Центр вечірньої форми навчання (Вечірній факультет)

Ластовенко
Микола Григорович
Керівник центру
к.е.н., доцент

16 травня 1921 року було засновано Одеський інститут народного господарства, а з 1 вересня 1931 року почав функціонувати Одеський кредитно-економічний інститут.

У вересні 1954 року в Одеському кредитно-економічному інституті (зараз відомий як Одеський національний економічний університет) було відкрито вечірнє відділення, яке через чотири роки реорганізувалося у вечірній факультет. Створення вечірнього факультету було обумовлено потребами народного господарства країни у кваліфікованих кадрах, що мали поєднувати високу професійну майстерність з глибокими теоретичними знаннями у сфері економіки.

2 грудня 1966 року Одеський кредитно-економічний інститут реорганізовано у широкопрофільний вищий навчальний заклад: Одеський інститут народного господарства.

У 1992 році на базі вечірнього факультету Одеського інституту народного господарства був створений комерційний факультет.

Гідно оцінивши досягнення і заслуги колективу Одеського інституту народного господарства перед державою, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 13 серпня 1993 року створив на його базі Одеський національний економічний університет (ОНЕУ).

Сьогодні на факультеті навчаються близько 1000 студентів.

Навчальні плани передбачають глибоке вивчення гуманітарних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін із застосуванням економіко-математичних методів, електронно-обчислювальної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій. Студенти факультету беруть активну участь у наукових дослідженнях кафедр університету.

Гордість факультету – його випускники. Багато їх сьогодні працюють на відповідальних посадах у різних галузях економіки. Серед них – керівники фінансових управлінь, відділів системи Міністерства фінансів України, державних податкових адміністрацій та державного казначейства, ревізори, інспектори й економісти ревізійних відділів фінансових органів, топ менеджери, бренд-менеджери, маркетологи, менеджери, юридичні консультанти, фінансові аналітики, наукові співробітники науково-дослідних фінансових інститутів; директори банків, начальники економічних відділів і секторів банків (активно-пасивних операцій, кредитного, комерційного, фінансово-економічного аналізу, прогнозування грошового обігу, касових операцій, цінних паперів, зовнішньоекономічних, контрольно-ревізійних служб та інші), наукові співробітники, економісти науково-дослідних банківських інститутів;головні та старші бухгалтери, бухгалтери-економісти, начальники фінансових відділів промислових підприємств, торговельних організацій і підприємств громадського харчування, викладачі освітніх установ (від школи до університету), бухгалтери та облікові працівники обчислювальних центрів, які обслуговують підприємства торгівлі і громадського харчування; провідні фахівці, економісти, працівники всіх рівнів економічної діяльності будь-яких підприємницьких структур, торговельно-посередницьких та фінансових організацій і установ, консалтингових фірм, муніципальних установ, податкових інспекцій всіх рівнів, підприємства готельного сервісу і туризму, рекламні агентства, митні органи, туристські фірми.

Сьогодні на факультеті плідно працюють відомі вчені, фахівці з різних галузей економіки. Це професори: Л.В. Кузнєцова, В.Ф. Максимова, Г.О. Величко, М.А. Левицький, М.А. Окландер; Доценти: С.М. Стрельцова, Ю.А. Єгупов, І.С. Лапіна, В.Д. Кірсанов, В.П. Хомутенко, І.Ф. Кошелупов, І.Л. Шерер, Л.І. Ухлічева, О.Л. Сирчін, М.М. Осіпова, Л.М. Дейніс, В.Г. Герасименко, В.Г. Баранова, Н.А. Шикіна, І.В. Бакова та інші.

Високий науковий і методичний потенціал, творчі й плідні зв’язки з виробництвом, відповідальне ставлення до справи з боку викладачів і студентів – усе це є запорукою того, що і далі комерційний факультет Одеського національного економічного університету буде плідно працювати і розвиватися, вносити гідний вклад у підготовку фахівців для різних галузей господарства України.

Ластовенко
Микола Григорович

Керівник центру
к.е.н., доцент

Фомічова
Олена Михайлівна

Провідний методист

Крутенко
Віолетта Ігорівна

Cекретар факультету