Вакансії


Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті"

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: банківської справи, мовної тиа психолого-педагогічної підготовки, економічного аналізу, економіки, права та управління бізнесом, математичних методів аналізу економіки, фізичного виховання та безпеки життєдіяльності, маркетингу;

професорів кафедр: економіки, права та управління бізнесом, банківської справи, загальної економічної теорії та економічної політики, економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;

доцентів кафедр: економічного аналізу, обліку та оподаткування в галузях економіки, філософії, історії та політології, загальної економічної теорії та економічної політики, економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, управління персоналом і економіки праці, бухгалтерського обліку та аудиту, математичних методів аналізу економіки;

старших викладачів кафедр: філософії, історії та політології, економіки, права та управління бізнесом, мовної та психолого-педагогічної підготовки, економічної кібернетики та інформаційних технологій, загальної економічної теорії та економічної політики, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, банківської справи, управління персоналом і економіки праці;

викладачів кафедр: бухгалтерського обліку та аудиту, статистики, математичних методів аналізу економіки, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Посаду завідувача кафедри, професора можуть займати як правило особи які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ, не менше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді не більше ніж два строки.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНЕУ;
 • характеристика;
 • список наукових праць, завірений власним підписом;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача знаходяться на сайті нашого університету, а також на відповідній кафедрі.

(Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення про положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників протокол №10 від 30 червня 2015 року, (додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.) і Положення про порядок заміщення науково-педагогічних працівників 2016 року.

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 19 жовтня 2017 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .
ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ Положення про заміщення посад Доповнення до положення
ONEU LOGO