Кафедра математичних методів аналізу економіки

Мацкул
Валерій Миколайович
завідуючий кафедрою
к.ф-м.н., доцент

Курс математики постійно викладається в нашому ВНЗ з часів його утворення (1921 р.). З відновленням ОНЕУ у 1944 році вища математика знову стала однією із базових дисциплін, яку вивчають майбутні економісти.

У 1944 році кафедра вищої математики була складовою частиною кафедри обліку, статистики та математики, а з 1945 року – кафедри статистики і вищої математики, якою керував професор Антон Самойлович Боринєвич. У 1946 році кафедру очолив доцент У.Г.Славов. У 1949 році його замінив економіст-статистик, доцент Я.М. Еріх. З 1955 по 1962 рік кафедрою завідував доцент Ф.Г. Долгушевський.

У 1962 році була утворена самостійна кафедра вищої математики і лінійного програмування. Нову кафедру очолив доцент Сергій Миколайович Лозинський. На посаді завідуючого С.М. Лозинського у 1965 році замінив талановитий педагог і організатор, доцент Володимир Терентійович Поляцький. В цей час на кафедрі працював відомий математик, професор Володимир Петрович Потапов.

У 1974 – 1984 роках кафедрою керував доцент Борис Іванович Рухлін, який за 10 років створив ядро нинішнього колективу кафедри. У 1992 році кафедру вищої математики і лінійного програмування було перейменовано в кафедру математичних методів аналізу економіки.

Значний вклад у науковий та науково-методичний розвиток кафедри зробили її завідуючі:

 1. кандидат технічних наук, доцент Журженко С.Л. (1984 – 1994);
 2. кандидат фізико-математичних наук, доцент Вітюк В.Ф. (1994 – 2004)
 3. кандидат фізико-математичних наук Мацкул В.М. (з 2004 по теперішній час).

На кафедрі проводиться активна наукова та науково-методична робота, впроваджуються в навчальний процес сучасні освітні мультимедійні технології, широко застосовується комп’ютерна техніка, розробляються нові курси, спрямовані на застосування математичних методів при дослідженні економічних проблем. Більшість викладачів приймають участь в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, мають публікації в наукових журналах тощо.

вул. Пушкінська, 26, к.306
722-63-70
mmd@oneu.ukr.education

Нормативні

 • Вища математика для економістів
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Економіко-математичне моделювання

Вибіркові

 • Математична економіка
 • Управлінська економіка
 • Елементи математичної економіки
 • Математичне моделювання підприємницької діяльності
 • Фінансова математика
 • Економіко-математичні методи в управлінні державними фінансами і оподаткуванні.
 • Економіко-математичні моделі ЗЕД
 • Дослідження операцій
 • Математичні методи моделювання і прогнозування в банківській діяльності