Науково-дослідна і методична робота

Список перспективних напрямів наукових досліджень кафедри ЕТП:
 1. Встановлення якості продовольчих та непродовольчих товарів на основі аналізу результатів досліджень їх структурних та домішкових станів.
 2. На основі аналізу якості продовольчих та непродовольчих товарів надати рекомендації щодо поліпшення процесу їх виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації.
 3. Впровадження системи контролю якості виробленої продукції на основі використання сучасних методів моделювання та досліджень.
 4. На основі аналізу результатів вивчення стану системи житлово-комунальних послуг надання рекомендацій щодо обчислення їх дійсної вартості.
Монографії:
 1. Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Глауберман М.А. Дефектообразование в слоистых структурах. – Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh & Co. KG. – 2011.
 2. Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Свиридова О.В. Дефектообразование в кремниевых PIN-фотоприемниках. – Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh & Co. KG. – 2011.
 3. Кулинич О.А., Глауберман М.А., Егоров В.А. Магнитотранзисторы: физика, моделирование, применение. – Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh & Co. KG. – 2012.
 4. Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Смынтына В.А. Влияние окисления на дефектообразование в легированном кремнии. – Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh & Co. KG. – 2012.
 5. 5. Зеленянская Н.Н., Шерер В.А. О винограде и способах его размножения. – Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова». – 2009.
Навчально-методична література:
 1. Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Марчук И.А. Нанотехнология: физика, перспективы развития рынка: Учебное пособие. – Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh & Co. KG. – 2012.
 2. Зеленянская Н.Н., Шерер В.А. Особенности виноградного растения и методы оценки показателей органов и тканей: Научно-методическое пособие. – Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова». – 2011.
 3. Тенюх К.М., Іванченко А.В. Системи технологій переробки винограду: Навчальний посібник. – Одеса, ОНЕУ, ротапринт, 2012.
 4. Кліменко І.П. Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів (Загальна та неорганічна хімія). Збірник задач: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2011.
 5. Кліменко І.П. Курс лекцій з дисципліни «Естетика товарів та дизайн» для студентів 3 курсу денної форми навчання. – Одеса, ОНЕУ, ротапринт, 2009.
 6. Зеленянська Н.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Біохімія та фізіологія харчування» для студентів ІІ курсу спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса, ОНЕУ, ротапринт, 2009.
 7. Кліменко І.П., Крусір Г.В. Опорний конспект з курсу „Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів”, розділ „Органічна хімія” для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності „Експертиза товарів та послуг”. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2007.
 8. Кліменко І.П., Крусір Г.В. Опорний конспект з курсу „Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів”, розділ „Фізична та колоїдна хімія” для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності „Експертиза товарів та послуг”. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2007.
 9. Кліменко І.П., Крусір Г.В. Конспект лекцій з курсу „Методи дослідження природних сполук” частина І для студентів 3 курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2008.
 10. Зеленянська Н.М., Мадані М.М. Конспект лекцій з розділу «Загальна мікробіологія» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса, ОНЕУ, ротапринт, 2012.
 11. Мадані М.М. Курс лекцій з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» розділ «Товарознавство крохмалю, цукру, меду та кондитерських виробів» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 12. Зеленянська Н.М. Конспект лекцій з дисципліни «Біохімія і фізіологія харчування» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 13. Мадані М.М. Курс лекцій з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» розділ «Товарознавство молока та молочних продуктів» для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 14. Мадані М.М. Курс лекцій з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» розділ «Товарознавство м’яса та м’ясних товарів» для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 15. Мадані М.М. Курс лекцій з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» розділ «Товарознавство плодоовочевих товарів» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 16. Мадані М.М., Захарчук В.Г., Задорожний В.Г., Кіров І.М. Наскрізна програма практики студентів денної форми навчання осв.-квал. рівень „Бакалавр” .- Одеса: вид-во ОНЕУ, 2008.
 17. Мадані М.М., Захарчук В.Г., Крусір Г.В., Кіров І.М. Робоча програма товарознавчо – технологічної практики освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Експертиза товарів та послуг” напряму “Торгівля” – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2007.
