Кафедра економіки, права та управління бізнесом

Сментина
Наталія Валентинівна

зав. кафедри
д.е.н., доцент

Кафедра економіки, права та управління бізнесом утворена 30 серпня 2017 року шляхом об’єднання кафедри економіки та планування бізнесу та кафедри правознавства.

Історія кафедри економіки та планування бізнесу бере свій початок з травня 1966 року, коли в Одеському інституті народного господарства (нині Одеському національному економічному університеті) зі складу кафедри народногосподарського планування та галузевих економік виокремилася кафедра народногосподарського планування. У ті часи кафедра зосередила у своєму складі усі галузеві економіки, що викладались в навчальному закладі – економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка торгівлі, економіка матеріально-технічного забезпечення та інші, а також технологія галузей народного господарства.

З плином часу (що є наслідком змін у навчальному процесі) назва кафедри неодноразово змінювалася: з 1991 року – кафедра регіональної економіки та підприємництва; згодом – кафедра організації, планування та регулювання економіки; з 2006 року –кафедра економіки та управління національним господарством; з 2016 року – кафедра економіки та планування бізнесу.

Керівництво кафедрою здійснювали:
 • Курдюкова Ніна Гавриловна, к. е. н., професор, заслужений працівник вищої школи України – 1966–1980 рр.;
 • Зернова Тетяна Сергіївна, к.е.н., професор – 1980-1983 рр.;
 • Гулінський Я.П., к.е.н., професор – 1983 р.;
 • Сіваченко Ігор Юрійович, д.е.н., професор, академік Академії технологічної кібернетики – 1983–1991 рр.;
 • Кучеренко Віктор Романович, д.е.н., професор, академік Інженерної академії України – 1991–2008 рр.;
 • Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету – 2008–2014 рр.
 • Балджи Марина Дмитрівна, д.е.н., професор –2014-2017 рр.

Історія кафедри правознавства бере свій початок з 1967 року, коли на базі кафедри економічної географії у складі Одеського інституту народного господарства (нині Одеський національний економічний університет) створена кафедра правознавства та економічної історії.

Керівницво кафедрою здійснювали:
 • Греков Ігор Олексійович (1967-1974).
 • Пахомов Іван Микитович, д. юр. н., професор (1974-2011 р.)
 • Романадзе Луіза Джумберовна, к.ю.н., доцент (2013-2017 р.)

Кафедра економіки, права та управління бізнесом є випусковою за спеціальністю: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціалізаціями:
 • «Економіка та планування бізнесу»;
 • «Муніципальна економіка».

Підготовка магістрів здійснюється за магістерською програмою професійного спрямування «Економіка, планування та управління бізнесом».

При кафедрі відкрита аспірантура і докторантура за спеціальністю: 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Ковальов

Ковальов
Анатолій Іванович

д.е.н., професор
проректор з наукової роботи

Балджи
Марина Дмитрівна

д.е.н., професор

Деньгуб
Валентина Василівна

к.е.н., ст. викладач

Однолько
Вікторія Олександрівна

к.е.н., старший викладач

Старченко
Антон Юрійович

к. ю. н., старший викладач

Фіалковська

Фіалковська
Анастасія Андріївна

к.е.н., старший викладач

Фото 1 Новини — копия

Шапіро
Олена Володимирівна

ст. лаборант

Кириллова
Ольга Олексіївна

лаборант

Кафедра економіки, права та управління бізнесом пишається своїми випускниками!

Дмитро Скляр

СКЛЯР Дмитро (2018 року випуску) – комерційний директор Агентства Netpeak (інтернет маркетинг для бізнеса)

САРОЯН Лана – комерційний директор ресторану «Benedikt» та «Парк культуры и отдыха им. Горького» (м. Одеса).

КАВУН Анатолій – Фізична особа-підприємець. Власник агентства «Шоу-центр». Засновник платформи «Доброе дело», через яку реалізується безліч соціальних ініціатив.

ЗЕЛЕНСЬКА Анастасія – провідний менеджер Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ. www. LIGA.net (м. Київ).

ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ Данило – підприємець, депутат Таїровської ОТГ Одеської області

ВАСИЛЕНКО Олексій – працює Middle PPC Specialist у рекламному агентстві «Netpeak».

