та УБ, д.е.н. Сментина Н. В., к.е.н. Репушевська Ю. О., к.ю.н. Гніздовська Г. М.

Студенти представили на конкурс 14 презентацій українською, російською та англійською мовою. Роботи були присвячені об’єктам авторського та патентного права, а також торговельним маркам. Переможницею конкурсу стала студентка 58 групи ФМЕ Петрова Ганна, яка розповіла про особливості сплати роялті за використання музичних творів у публічних закладах.

Дякуємо всім, хто взяв участь у цьому заході!

📌Робота над програмою місцевого економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Миколаївщини📰

Студенти освітньо-професійної програми «Муніципальна економіка» долучилися до роботи зі складання ПРОГРАМ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ громад-партнерів програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) Миколаївської області в рамках операційного семінару «Від Стратегії до дій!», який організовано науковцями кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету та організацією PPV Knowledge Networks.

Під час операційного семінару члени робочої групи з місцевого економічного розвитку Бузької та Галицинівської об’єднаних територіальних громад мали змогу отримати поради від майбутніх фахівців у галузі муніципальної економіки щодо підготовки проектних пропозицій з місцевого економічного розвитку. Студенти надали консультації та допомогу у визначенні ключових етапів за обраними громадами проектами, графіку реалізації проектів, а також у визначенні обсягу необхідних ресурсів на їх реалізацію в розрізі диверсифікованих джерел фінансування.

Долучення студентів до практичної роботи сприяло закріпленню теоретичних знань та формуванню практичних навиків зі стратегічного планування місцевим економічним розвитком та управління проектами на місцевому рівні.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економіка, планування та управління бізнесом»

У період з 11.09.2018 по 13.09.2018 р. на кафедрі економіки, права та управління бізнесом (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2018 р. № 1405-л) проходила первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економіка, планування та управління бізнесом» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія МОН у складі: Гонтаревої Ірини Вячеславівни – завідувача кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктора економічних наук, професора та експерта та Шарко Маргарити Василівни – завідувача кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету, доктора економічних наук, професора розглянула матеріали акредитаційної справи та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності вимогам.

Експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Економіка, планування та управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Кафедра  економіки, права та управління бізнесом вітає студентку ІІ-го курсу ФЕУП Мрук Марину з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» у 2017/2018 н. р. та висловлює глибоку подяку науковому керівнику к.е.н. Вікторії Олександрівні Однолько за підтримку студентства та вклад у розвиток економічної науки.

Кафедра  економіки, права та управління бізнесом вітає студента Чубенко Михайла Олександровича з перемогою у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», що проходив в Одеському національному політехнічному університеті 29-30 березня 2018 року, та висловлює щиру подяку науковому керівнику д.е.н., професору Балджи Марині Дмитрівні за високий професіоналізм та підготовку переможця конкурсу.

Кафедра економіки, права та управління бізнесом вітає студентку ІІ-го курсу ФЕУП Мрук Марину з перемогою у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за спеціалізацією “Підприємництво”. У цьому році конкурс проходив 22-23 березня 2018 р. в Житомирському державному технологічному університеті.

Викладачі кафедри економіки, права та управління бізнесом залучені до виконання Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

У рамках гранту «Надання послуг з навчання та консалтингу з питань місцевого економічного розвитку» виконавці навчатимуть громади Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей, з якими співпрацює Програма USAID DOBRE, плануванню місцевого економічного розвитку. Низку навчальних заходів зорієнтовано на надання громадам розуміння, як аналізувати власні наявні ресурси, як створювати економічний профіль громади і обирати інструменти економічного розвитку, а також отримання практичних навичок підготовки плану впровадження пріоритетних проектів місцевого економічного розвитку.
Активну учать у реалізації проекту приймають зав. кафедри, д.е.н. Сментина Н.В., професор, д.е.н. Ковальов А.І., професор, к.е.н. Карпов В.А., ст. викладач Каражия Е.А., викладач, к.е.н. Фіалковська А.А.
У ході реалізації проекту Одеський національний економічний університет (як основний організатор) спільно з PPV Knowledge Networks (м. Львів) 30 листопада – 1 грудня провели дводенний форум DOBRE BOOST МИКОЛАЇВ, а спільно з Подільською агенцією регіонального розвитку (м. Вінниця) 14-15 грудня – дводенний форум DOBRE BOOST КРОПИВНИЦЬКИЙ.
Форум під назвою «Нові можливості економічного розвитку для об’єднаних територіальних громад» – перший із серії заходів, спрямованих на допомогу громадам у підготовці проектів економічного розвитку відповідно до їхніх стратегій. Під час форумів виконавці проекту спільно із представниками влади, бізнесу і громадськості від 8-ми ОТГ Миколаївської області (Баштанської, Мостовської, Галицинівської, Бузької, Олександрівської, Прибужанської, Доманівської, Камяномостівської) та від 3-х ОТГ Кіровоградської області (Новоукраїнської, Маловиськівської, Бобринецької) напрацювали рішення щодо сталого місцевого економічного розвитку та можливостей активізації економіки громад.

