Вакансії


Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті"

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: фінансів, економічної кібернетики та інформаційних технологій.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Посаду завідувача кафедри можуть займати особи, які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем у ВНЗ, не меньше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді більш ніж два строки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНЕУ;
 • характеристику;
 • список наукових праць, завірений власним підписом;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • контракт у 2-х екземплярах;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, довідки, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • оригінал довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465.

З положенням про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення до положення про заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня 2015 року) додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, переліком необхідних документів, кваліфікаційних вимог до претендентів на участь у конкурсі можливо ознайомитись на сайті університету, а також на відповідній кафедрі.

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 29.12.2016 р.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .
Положення про заміщення посад Доповнення до положення
ONEU LOGO