ЛЮШНЕВСЬКА Олена арт-директор в компанії «Артмаксима-Event компанія».

ЖОСАН Маріана – співзасновник, директор «REEF». Співзасновник, директор «Terrace. Sea view».

КОРІНЬ Юрій, КОРІНЬ Сергій – засновники приватного підприємства ФІРМА “РУТА”

НЕВМЕРЖИЦЬКА Дарина, закінчила бакалаврат у 2018 році, магістрант кафедри:

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно залучається до наукової роботи у напрямі дослідження сфер та галузей економіки, особливостей правового регулювання та управління підприємництвом. Останніми роками коло наукових інтересів зосереджено в межах таких комплексних тем кафедри:

 1. «Використання DueDiligence в обґрунтуванні передінвестиційних рішень у секторах національної економіки» (№ ДР 0116U000209, 2016-2018 рр.).
 2. «Актуальні проблеми державно-правового регулювання господарських відносин в Україні» (№ ДР 0112U007712, 2013-2017 рр.).
 3. «Науково-правові засади діяльності суб’єктів господарювання в Україні» (№ ДР 0107V011416, 2008-2012 рр.).
 4. «Управління функціонуванням та розвитком в регіональних соціо-економічних системах» (№ ДР 0113U000652, 2013-2015 рр.).

Колектив кафедри залучався до виконання держбюджетних тем, що фінансуються МОНУ. Основними з них є такі:

Основні напрями наукових досліджень з правових питань

Основні напрями наукових досліджень в економічній сфері

При кафедрі заснована та функціонує наукова школа: «Економічні важелі та стимули розвитку підприємництва в регіоні»

Рік утворення: 1992 р.

Напрями науково-технічної діяльності школи – фундаментальні та пошукові дослідження:

 • впровадження нових форм господарювання підприємств та забезпечення антикризового управління;
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок закладів вищої освіти;
 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
 • основні напрямки реалізації органами місцевого самоврядування прав з управління комунальним сектором;
 • розвиток комунального сектору на основі поєднання зусиль держави, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, приватного сектору економіки;
 • впровадження нових підходів щодо поводження із твердими побутовими відходами;
 • стимулювання розвитку підприємницького середовища в регіоні.

Узагальнюючі результати наукових досліджень викладачів кафедри відображені у монографіях, наукових статтях, тезах матеріалів конференцій, навчальних посібниках, опорних конспектах лекцій, практикумах.

Основні монографії, підготовлені за результатами наукової роботи

 1. Кон’юнктурний супровід інноваційної продукції та послуг : монографія / [В. А. Карпов, О. Ю. Білоус, А. А. Фіалковська та ін.] / за ред. В. А. Карпова. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 352 с.
 2. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації: монографія / [М. І. Звєряков, А. І. Ковальов, Н. В. Сментина]. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 175 с.
 3. Консалтингове забезпечення управлінських економіко-екологічних рішень на регіональному рівні: монографія / [А.І. Ковальов, М. Д. Балджи, І. М. Котова, Н. В. Сментина] / за ред. А. І. Ковальова. – Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2017. – 190 с.
 4. Управління функціонуванням та розвитком в регіональних соціо-економічних системах: монографія / за ред. А. І. Ковальова, Н. Є. Сілічєвої. – Харків, 2016. – 244 с.
 5. Сментина Н. В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика : монографія / Н. В. Сментина. – Одеса : Атлант, 2015. – 365 с.
 6. Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності : монографія / за заг. ред. А. І. Ковальова. – Одеса : Атлант, 2014. – 178 с.
 7. Проблеми підвищення ефективності господарювання в народногосподарському комплексі (на мезо- та мікроекономічних рівнях) : монографія / за ред. А. І. Ковальова, Н. В. Сментини. – Одеса : Атлант, 2013. – 398 с.
 8. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року : монографія / [А.І. Ковальов, Н. В. Сментина, В. А. Карпов та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – 112 с.
 9. Організаційно-економічне забезпечення створення регіональної інфраструктури підтримки інноваційних проектів та технологій: монографія / А. І. Ковальов, В. А. Карпов, І. М. Котова та ін.] / за заг. ред. док. економ. наук, професора А. І. Ковальова. – Одеса: Атлант, 2012. – 198 с.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні наукових, науково-методичних конференцій, студентських наукових конференцій, конкурсів, олімпіад.

