Кафедра економіки, права та управління бізнесом

Спеціальність «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність»

Спеціалізація «Муніципальна економіка»

Місія: підготовка висококваліфікованих, відповідальних фахівців у сфері муніципальної економіки, спроможних творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в системі муніципального управління, генерувати ідеї та брати відповідальність за подолання викликів, які постають перед регіонами, територіальним громадами, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати стратегію місцевого розвитку.

Дисципліни циклу професійної підготовки
 • Економіка територіальних систем
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства
 • Статистика
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Основи бізнесу
 • Бізнес-планування
 • Товарознавство
 • Гроші та кредит
 • Економічний аналіз
 • Державне регулювання економіки
 • Оцінка бізнесу та нерухомості
 • Публічні закупівлі
 • Управління місцевим економічним потенціалом
 • Місцеві фінанси
 • Електронне врядування
 • Економіка соціального сектору
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Проектний аналіз
 • Державно-приватне партнерство

Очікуване місце роботи випускника: керівники та заступники керівників департаментів, управлінь, відділів економіки обласних державних адміністрацій, районних, міських рад, міських виконавчих комітетів, керівники комунальних служб і підприємств; керівники/виконавці проектів та програм; керівники управляючих компаній; керівники громадських організацій, бізнесу; економісти, бізнес-аналітики, консультанти з економічних питань.

Преображенська, 8, к.308
(048) 723-32-56
k.eung@oneu.od.ua