Кафедра економіки, права та управління бізнесом вітає збірну студентську команду ОНЕУ з перемогою у двох номінаціях на PINSK INVEST WEEKEND-8, що проходив в Республіці Білорусь, в Поліському державному університеті.


14 грудня 2017 року, на запрошення кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ, старший інспектор ювенальної превенції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, майор поліції Шаптала Тетяна Петрівна провела лекцію для студентів 1 курсу ФЕУП ОНЕУ на тему: «Правове виховання неповнолітніх: профілактика та попередження адміністративних та кримінальних правопорушень». Захід відбувся за участі декана ФЕУП ОНЕУ Лялікова С. В., заст. декана Добрової Н. В., викладачів кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ (к. е. н., ст.. викл. Однолько В. О., викл. Райлян О.Г.).

В рамках заходу студенти були ознайомлені з Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Під час зустрічі неповнолітнім було розʼяснено відмінність між кримінальною та адміністративною відповідальністю, наслідки скоєння неповнолітніми кримінальних та адміністративних правопорушень, а також зміст адміністративної та кримінальної відповідальності батьків за невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Цим заняттям учасники та організатори намагалися донести до студентів, що неповнолітні особи, які стали на хибний шлях скоєння правопорушень, можуть втратити свій шанс на побудову щасливого майбутнього.


30 листопада 2017 року за участі заступника Голови Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Кравець Юрія Ігоревича відбувся круглий стіл на тему:«Новітні підходи до розгляду справ щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції: досвід Одеського обласного територіального відділення АМКУ» у рамках плану заходів із проведення Всеукраїнського тижня права. Організатор та координатор заходу – викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом О. Г. Райлян.

У круглому столі прийняли учать студенти факультету економіки та управління підприємництвом, фінансово-економічного факультету, факультету міжнародної економіки, а також викладачі кафедри економіки, права та управління бізнесом і кафедри загальної економічної теорії та конкурентної політики.

На круглому столі розглядалися новітні підходи, що впроваджуються Одеським обласним територіальним відділенням АМКУ під час розгляду справ про порушення конкурентного законодавства. Голова Одеського обласного територіального відділення АМКУ, Кравець Юрій Ігоревич, розповів про новітні підходи, що застосовуються під час розгляду справ про діяння, які містять ознаки конкурентних правопорушень: зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, змови на торгах, недобросовісну конкуренцію, антиконкурентні дії органів місцевого самоврядування. Питання викликали інтерес учасників круглого столу та зумовили їх жваве обговорення.

Підводячи підсумки, координатор заходу Райлян О. Г. подякував заступнику Голови Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Юрію Ігоревичу і усім присутнім за активну участь у роботі круглого столу.


24 листопада 2017 року Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку села» разом з кафедрою економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ провела тренінг для викладачів та студентів-магістрів (в рамках підписаного Меморандуму між Одеським національним економічним університетом та Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (УПБРП).

Тренінг був проведений з теми «Сучасні комп’ютерні технології в управлінні плодоовочевим бізнесом» експертом УПБРП Олександрою Гармаш. Було розглянуто інструменти аналізу ринків плодоовочівництва міжнародного торгового центру (ІТС), присутні студенти змогли онлайн самі випробувати можливі інструменти аналізу по декількох видів продукції, які Україна відправляє на експорт чи імпортує. Презентований інструмент дає можливість отримати конкретну інформацію з експортно-імпортних відносин України практично з всіх видів продукції (послуг), які виробляються в Україні чи імпортуються, а саме: обсяги в натуральних та вартісних одиницях вимірювання, компанії які задіяні в цих процесах, перелік вимог різних країн (стандарти, сертифікати та ін.).