 18. Омаров В.О., Єштокіна Т.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи при вивченні курсів „Фізико – хімічні методи дослідження якості товарів” та „Інструментальні методи дослідження якості товарів” для студентів ІІ – ІІІ курсів денної форми навчання спеціальності „Експертиза товарів та послуг” Випуск І. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2007.
 19. Омаров В.О., Єштокіна Т.Ю. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Физико-химические методы анализа качества товаров» для студентов III курса дневной формы обучения специальности «Экспертиза товаров и услуг» Часть І. Физико – химические константы веществ, их определение и использование в экспертизе товаров. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2007.
 20. Мадані М.М., Мадані А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу „Товарознавство продовольчих товарів” для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності „Експертиза товарів та послуг”. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2008.
 21. Захарчук В.Г., Єштокіна Т.Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Товарознавство непродовольчих товарів” розділи „Текстильні, швейні та трикотажні товари”, „Взуттєві товари”, „Хутряні товари” для студентів ІІІ курсу денної форми навчання. – – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2008.
 22. Кунділовська Т.А., Єштокіна Т.Ю. Методичні вказівки до курсових робіт з курсу „Матеріалознавство та технологія непродовольчих товарів” для студентів ІІ курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2008.
 23. Кліменко І.П., Крусір Г.В. Лабораторний практикум з курсу „Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів”, розділ „Органічна хімія” для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності „Експертиза товарів та послуг”. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2007.
 24. Зеленянська Н.М. . Лабораторний практикум з дисципліни „Мікробіологія” для студентів II курсу денної форми навчання спеціальності „Експертиза товарів та послуг”. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2007.
 25. Кунділовська Т.А., Єштокіна Т.Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи товарознавства» Частина І «Методи дослідження якості молока та молочних продуктів» для студентів ІІ курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 26. Кліменко І.П., Крусір Г.В. Лабораторний практикум з курсу «Експертиза БАД та харчових добавок» для студентів 5 курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 27. Кунділовська Т.А., Єштокіна Т.Ю. Збірник тестів і задач з дисципліни «Теоретичні основи товарознавства» для студентів ІІ курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 28. Мадані М.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів», Частина І, для студентів ІІІ курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 29. Мадані М.М., Мадані А., Захарчук В.Г. Лабораторний практикум з курсу «Товарознавство продовольчих товарів», Частина ІІІ, для студентів ІІІ курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 30. Захарчук В.Г., Мадані М.М., Задорожний В.Г., Деревянко Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт при вивченні курсів «Основи стандартизації, метрології та управління якістю», «Управління якістю» для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг» та ІУ курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 31. Тенюх К.М., Задорожний В.Г. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Фізика та методи дослідження сировини та матеріалів» (Розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка») для студентів І курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 32. Омаров В.О., Єштокіна Т.Ю., Кліменко І.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів». (Розділ «Загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія») для студентів І курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 33. Захарчук В.Г., Задорожний В.Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» для студентів ІУ курсу денної форми навчання. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 34. Зеленянська Н.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія та фізіологія харчування». Розділ «Біохімія харчування». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 35. Зеленянська Н.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія та фізіологія харчування». Розділ «Фізіологія харчування». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2009.
