Наукова робота в ОНЕУ


Інформація
Захисти дисертацій
 • СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.055.03

  Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р. в Одеському національному економічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

  Голова спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Ковальов Анатолій Іванович, проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.04..

  Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Лоханова Наталія Олексіївна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;

  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат економічних наук, доцент Сиротенко Наталія Анатоліївна, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09.

  Члени спеціалізованої вченої ради:
  • доктор економічних наук, професор Бельтюков Євген Афанасійович, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету, спеціальність 08.00.04;
  • доктор економічних наук, доцент Гончаренко Олена Миколаївна, декан фінансово-економічного факультету Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;
  • доктор економічних наук, професор Давидов Григорій Миколайович, декан факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.09;
  • доктор економічних наук, професор Діордіца Станіслав Григорович, професор кафедри економічної кібернетики Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;
  • доктор економічних наук, професор Дрозд Ірина Кузьмівна, директор Навчально-наукового центру інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.09;
  • доктор економічних наук, професор Євдокімов Віктор Валерійович, ректор Житомирського державного технологічного університету, спеціальність 08.00.09;
  • доктор економічних наук, доцент Кузіна Руслана Віліївна, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;
  • доктор економічних наук, професор Кузнецова Інна Олексіївна, завідувач кафедри менеджменту організацій та ЗЕД Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.04;
  • доктор економічних наук, професор Момот Володимир Євгенович, професор кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 08.00.04;
  • доктор економічних наук, професор Семенов Василь Федорович, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.04;
  • доктор економічних наук, доцент Слободяник Юлія Борисівна, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, спеціальність 08.00.09;
  • доктор економічних наук, професор Сталінська Олена Вікторівна, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету спеціальність 08.00.04
  • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Шлафман Наталія Леонідівна, провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04
  • доктор економічних наук, професор Янковий Олександр Григорович, завідувач кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету спеціальність 08.00.04
 • 27 грудня 2017 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації аспірантом кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету КАПТАЛАНОМ СЕРГІЄМ МИХАЙЛОВИЧЕМ на тему: «Організаційно-економічне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217)

  Автореферат дисертації Дисертація ВІДГУК офіційного опонента д.е.н., професора Гонтаревої І.В. ВІДГУК офіційного опонента к.е.н., доцента Клименко Л.В.

  12 жовтня 2017 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації начальником відділу аналізу господарської діяльності та контролінгу ПАТ «Одескабель» ЧЕРНОВОЮ ВІКТОРІЄЮ ВАДИМІВНОЮ на тему: «Контролінг в управлінні вартістю підприємства», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), (адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8, ауд. 217)

  Автореферат дисертації Дисертація ВІДГУК офіційного опонента д.е.н., професора Терещенка О.О. ВІДГУК офіційного опонента к.е.н. Селіванової Н.М.

ONEU LOGO