Основні конференції, проведені кафедрою

Співорганізаторами у проведенні конференції є: Вища школа економіки (м. Прага, Чехія), Господарська Академія ім. Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія), Краківський економічний університет (м. Краків, Польща), Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина).

Перелік  основних кандидатських та докторських дисертацій, що підготовлені та захищені за результатами  науково-дослідної роботи:

 1. Брель О. С. Кандидатська дисертація. Правове регулювання інформаційних відносин суб’єктів господарювання в Україні. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011 р.
 2. Тесля Л. В. Кандидатська дисертація. Організаційно-правова бюджетна діяльність селищних рад рекреаційних територій. – Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012 р.
 3. Андрієвська Є. В. Кандидатська дисертація. Реструктуризація промислових підприємств на основі здійснення інноваційної діяльності. – Одеський національний економічний університет, 2014 р.
 4. Колодинський С. Б. Докторська дисертація. Реструктуризація регіонального господарського комплексу на інноваційно-інвестиційному базисі. – Одеса : Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень НАНУ, 2015 р.
 5. Однолько В. О. Кандидатська дисертація. Механізми та інструменти управління витратами підприємств харчової промисловості. – Одеська національна академія харчових технологій, 2015 р.
 6. Шевченко-Перепьолкіна Р. І. Кандидатська дисертація. Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємств харчової промисловості. – Одеський національний економічний університет, 2015 р.
 7. Старченко А. Ю. Кандидатська дисертація. Інформаційні ресурси в органах виконавчої влади (адміністративно-правовий аналіз). – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015 р.
 8. Сментина Н. В. Докторська дисертація. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку мезосистем. – Львівський торгово-економічний університет, 2016 р.
 9. Фіалковська А. А. Кандидатська дисертація. Забезпечення антикризової реструктуризації виноробних підприємств. – Одеський національний економічний університет, 2016 р.
 10. Муратов О. М. Кандидатська дисертація. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2017 р.

Основні публікації ПВС кафедри представлені

31 жовтня 2019 року за ініціативи викладачів кафедри економіки, права та управління бізнесом – Едуарда Андрійовича КАРАЖИЯ та Наталії Василівни ДОБРОВОЇ – для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відбувся круглий стіл на тему: ВІДМІНА МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: АРГУМЕНТИ «ЗА» ТА «ПРОТИ».

Модератор заходу – Едуард Андрійович Каражия на реальних прикладах ведення бізнесу в аграрній сфері та застосування інструментів державного регулювання мотивував студентів висловлювати власні думки щодо  обґрунтування стратегічного рішення уряду, синтезуючи знання з економіки, підприємництва, державної регуляторної політики.

Інтерактивні методи навчання сприяли формуванню професійних і загальних компетенстностей майбутніх фахівців.

17 жовтня 2019 р. в Одеському національному економічному університеті студенти 46 грп. та 47 грп. факультету економіки та управління підприємництвом спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» стати учасниками відомої комунікативної бізнес-гри «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ».

Під керівництвом київського бізнес-тренера та підприємця МАКСИМА ДМИТРЕНКО майбутні фахівці з підприємництва мали змогу продемонструвати свої здібності підприємницького мислення у нестандартних ситуаціях. «Віртуальні» можливості самореалізації активізували генерацію нових бізнес-ідей, пошук альтернативних варіантів управлінських рішень, використання різних способів управління фінансами. Гра сприяла закріпленню навичок комунікаційних взаємин бізнес-партнерів, ситуаційного аналізу, швидкості ухвалення управлінського бізнес-рішення та ін.

Високий професіоналізм тренера залишив у присутніх позитивні емоції та нові знання з підприємництва.

Бізнес-гра відбулася за ініціативи професора кафедри економіки, права та управління бізнесом – Балджи Марини Дмитрівни на базі інформаційного центру Європейського Союзу.

28 березня 2019 року відбулося засідання секції «Проблеми організаційно-економічного та правового забезпечення управління бізнес-процесами» в рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки».

Молоді науковці (викладачі, аспіранти та студенти кафедри економіки, права та управління бізнесом) впевнено презентували результати наукових досліджень з актуальних проблем правового регулювання та управління підприємницькою діяльністю.