 36. Кунділовська Т.А., Єштокіна Т.Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи товарознавства» (Частина ІІ «Методи оцінки показників якості товарів») для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 37. Мадані М.М. Лабораторний практикум з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг» напрямку «Торгівля» Частина ІV. – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 38. Мадані М.М. Методичні вказівки та завдання до індивідуальної роботи з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» (розділ «Плоди та овочі») для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 39. Мадані М.М., Мадані А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» розділ «Харчові жири» для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 40. Мадані М.М. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» розділ «Крохмаль, цукор, мед, кондитерські вироби» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 41. Зеленянська Н.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія і фізіологія харчування» (розділ «Біохімія харчування») для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 42. Захарчук В.Г., Мадані М.М., Гайдукович Г.Є. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Експертиза товарів» (розділ «Непродовольчі товари») для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2010.
 43. Омаров В.О., Тенюх К.М., Задорожний В.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізика та методи дослідження сировини та матеріалів» (розділ «Електрика») для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності «Експертиза товарів та послуг». – Одеса: вид-во ОНЕУ, 2011.
Наукові статті у збірниках наукових праць ОНЕУ:
 1. Захарчук В.Г. Методичні підходи до розроблення основоположних процесів у структурі системи управління якістю послуг. – Одеса: вид-во ОНЕУ, Науковий вісник, 2008.
 2. Захарчук В.Г., Мадані М.М., Дубровін Ф.Є. Основні аспекти споживчої цінності. – Одеса: вид-во ОНЕУ, Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. наук. праць, 2008.
 3. Мадані М.М. Підвищення ефективності управління якістю виробництва мінеральних вод. – Одеса: вид-во ОНЕУ, Науковий вісник, 2009.
 4. Захарчук В.Г., Пєх О.В. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку взуттєвих товарів. – Одеса: вид-во ОНЕУ, Науковий вісник, 2009.
 5. Захарчук В.Г., Шевчук І.В. Сучасні тенденції ринку парфумерних товарів. – Одеса: вид-во ОНЕУ, Науковий вісник, 2009.
 6. Кунділовська Т.А., Кулік І.С. Дослідження конкурентоздатності яблучних соків та нектарів виробництва ЗАТ ВО «Одеський консервний завод». – Одеса: вид-во ОНЕУ, Науковий вісник, 2009.
 7. Кунділовська Т.А., Семенова Н.Ю. Значення сенсорних досліджень у маркетинговій політиці виробників харчових продуктів. – Вісник соціально-економічних досліджень. Зб.наук. праць.– Одеса: ОНЕУ, 2010.
 8. Кунділовська Т.А., Карабаджак Ж.І. Оценка показателей качества продуктов детского питания. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 9. Захарчук В.Г., Мунтян Н.В. Аналіз ринку косметичних товарів. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 10. Мадані М.М., Дакі А.Д. Аналіз ринку чаю в Україні. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 11. Мадані М.М., Хмелевська І.Д. Проблеми розвитку виробництва туалетного мила. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 12. Кунділовська Т.А., Кобзар О.В. Розробка алгоритму проведення ідентифікаційної експертизи. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 13. Мадані М.М., Лотоковська Ю.А. Стан та перспективи українського ринку твердих сичужних сирів. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 14. Мадані М.М., Білоконь В.І. Сучасний стан ринку кондитерських виробів в Україні. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 15. Мадані М.М., Мариніч К.М. – Концепції формування якості та безпеки харчових продуктів. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 16. Мадані М.М., Мариніч К.М. Аналіз сучасного законодавства щодо регулювання обігу продуктів збагачених біологічно активними добавками. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 17. Мадані М.М., Мариніч К.М. Формування критичних контрольних точок аналізу небезпечного фактору при виробництві йодованих молочних напоїв. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2010.
 18. Мадані М.М., Ясинська О.С. Формування та стан ринку столового буряку. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2011.
 19. Траченко Л.А., Омаров В.О. Класифікація послуг з погляду захисту прав споживачів. – Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ, 2011.
Наукові статті у інших збірниках наукових праць:
 1. Kulinich O., Smyntyna V.,Yatsunskiy I., Marchuk I. Current transport mechanisms in poly-silicon obtained by high-temperature oxidization // Journal of Physics and Chemistry of Solids (Holland), 2011.
 2. Kulinich O., Smyntyna V.,Yatsunskiy I., Marchuk I. Dislocation self-organization processes in Si-SiO2 structures // The European Physical Journal B. (USA), 2011. 3. SMYNTYNA V.A., KULINICH O.A., IATSUNSKYI I.R., MARCHUK I.A., PAVLENKO N.N.. INVESTIGATION OF NANOSTRUCTURED SILICON SURFACES USING FRACTAL ANALYSIS //Photoelectronics, 2011
 3. Кулинич О.А. Роль механизмов пластической деформации при формировании наноструктурированного кремния и его фотолюминесцентные свойства // Известия ВУЗов.Сер.Физика, 2011.
 4. Кулініч О.А. Дислокаційні сітки як основа меза-структури в деформаційних методах отримання квантових точок // Фізика і хімія твердого тіла, 2011.
 5. Кулинич О.А. Фотолюминесцентный метод определения механизмов пластической деформации на границе раздела оксид кремния-кремний // Технология и констр.в эл.аппар., 2011.
