Наукова робота в ОНЕУ


Інформація
Захисти дисертацій
 • СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.055.01

  Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1604 від 22.12.2016 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

  Голова спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Звєряков Михайло Іванович, ректор Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;

  Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Баранова Вікторія Глібівна, завідувач кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;

  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат економічних наук, доцент Даниліна Світлана Олексіївна, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01

  Члени спеціалізованої вченої ради:
  • доктор економічних наук, професор Алексеєнко Людмила Михайлівна, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
  • доктор економічних наук, доцент Волохова Ірина Семенівна, доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
  • доктор економічних наук, професор Горняк Ольга Василівна, завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;
  • доктор економічних наук, професор Єгоричева Світлана Борисівна, професор кафедри фінансів та банківської справи Полтавського університету економіки і торгівлі, спеціальність 08.00.08;
  • доктор економічних наук, доцент Жданова Людмила Леонідівна, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
  • доктор економічних наук, професор Коваленко Вікторія Володимирівна, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
  • доктор економічних наук, професор Козак Юрій Георгійович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
  • доктор економічних наук, професор Кузнєцова Людмила Вікторівна, завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
  • доктор економічних наук, професор Кузнєцов Едуард Анатолійович, завідувач кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, спеціальність 08.00.01;
  • доктор економічних наук, професор Немченко Валерій Вікторович, завідувач кафедри обліку і аудиту Одеської національної академії харчових технологій, спеціальність 08.00.08;
  • доктор економічних наук, професор Рябініна Людмила Миколаївна, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08;
  • доктор економічних наук, професор Тарасевич Віктор Миколайович, завідувач кафедри політичної економії Національної металургійної академії України, спеціальність 08.00.01;
  • доктор економічних наук, професор Уперенко Микола Опанасович, завідувач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.01;
  • доктор економічних наук, професор Янковий Олександр Григорович, завідувач кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.08.
 • 07 липня 2017 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації викладачем кафедри загальної економічної теорії та економічної політики Одеського національного економічного університету ШАРАГ ОЛЕНОЮ СЕРГІЇВНОЮ на тему: «Капіталоємність та її динаміка в трансформаційній економіці», за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217)

  Автореферат дисертації Дисертація ВІДГУК офіційного опонента, д.е.н. доцента Глухої Г.Я. ВІДГУК офіційного опонента, к.е.н., доцента Грималюка А.В.

ONEU LOGO