Кафедра вітає найактивніших учасників секції!

21-22 березня 2019 року Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку села» разом з кафедрою економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ провела ділову гру з ефективного управління фермерським господарством  для студентів 5 курсу ФЕУП освітньо-професійної програми «Економіка, планування та управління бізнесом» (в рамках підписаного Меморандуму між Одеським національним економічним університетом та Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (УПБРП).

Тренінг проведений бізнес-консультантами компанії корпоративних тренінгів (СТС, м. Київ) Бутенко Л. та Холоденко А.

Під час тренінгу студентам університету була надана унікальна можливість відчути себе справжніми підприємцями та управляти власною агрофірмою. Учасники були розділені на 6 потужних агрофірм, які повинні були протягом 4-х років ефективно функціонувати у конкурентних ринкових умовах.

Проведення бізнес-симуляції почалося з планування стратегії діяльності. Студенти вчилися на практиці взаємодіяти у команді, розподіляти між собою функції, брати участь у тендерах на державні замовлення, заповнювати необхідні фінансові документи: фінансові звіти, баланс, звіт про прибутки і збитки та ін., проводити економічний аналіз досягнутих фінансових результатів за кожен рік та при необхідності змінювати раніше прийняту стратегію розвитку господарства.

Впродовж двох днів тренінгу учасники змогли здійснити всі необхідні бізнес-процеси роботи фермерського господарства протягом чотирьох сільськогосподарських років та оцінити кінцеві результати його роботи. Протягом усього тренінгу були дискусії, наради з питань вибору стратегії розвитку фірми на наступний сільськогосподарський сезон, прийняття участі у тендерах, роботі фермерського ринку та ін. Активну участь у діловій грі разом з командами студентів прийняли зав. кафедрою економіки, права та управління бізнесом Н.В. Сментина, ст. викладач  А.А. Фіалковська та безпосередній організатор заходу – доцент кафедри Осипова М.М.

По завершенню тренінгу кожна команда презентувала результати роботи, а тренери підсумували результати праці та наполегливості учасників. Підраховано фінанси, які кожна команда намагалася заробити впродовж двох днів тренінгу, та визначено команду-лідера.  Усі учасники отримали сертифікати та позитивні враження від гри.

11 лютого 2019 року викладачі кафедри економіки, права та управління бізнесом Едуард Андрійович Каражия та Альона Сергіївна Ткачук в межах дисципліни «Вступ до фаху» поділилися зі студентами 2 курсу ФЕУП практичним досвідом та розповіли про перспективи, які відкриває спеціальність «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність». У бесіді взяв участь випускник кафедри Володимир Жуковський, який розповів про власний досвід створення бізнесу. Студенти отримали інформацію про практичні дії, необхідні для формування успішного бізнесу.

28 листопада  2018 року  Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку села» в рамках реалізації Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва разом з викладачами кафедри економіки, права та управління бізнесом провели День практичної підготовки студентів спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Для цього студенти  разом з викладачами кафедри відвідали ТОВ АФ «Евріка» у Овідіопольському районі, яке спеціалізується, насамперед, на вирощуванні овочів та їх переробці. Підприємство має для цього 3 тис. га та виробляє консервну продукцію відомої торгової марки «С бабушкиной грядки».

Темою дня практичної підготовки студентів була така: «Сучасний бізнес у овочівництві».   Директор агрофірми кандидат сільськогосподарських наук Михайло Іванович Бєлий розповів про підприємство та становлення цього бізнесу. Особлива увага була приділена питанням щодо можливих шляхів відкриття бізнесу, необхідності поетапного його розвитку та ін.

На другому етапі відвідування було знайомство з технологіями виробництва декількох видів консервної продукції, вирощування грибів гливи.  Студенти відвідали цехи виробництва продукції, склади з готовою продукцією та ін., відвідали також магазин де ознайомились з  асортиментом продукції підприємства.

Потім відбулась загальна бесіда студентів з директором агрофірми стосовно стану та напрямків розвитку овочівництва, місця підприємства на ринку України, кон’юнктури ринку та ін. питань розвитку бізнесу. Розглядалися конкретні ситуації інвестиційних питань у розвитку бізнесу.