Присутні відмітили, що цей інструмент може бути задіяний у навчальному процесі при вивчення декількох дисциплін, написанні письмових аналітичних робіт з кон’юнктурних досліджень ринку.

“ФАКТИ” від 27.11.2017


24 листопада 2017 року у рамках заходів Всеукраїнського Тижня Права співробітники кафедри економіки, права та управління бізнесом, – к.ю.н., доцент кафедри Тесля Лариса Вікторівна та викладач Райлян Олег Георгійович, провели командну інтелектуальну вікторину – квіз на тему «Правознавство» серед студентів 41 та 42 груп фінансово-економічного факультету, 30 групи факультету міжнародної економіки. Визначилось 7 команд по 6 студентів у кожній.

Завдяки захоплюючим питанням студенти продемонстрували свої знання та логіку з правознавства, зокрема, з фінансового та підприємницького права. Командна співпраця стимулювала співробітництво між учасниками однієї команди та суперництво між всіма командами, здатність орієнтуватися у нормах чинного законодавства, необхідність швидкого реагування на поставлені нестандартні запитання, випробування кмітливості, відповідальність кожного учасника.

За підсумками квізу переможцем стала команда № 1, всі студенти 41 групи ФЕФ: О. Мороз, І. Булдакова, С. Набойченко, В. Проворський, А. Оніщенко, К. Стоєва. Друге місце посіла команда № 6, також студенти 41 групи ФЕФ: К. Жерновська, Т. Гонтарєва, О. Ріжко, А. Щоголєва, К. Шамін, В. Кутила, А. Жадовець. Третє місце посіла команда № 5, студенти 42 групи ФЕФ: А. Жовнір, А. Сандульська, С. Роздуцька, К. Нізельська, О. Орленко, Т. Донєва, О. Харитонов.

Команда-переможець отримала приємний приз – книгу «Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах».

Дякуємо студентам за участь, цікавість до правознавства та бажаємо нових творчих успіхів у навчанні!!!


24 жовтня 2017 року адвокат, керуючий партнер адвокатського обʼєднання «Авто-юст» Дмитро Любчик поділився практичним досвідом зі студентами-магістрантами факультету міжнародної економіки.

Адвокат розповів студентам про особливості правового врегулювання спорів, що виникають під час ДТП, розглянув питання автострахування та особливості укладення європротоколу. Дмитро Любчик порекомендував, які нормативно-правові акти слід використовувати у випадку дорожньо-транспортної пригоди та наголосив на необхідності у будь-якій ситуації дотримуватися правил дорожнього руху. Юрист відповів на питання, які виникли у студентів під час виступу. Організувала зустріч адвоката зі студентами к.ю.н., старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом, адвокат Альона Сергіївна Ткачук.


26 вересня 2017 року к.ю.н., старший викладач кафедри Економіки, права та управління бізнесом Альона Сергіївна Ткачук провела Конкурс наукових студентських робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» серед студентів-магістрантів факультету міжнародної економіки спеціальності «Туризм».

Студентами представлено 17 конкурсних робіт, присвячених актуальним проблемам інтелектуальної власності. Майбутні магістри впевнено захищали свої роботи. Переможцем Конкурсу стала студентка 58-ї групи Гонцова Владислава, яка розповіла про найгучніші судові спори у сфері інтелектуальної власності.

Захід відвідали д.е.н., зав. кафедри Економіки, права та управління бізнесом Наталія Валентинівна Сментина, к.е.н., доцент Марія Михайлівна Осипова, к.е.н., доцент Клєвцєвич Наталія Анатоліївна.

Дякуємо учасникам конкурсу та гостям за жвавий інтерес до проблематики інтелектуальної власності!


14-15 вересня 2017 р. відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та планування бізнесу в сучасних умовах: проблеми та шляхи вирішення».

Партнери міжнародної конференції: Господарська академія «Дімітр Ценов» (м. Свіштов, Болгарія), Вища школа економіки (м. Прага, Чехія), Краковський економічний університет (Польща).

Мета конференції: дослідження актуальних проблем розвитку економіки та планування бізнесу в сучасних умовах та формування пропозицій відносно шляхів їх вирішення.

Тематичні напрями роботи конференції:
 1. Економіка ХХІ століття: національні стратегії управління.
 2. Планування та прогнозування розвитку бізнес-середовища.
 3. Розвиток підприємництва, організації торгівлі та біржової діяльності.

