Наукова робота в ОНЕУСклад Вченої ради ОНЕУ

 1. Звєряков Михайло Іванович /голова ради/ ректор університету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України
 2. Ковальов Анатолій Іванович /заст. голови ради/ проректор з наукової роботи, д.е.н., професор
 3. Кублікова Тетяна Борисівна проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., професор
 4. Гамма Тетяна Миколаївна /вчений секретар/ доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н., доцент
 5. Баранова Вікторія Глібівна зав. кафедри фінансів, д.е.н., професор
 6. Балджи Марина Дмитрівна зав. кафедри економіки та планування бізнесу, д.е.н., професор
 7. Беспалов Володимир Михайлович декан ФМЕ, к.е.н., доцент
 8. Величко Геннадій Олександрович професор кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, к.е.н., професор
 9. Видобора Володимир Володимирович декан КЕФ, к.е.н., доцент
 10. Волохова Ірина Семенівна доцент кафедри фінансів, д.е.н., доцент
 11. Гаврютіна Алла Анатоліївна завідувач аспірантури
 12. Герасименко Віктор Григорович зав. кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., професор
 13. Гончаренко Олена Миколаївна , в.о. декана ФЕФ, д.е.н., доцент
 14. Григоренко Юлія Віталіївна студентка ІV курсу КЕФ
 15. Даниліна Світлана Олексіївна доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент
 16. Жданова Людмила Леонідівна професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент
 17. Іваницька Тамара Петрівна директор бібліотеки
 18. Єреш Діана Сергіївна студентка магістратури ОЕФ, голова студентської профспілки
 19. Йона Олег Іванович проректор з АГР
 20. Карайван Ольга Олександрівна начальник ПФВ
 21. Карпов Володимир Анатолійович начальник НДЧ, к.е.н., доцент
 22. Керекеша Ольга Владиславівна зав. кафедрою іноземних мов, к. пед. н., доцент
 23. Кіршо Світлана Михайлівна зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, к.філол.н., доцент
 24. Коваленко Вікторія Володимирівна професор кафедри банківської справи, д.е.н., професор
 25. Козак Юрій Георгійович зав. кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор
 26. Копа Вадим Михайлович зав. кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності, доцент
 27. Корольова Тетяна Сергіївна ст.н.с. науково-дослідної частини, к.е.н., ст.н.с., голова профспілки університету,
 28. Кравченко Віра Олексіївна професор кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, к.е.н., професор
 29. Кузнєцова Людмила Вікторівна , зав. кафедри банківської справи, д.е.н., професор
 30. Кузнецова Інна Олексіївна зав. кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, д.е.н., професор
 31. Ластовенко Микола Григорович керівник Центру вечірньої форми навчання, к.е.н., доцент
 32. Літвінов Георгій Сергійович студент V курсу ФЕУП
 33. Литовченко Ірина Львівна зав. кафедри маркетингу, д.е.н., професор
 34. Левинський Сергій Васильович – доцент кафедри математичних методів аналізу економіки, к.ф.-м.н., доцент
 35. Лоханова Наталія Олексіївна зав. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., професор
 36. Ляліков Сергій Володимирович декан ФЕУП, к.е.н., доцент
 37. Макуха Сергій Миколайович – доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент
 38. Малишко Валерій Семенович доцент кафедри економіки підприємства, керівник Центру заочної форми навчання, к.е.н., доцент
 39. Мацкул Валерій Миколайович зав. кафедри математичних методів аналізу економіки, к.ф.-м.н., доцент
 40. Маслов Дмитро Сергійович аспірант ІІІ року навчання з відривом від виробництва
 41. Мельниченко Наталія Миколаївна студентка V курсу ФМЕ
 42. Москалюк Ганна Олександрівна в.о. декана ОЕФ , к.е.н., доцент
 43. Нездоймінов Сергій Георгійович доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент
 44. Нерян Віктор Володимирович начальник навчально-методичного відділу
 45. Никифоренко Валерій Григорович зав. кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., професор
 46. Олейник Марина Сергіївна студентка V курсу ФЕФ
 47. Підгорний Анатолій Захарович зав. кафедри статистики, к.е.н., професор
 48. Романадзе Луїза Джумберівна зав. кафедри правознавства к.ю.н., доцент
 49. Рябініна Людмила Миколаївна професор кафедри банківської справи, д.е.н., професор
 50. Семенов Василь Федорович професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, д.е.н., професор
 51. Сиротенко Наталія Анатоліївна доцент кафедри бухгалтерського обліку, к.е.н., доцент
 52. Скалаух Анастасія Анатоліївна студентка V курсу ФМЕ
 53. Слатвінська Марина Олександрівна доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент
 54. Сментина Наталія Валентинівна доцент кафедри економіки та планування бізнесу, к.е.н., доцент
 55. Сотніков Юрій Миколайович доцент кафедри маркетингу, к.е.н., доцент
 56. Суворовський Олександр Леонардович керівник Центру підвищення якості освіти, к.е.н., доцент
 57. Уперенко Микола Опанасович зав. кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, д.е.н., професор
 58. Хомутенко Віра Петрівна , професор кафедри фінансів, к.е.н., професор
 59. Чабанова Аріна Ігорівна , голова студентського самоврядування, студентка ІV курсу ФЕУП
 60. Шаповалов Денис Олегович студент V курсу ОЕФ
 61. Шерстньова Наталія Володимирівна помічник ректора з правових питань
 62. Шикіна Юлія Євгенівна головний бухгалтер університету
 63. Шмиголь Михайло Федорович зав. кафедри філософії, історії та політології, к.ф.н., доцент
 64. Шубартовський Георгій Іванович проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків, к.е.н., доцент
 65. Якуб Євген Соломонович зав. кафедри економічної кібернетики, д.ф.-м.н., професор
 66. Янковий Олександр Григорович зав. кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

 

Вчений секретар
Сачук Юлія Анатоліївна
Вчений секретар ради університету Гамма Тетяна Миколаївна
33-24-86
vs

ONEU LOGO