 6. Кулініч О.А., Сминтина В.А., Глауберман М.А., Свірідова О.В., Марчук І.,Яцунський І.Р.Роль пластичної деформації у формуванні наноструктурованого кремнію. Фотолюмінісцентні властивості наноструктурованого кремнію // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011.- т.12,№1.
 7. Кулинич О.А., Смынтына В.А., Яцунский И.Р., Марчук И.А. Роль пластической деформации в получении нанокремния // Технология и констр.в эл.аппарат. – 2011.-№1-2.
 8. Smyntyna V.,.Kulinich O, Iatsunskyi I,. Marchuk I. Influence of structural defects on thermostability and radiation sensitivity of Si MOSFET dosimeters // Radiation Measurements (USA).-2011, №46.
 9. Смынтына В.А.,Кулинич О.А.,Яцунский И.Р.Влияние слоя поликристаллического кремния на механизмы токопереноса в контактах металл-кремний//ТКЭА.-2011.-№5.-25-28.
 10. Зеленянська Н.М. Застосування полімерних матеріалів у технології виробництва щеплених саджанців винограду. – Виноградарство та виноробство// Міжв. тем. зб. – 2010. – № 5 (28).
 11. Зеленянська Н.М. Ефективні технологічні прийоми виробництва високоякісного садивного матеріалу винограду. – Виноградарство та виноробство// Міжв. тем. зб. – 2010. – № 27 (4).
 12. Зеленянська Н.М., Джабурія Л.В., Теслюк Н.І. Розробка способів збільшення строків зберігання колекції цінних клонів винограду в культурі in vitro. – Ж. «Виноград» 2009, №11.
 13. Зеленянська Н.М., Ковбасюк О.І. Метод визначення посухостійкості винограду в умовах культури тканини in vitro. – Ж. «Виноград» 2009, №11.
 14. Зеленянська Н.М. Клональне мікророзмноження винограду in vitro. – Наук. пр. Південного філіалу національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». – Вип. 127. – Сімферополь 2009.
 15. Зеленянська Н.М. Біологічно активні препарати у технології виробництва садивного матеріалу винограду. – Вісник аграрної науки.-2009.-№10.
 16. Тенюх К.М., Іванченко А.В., Сологуб О.А. Еталони технологічних операцій у харчовій промисловості. – Харчова наука і технологія, Одеса, ОНАХТ, 2010.
 17. Тенюх К.М., Осипова Л.А., Іванченко А.В. Фрикційна теорія переробки харчової сировини. – Харчова наука і технологія, Одеса, ОНАХТ, 2010. – №1(10).
 18. Тенюх К.М., Гапонюк О.І., Іваненко А.В., Осипова Л.А., Сологуб О.А. Активація наукової творчості. – Харчова наука і технологія, Одеса, ОНАХТ, 2010.
 19. Тенюх К.М., Іваненко А.В. Основні чинники якості вина. – Харчова наука і технологія, Одеса, ОНАХТ, 2009. – №3(8).
 20. Тенюх К.М., Гапонюк О.І., Іваненко А.В. Фахівці майбутнього. Тривалість технологічних процесів. – Харчова наука і технологія, Одеса, ОНАХТ, 2009. – №3(8).
 21. Кунділовська Т.А., Коцієвська К.В. Розробка ефективної методики оцінки кави натуральної розчинної. – Зб. наук. праць ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ, 2010. – вип.38, т.2.
 22. Мадані М.М., Плотнікова К.О. Законодавче регулювання якості спредів в Україні та світі. – Зб. наук. праць ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ, 2010. – вип.38, т.2.
 23. Захарчук В.Г., Верхівер Я.Г., Крусір Г.В., Шевченко Р.І. Конкурентоспроможність товарів та критерії її оптимізації. – Науково-виробничий журнал «Харчова наука і технологія» № 5, 2010.
 24. Захарчук В.Г., Верхівер Я.Г., Крусір Г.В., Шевченко Р.І. Менеджмент організації сфери послуг. – Науково-виробничий журнал «Харчова наука і технологія» № 5, 2010.
 25. Захарчук В.Г., Севастьянова О.В., Крусір Г.В., Шевченко Р.І. Розробка методів визначення пріоритетності контрольних точок процесу виробництва білого вина за системою НАССР. – Зб. наук. праць ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ, 2011. – вип.40, т.2.
 26. Захарчук В.Г., Севастьянова О.В., Крусір Г.В., Шевченко Р.І. Ідентифікація критичних точок процесу виробництва білого вина за системою НАССР. – – Зб. наук. праць ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ, 2011. – вип.40, т.2.
 27. Кунділовська Т.А. Інноваційні підходи щодо оцінювання кави натуральної розчинної. – Збірник наукових праць «Товарознавство та інновації». – Вип. 3. – Донецьк: ДонНУЕТ 2011.
 28. Омаров В.О. Удосконалення методики визначення вмісту альдегідів в горілках особливих для виявлення їх фальсифікації. – Збірник наукових праць «Товарознавство та інновації». – Вип. 3. – Донецьк: ДонНУЕТ 2011.
 29. Траченко Л.А. Критерії оцінювання якості надання послуг з ремонту побутової техніки. – Збірник наукових праць «Товарознавство та інновації». – Вип. 3. – Донецьк: ДонНУЕТ 2011.
 30. Траченко Л.А., Пиріков В.О. Оцінювання якості надання послуг з електропостачання. – Збірник наукових праць «Товарознавство та інновації». – Вип. 3. – Донецьк: ДонНУЕТ 2011.
 31. Зеленянська Н.М., Подступ Н.В. Застосування полімерних матеріалів у технології виробництва щеплених саджанців винограду. – ВиноГрад. Професійне галузеве спеціалізоване видання виноградарів і виноробів України, № 5, 2010.
 32. Зеленянська Н.М., Джабурія Л.В., Теслюк Н.І. Розробка способів збільшення строків зберігання колекційних цінних клонів винограду в культурі in vitro. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник Виноградарство і виноробство. Спеціальний випуск, 2009.