В цілому студенти були дуже задоволені  проведеною навчальною практикою, де мали можливість побачити, ознайомитись та отримати відповіді практиків стосовно сучасних питань розвитку бізнесу.

Науковці кафедри економіки, права та управління бізнесом взяли участь в обговоренні сценаріїв розвитку України до 2027 року

19 жовтня 2018 року за ініціативою Фонду Ф. Еберта (Німеччина) та Інституту Глобальних Трансформацій (Україна) кафедрою економіки, права та управління бізнесом спільно з кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту організовано проведення круглого столу «Форсайт «Україна-2027». Науковці кафедри взяли активну участь в обговоренні чотирьох можливих сценаріїв розвитку України до 2027 р. – «Активний розвиток», «Успіх та зростання України», «Протистояння внутрішніх та зовнішніх гравців», «Управління технократів», визначили загрози та надали рекомендації щодо їх удосконалення, обговорили перспективний план дій на шляху досягнення найперспективнішого стратегічного бачення.

📌16 жовтня 2018 року студенти факультету міжнародної економіки відвідали Одеську національну наукову бібліотеку📚

В рамках екскурсії дізналися про історію та надбання бібліотеки, завітали до читальної зали, відділу мистецтв, правового відділу, Window on America Center.

Студенти отримали читацькі квитки, дізналися про можливість долучитися до розмовного клубу з англійської мови та підвищити свій рівень, обговорюючи подорожі, обмінюючись корисними порадами для туристів, переглядаючи документальні стрічки. В правовому відділі співробітники бібліотеки спеціально для студентів ОНЕУ підготували виставку літератури з інтелектуальної власності.

Організувала зустріч к.ю.н., ст. викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Альона Сергіївна Ткачук. Щиро дякуємо всім працівникам Одеської національної наукової бібліотеки за теплий прийом, цікаву екскурсію та високий професіоналізм!

📌9 жовтня 2018 року на факультеті міжнародної економіки було проведено круглий стіл «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності». Захід присвячено до Дня юриста.

Доповідачами виступили студенти 50 та 58 груп. Під час круглого столу було обговорено питання правового регулювання об’єктів авторського права, реєстрації торговельних марок в Україні та закордоном. Зокрема, студентка Junie Normand виступила з презентацією «Madrid International Trademark System» на англійській мові, під час якої розповіла про особливості міжнародної реєстрації торговельних марок за Мадридською угодою. Організувала круглий стіл к.ю.н., ст. викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Ткачук А. С.

📌4-5 жовтня 2018 р. відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи», організатором якої є кафедра економіки, права та управління бізнесом👩‍💼

З доповідями на пленарному засіданні виступили: проректор Господарської академії ім. Димитра А. Ценова (м. Свиштов, Республіка Болгарія), доктор наук, професор Маріяна Божинова; професор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., професор Уманець Т. В., керівник Центру бізнес-освіти та підтримки бізнесу у м. Одеса при Одеській регіональній торгово-промисловій палаті, к.е.н., доцент Копилова О.В.

Учасники конференції обговорили актуальні питання планування та прогнозування розвитку бізнес-середовища; механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, а також правові аспекти розвитку підприємницького середовища в Україні.

2 жовтня 2018 року серед студентів факультету міжнародної економіки відбувся конкурс наукових студентських робіт з «Інтелектуальної власності». Організатор конкурсу – к.ю.н., ст. викладач Ткачук А. С. Оцінювали конкурсні роботи зав. кафедри ЕП та УБ, д.е.н. Сментина Н. В., к.е.н. Репушевська Ю. О., к.ю.н. Гніздовська Г. М.

Студенти представили на конкурс 14 презентацій українською, російською та англійською мовою. Роботи були присвячені об’єктам авторського та патентного права, а також торговельним маркам. Переможницею конкурсу стала студентка 58 групи ФМЕ Петрова Ганна, яка розповіла про особливості сплати роялті за використання музичних творів у публічних закладах.

Дякуємо всім, хто взяв участь у цьому заході!

📌Робота над програмою місцевого економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Миколаївщини📰

Студенти освітньо-професійної програми «Муніципальна економіка» долучилися до роботи зі складання ПРОГРАМ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ громад-партнерів програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) Миколаївської області в рамках операційного семінару «Від Стратегії до дій!», який організовано науковцями кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеського національного економічного університету та організацією PPV Knowledge Networks.