В конференції було заслухано 101 доповідь, серед яких були присутні викладачі, докторанти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, науково-дослідних установ, студенти ОНЕУ.

         Міжнародна діяльність кафедри проходить в рамках комплексу заходів університету, спрямованих на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою. 

І. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

 

ІІ. УЧАСТЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

 

 

ІІІ. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

Науково-педагогічні працівники в рамках стратегічного партнерства  мають можливість вдосконалити свою професійну майстерність,  обмінятися досвідом освітньої діяльності.

 • У 2019 році підвищили кваліфікацію (шляхом стажування):
  Сментина Н.В., Фіалковська А.А. – Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща, м. Пшеворськ)
  Шаталова Л. С. – Varna Universiry of Management (Болгарія, м. Варна).
 • У листопаді 2019 р. на кафедрі пройшла стажування Phd Eng.
  Марлена Пиекут (Marlena Piekut) з Варшавського політехнічного університету.

Спільні публікації:

 • Відповідно до угоди стратегічного партнерства в Поліським державним університетом підготовлено спільну монографію БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНСТРУМЕНТЫ, МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ: монография / М. Балджи, Н. Сментына, И. Зборина и другие. Пинск: ПолесГУ, 2019. 188 с.
 • Спільно з колегами з Варшавського політехнічного університету підготовлено колективну монографію SELECTED ISSUES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN POLAND AND UKRAINE. Piekut M., Smentyna N. (ed.) Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

ІV. ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 • Basics of business
 • State regulation of economy
 • Business ethics
 • Economic and organization of trade
 • Economics and organotin of entrepreneurship
 • Analysis and forecasting market conditions

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ утворена 30 серпня 2017 року шляхом об’єднання кафедри економіки та планування бізнесу та кафедри правознавства.

Історія кафедри економіки та планування бізнесу бере свій початок з травня 1966 року, коли в Одеському інституті народного господарства (нині Одеському національному економічному університеті) зі складу кафедри народногосподарського планування та галузевих економік виокремилася кафедра народногосподарського планування. У ті часи кафедра зосередила у своєму складі усі галузеві економіки, що викладались в навчальному закладі – економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка торгівлі, економіка матеріально-технічного забезпечення та інші, а також технологія галузей народного господарства.

 

З плином часу (що є наслідком змін у навчальному процесі) назва кафедри неодноразово змінювалася: з 1991 року – кафедра регіональної економіки та підприємництва; згодом – кафедра організації, планування та регулювання економіки; з 2006 року – кафедра економіки та управління національним господарством; з 2016 року – кафедра економіки та планування бізнесу.

 

Керівництво кафедрою здійснювали:

 • Курдюкова Ніна Гавриловна, к.е.н., професор, заслужений працівник вищої школи України (1966-1980 рр.)
 • Зернова Тетяна Сергіївна, к.е.н., професор (1980-1983 рр.)
 • Гулінський Яків Петрович, к.е.н., професор (1983 р.)
 • Сіваченко Ігор Юрійович, д.е.н., професор, академік Академії технологічної кібернетики (1983-1991 рр.)
 • Кучеренко Віктор Романович, д.е.н., професор, академік Інженерної академії України (1991-2008 рр.)
 • Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету (2008-2014 рр.)
 • Балджи Марина Дмитрівна, д.е.н., професор (2014-2017 рр.)
 • Сментина Наталія Валентинівна, д.е.н., професор (2017-2021 рр.)

 

Історія кафедри правознавства бере свій початок з 1967 року, коли на базі кафедри економічної географії у складі Одеського інституту народного господарства (нині Одеський національний економічний університет) створена кафедра правознавства та економічної історії.

 

Керівництво кафедрою здійснювали:

 • Греков Ігор Олексійович (1967-1974 рр.)
 • Пахомов Іван Микитович, д. юр. н., професор (1974-2011 рр.)
 • Романадзе Луіза Джумберовна, к.ю.н., доцент (2013-2017 рр.)

вул. Преображенська, 8, к.308
(048) 723-32-56
k.eung@oneu.edu.ua

ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» початкового рівня (короткий цикл)
ОПП «Економіка та планування бізнесу» першого (бакалаврського) рівня
ОПП «Економіка, планування та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня
ОПП «Муніципальне підприємництво» другого (магістерського) рівня