вул. Олександра Стурдзи 9,
7 лабораторний корпус

(048) 785-11-89
k.etu@oneu.od.ua

Спеціальність:Підприємство, торгівля та біржова діяльність
спеціалізація:Товарознавство і торговельне підприємництво
ступень вищої освіти:бакалавр

 1. Хімія
 2. Мікробіологія
 3. Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів
 4. Біохімія споживання та безпека ТНС
 5. Технічне регулювання (Основи стандартизації, метрології та управління якістю)
 6. Товарознавство (теоретичні основи товарознавства)
 7. Товарознавство (харчові продукти)
 8. Товарознавство (Непродовольчі товари)
 9. Товарознавство (Тара та пакувальні матеріали
 10. Технічне регулювання (Методи визначення відповідності/фальсифікації товарів)
 11. Загальна технологія харчових продуктів
 12. Технологія надання послуг (Технологія та контроль за якістю надання послуг)
 13. Основи дослідної роботи
 14. Технологія зберігання продовольчих товарів
 15. Системи технологій галузей промисловості

спеціалізація:Експертиза товарів та послуг
ступень вищої освіти:магістр

 1. Експертиза товарів
 2. Експертиза послуг
 3. Міжнародне технічне регулювання
 4. Організація захисту прав споживачів
 5. Управління якістю товарів
 6. Управління безпечністю товарів
 7. Експертиза об’єктів експертно-імпортного товарообігу та його документального супроводження
 8. Судова-товарознавча експертиза
 9. Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей;

Спеціальність:Готельно-ресторанна справа
ступень вищої освіти:бакалавр

 1. Технологія продукції ресторанного господарства
 2. Гігієна та санітарія у галузі
 3. Експертиза якості надання послуг ГРГ
 4. Харчова хімія
 5. Мікробіологія
 6. Інженерне обладнання будівель
 7. Стандартизація, сертифікація, метрологія
 8. Устаткування закладів ресторанного господарства
 9. PR – технології готельно-ресторанного бізнесу
 10. Громадське будівництво
 11. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
 12. Стандартизація та сертифікація послуг розміщення та харчування

Молодіжний студентський рух «Допомога споживачу» при Одеському національному економічному університеті. Створений на кафедрі Експертиза товарів та послуг у березні 2014 року з цілю захисту інтересів споживачів.
«Ми на захисті Ваших прав!»