Під час операційного семінару члени робочої групи з місцевого економічного розвитку Бузької та Галицинівської об’єднаних територіальних громад мали змогу отримати поради від майбутніх фахівців у галузі муніципальної економіки щодо підготовки проектних пропозицій з місцевого економічного розвитку. Студенти надали консультації та допомогу у визначенні ключових етапів за обраними громадами проектами, графіку реалізації проектів, а також у визначенні обсягу необхідних ресурсів на їх реалізацію в розрізі диверсифікованих джерел фінансування.

Долучення студентів до практичної роботи сприяло закріпленню теоретичних знань та формуванню практичних навиків зі стратегічного планування місцевим економічним розвитком та управління проектами на місцевому рівні.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економіка, планування та управління бізнесом»

У період з 11.09.2018 по 13.09.2018 р. на кафедрі економіки, права та управління бізнесом (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2018 р. № 1405-л) проходила первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економіка, планування та управління бізнесом» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія МОН у складі: Гонтаревої Ірини Вячеславівни – завідувача кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктора економічних наук, професора та експерта та Шарко Маргарити Василівни – завідувача кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету, доктора економічних наук, професора розглянула матеріали акредитаційної справи та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності вимогам.

Експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Економіка, планування та управління бізнесом» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Кафедра  економіки, права та управління бізнесом вітає студентку ІІ-го курсу ФЕУП Мрук Марину з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» у 2017/2018 н. р. та висловлює глибоку подяку науковому керівнику к.е.н. Вікторії Олександрівні Однолько за підтримку студентства та вклад у розвиток економічної науки.

Кафедра  економіки, права та управління бізнесом вітає студента Чубенко Михайла Олександровича з перемогою у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», що проходив в Одеському національному політехнічному університеті 29-30 березня 2018 року, та висловлює щиру подяку науковому керівнику д.е.н., професору Балджи Марині Дмитрівні за високий професіоналізм та підготовку переможця конкурсу.

Кафедра економіки, права та управління бізнесом вітає студентку ІІ-го курсу ФЕУП Мрук Марину з перемогою у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за спеціалізацією “Підприємництво”. У цьому році конкурс проходив 22-23 березня 2018 р. в Житомирському державному технологічному університеті.

Викладачі кафедри економіки, права та управління бізнесом залучені до виконання Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

У рамках гранту «Надання послуг з навчання та консалтингу з питань місцевого економічного розвитку» виконавці навчатимуть громади Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей, з якими співпрацює Програма USAID DOBRE, плануванню місцевого економічного розвитку. Низку навчальних заходів зорієнтовано на надання громадам розуміння, як аналізувати власні наявні ресурси, як створювати економічний профіль громади і обирати інструменти економічного розвитку, а також отримання практичних навичок підготовки плану впровадження пріоритетних проектів місцевого економічного розвитку.
Активну учать у реалізації проекту приймають зав. кафедри, д.е.н. Сментина Н.В., професор, д.е.н. Ковальов А.І., професор, к.е.н. Карпов В.А., ст. викладач Каражия Е.А., викладач, к.е.н. Фіалковська А.А.
У ході реалізації проекту Одеський національний економічний університет (як основний організатор) спільно з PPV Knowledge Networks (м. Львів) 30 листопада – 1 грудня провели дводенний форум DOBRE BOOST МИКОЛАЇВ, а спільно з Подільською агенцією регіонального розвитку (м. Вінниця) 14-15 грудня – дводенний форум DOBRE BOOST КРОПИВНИЦЬКИЙ.
Форум під назвою «Нові можливості економічного розвитку для об’єднаних територіальних громад» – перший із серії заходів, спрямованих на допомогу громадам у підготовці проектів економічного розвитку відповідно до їхніх стратегій. Під час форумів виконавці проекту спільно із представниками влади, бізнесу і громадськості від 8-ми ОТГ Миколаївської області (Баштанської, Мостовської, Галицинівської, Бузької, Олександрівської, Прибужанської, Доманівської, Камяномостівської) та від 3-х ОТГ Кіровоградської області (Новоукраїнської, Маловиськівської, Бобринецької) напрацювали рішення щодо сталого місцевого економічного розвитку та можливостей активізації економіки громад.

Кафедра економіки, права та управління бізнесом вітає збірну студентську команду ОНЕУ з перемогою у двох номінаціях на PINSK INVEST WEEKEND-8, що проходив в Республіці Білорусь, в Поліському державному університеті.


14 грудня 2017 року, на запрошення кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ, старший інспектор ювенальної превенції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, майор поліції Шаптала Тетяна Петрівна провела лекцію для студентів 1 курсу ФЕУП ОНЕУ на тему: «Правове виховання неповнолітніх: профілактика та попередження адміністративних та кримінальних правопорушень». Захід відбувся за участі декана ФЕУП ОНЕУ Лялікова С. В., заст. декана Добрової Н. В., викладачів кафедри економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ (к. е. н., ст.. викл. Однолько В. О., викл. Райлян О.Г.).

В рамках заходу студенти були ознайомлені з Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Під час зустрічі неповнолітнім було розʼяснено відмінність між кримінальною та адміністративною відповідальністю, наслідки скоєння неповнолітніми кримінальних та адміністративних правопорушень, а також зміст адміністративної та кримінальної відповідальності батьків за невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Цим заняттям учасники та організатори намагалися донести до студентів, що неповнолітні особи, які стали на хибний шлях скоєння правопорушень, можуть втратити свій шанс на побудову щасливого майбутнього.


30 листопада 2017 року за участі заступника Голови Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Кравець Юрія Ігоревича відбувся круглий стіл на тему:«Новітні підходи до розгляду справ щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції: досвід Одеського обласного територіального відділення АМКУ» у рамках плану заходів із проведення Всеукраїнського тижня права. Організатор та координатор заходу – викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом О. Г. Райлян.

У круглому столі прийняли учать студенти факультету економіки та управління підприємництвом, фінансово-економічного факультету, факультету міжнародної економіки, а також викладачі кафедри економіки, права та управління бізнесом і кафедри загальної економічної теорії та конкурентної політики.

На круглому столі розглядалися новітні підходи, що впроваджуються Одеським обласним територіальним відділенням АМКУ під час розгляду справ про порушення конкурентного законодавства. Голова Одеського обласного територіального відділення АМКУ, Кравець Юрій Ігоревич, розповів про новітні підходи, що застосовуються під час розгляду справ про діяння, які містять ознаки конкурентних правопорушень: зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, змови на торгах, недобросовісну конкуренцію, антиконкурентні дії органів місцевого самоврядування. Питання викликали інтерес учасників круглого столу та зумовили їх жваве обговорення.

Підводячи підсумки, координатор заходу Райлян О. Г. подякував заступнику Голови Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Юрію Ігоревичу і усім присутнім за активну участь у роботі круглого столу.


24 листопада 2017 року Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку села» разом з кафедрою економіки, права та управління бізнесом ОНЕУ провела тренінг для викладачів та студентів-магістрів (в рамках підписаного Меморандуму між Одеським національним економічним університетом та Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (УПБРП).

Тренінг був проведений з теми «Сучасні комп’ютерні технології в управлінні плодоовочевим бізнесом» експертом УПБРП Олександрою Гармаш. Було розглянуто інструменти аналізу ринків плодоовочівництва міжнародного торгового центру (ІТС), присутні студенти змогли онлайн самі випробувати можливі інструменти аналізу по декількох видів продукції, які Україна відправляє на експорт чи імпортує. Презентований інструмент дає можливість отримати конкретну інформацію з експортно-імпортних відносин України практично з всіх видів продукції (послуг), які виробляються в Україні чи імпортуються, а саме: обсяги в натуральних та вартісних одиницях вимірювання, компанії які задіяні в цих процесах, перелік вимог різних країн (стандарти, сертифікати та ін.).

Присутні відмітили, що цей інструмент може бути задіяний у навчальному процесі при вивчення декількох дисциплін, написанні письмових аналітичних робіт з кон’юнктурних досліджень ринку.

“ФАКТИ” від 27.11.2017


24 листопада 2017 року у рамках заходів Всеукраїнського Тижня Права співробітники кафедри економіки, права та управління бізнесом, – к.ю.н., доцент кафедри Тесля Лариса Вікторівна та викладач Райлян Олег Георгійович, провели командну інтелектуальну вікторину – квіз на тему «Правознавство» серед студентів 41 та 42 груп фінансово-економічного факультету, 30 групи факультету міжнародної економіки. Визначилось 7 команд по 6 студентів у кожній.

Завдяки захоплюючим питанням студенти продемонстрували свої знання та логіку з правознавства, зокрема, з фінансового та підприємницького права. Командна співпраця стимулювала співробітництво між учасниками однієї команди та суперництво між всіма командами, здатність орієнтуватися у нормах чинного законодавства, необхідність швидкого реагування на поставлені нестандартні запитання, випробування кмітливості, відповідальність кожного учасника.

За підсумками квізу переможцем стала команда № 1, всі студенти 41 групи ФЕФ: О. Мороз, І. Булдакова, С. Набойченко, В. Проворський, А. Оніщенко, К. Стоєва. Друге місце посіла команда № 6, також студенти 41 групи ФЕФ: К. Жерновська, Т. Гонтарєва, О. Ріжко, А. Щоголєва, К. Шамін, В. Кутила, А. Жадовець. Третє місце посіла команда № 5, студенти 42 групи ФЕФ: А. Жовнір, А. Сандульська, С. Роздуцька, К. Нізельська, О. Орленко, Т. Донєва, О. Харитонов.

Команда-переможець отримала приємний приз – книгу «Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах».

Дякуємо студентам за участь, цікавість до правознавства та бажаємо нових творчих успіхів у навчанні!!!


24 жовтня 2017 року адвокат, керуючий партнер адвокатського обʼєднання «Авто-юст» Дмитро Любчик поділився практичним досвідом зі студентами-магістрантами факультету міжнародної економіки.

Адвокат розповів студентам про особливості правового врегулювання спорів, що виникають під час ДТП, розглянув питання автострахування та особливості укладення європротоколу. Дмитро Любчик порекомендував, які нормативно-правові акти слід використовувати у випадку дорожньо-транспортної пригоди та наголосив на необхідності у будь-якій ситуації дотримуватися правил дорожнього руху. Юрист відповів на питання, які виникли у студентів під час виступу. Організувала зустріч адвоката зі студентами к.ю.н., старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом, адвокат Альона Сергіївна Ткачук.


26 вересня 2017 року к.ю.н., старший викладач кафедри Економіки, права та управління бізнесом Альона Сергіївна Ткачук провела Конкурс наукових студентських робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» серед студентів-магістрантів факультету міжнародної економіки спеціальності «Туризм».

Студентами представлено 17 конкурсних робіт, присвячених актуальним проблемам інтелектуальної власності. Майбутні магістри впевнено захищали свої роботи. Переможцем Конкурсу стала студентка 58-ї групи Гонцова Владислава, яка розповіла про найгучніші судові спори у сфері інтелектуальної власності.

Захід відвідали д.е.н., зав. кафедри Економіки, права та управління бізнесом Наталія Валентинівна Сментина, к.е.н., доцент Марія Михайлівна Осипова, к.е.н., доцент Клєвцєвич Наталія Анатоліївна.

Дякуємо учасникам конкурсу та гостям за жвавий інтерес до проблематики інтелектуальної власності!


14-15 вересня 2017 р. відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та планування бізнесу в сучасних умовах: проблеми та шляхи вирішення».

Партнери міжнародної конференції: Господарська академія «Дімітр Ценов» (м. Свіштов, Болгарія), Вища школа економіки (м. Прага, Чехія), Краковський економічний університет (Польща).

Мета конференції: дослідження актуальних проблем розвитку економіки та планування бізнесу в сучасних умовах та формування пропозицій відносно шляхів їх вирішення.

Тематичні напрями роботи конференції:
 1. Економіка ХХІ століття: національні стратегії управління.
 2. Планування та прогнозування розвитку бізнес-середовища.
 3. Розвиток підприємництва, організації торгівлі та біржової діяльності.

В конференції було заслухано 101 доповідь, серед яких були присутні викладачі, докторанти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, науково-дослідних установ, студенти ОНЕУ.

Преображенська, 8, к.308
(048) 723-32-56
k.eung@oneu.edu.ua