Вакансії


Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті" ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

завідувачів кафедр: фінансів, економічної кібернетики та інформаційних технологій.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Посаду завідувача кафедри можуть займати особи, які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем у ВНЗ, не меньше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді більш ніж два строки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНЕУ;
 • характеристику;
 • список наукових праць, завірений власним підписом;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • контракт у 2-х екземплярах;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, довідки, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • оригінал довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465.

З положенням про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення до положення про заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня 2015 року) додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, переліком необхідних документів, кваліфікаційних вимог до претендентів на участь у конкурсі можливо ознайомитись на сайті університету, а також на відповідній кафедрі.

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 29.12.2016 р.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті" ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад:

директора - бібліотеки;

деканів факультетів: фінансово-економічного, обліково-економічного, міжнародної економіки;

завідувачів кафедр: філософії, історії та політології, статистики, загальної економічної теорії та економічної політики, правознавства, фінансів, іноземних мов, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, управління персоналом і економіки праці, міжнародних економічних відносин, іноземних мов;

професорів кафедр: експертизи товарів та послуг, філософії, історії та політології, загальної економічної теорії та економічної політики, фінансового менеджменту та фондового ринку, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, управління персоналом і економіки праці;

доцентів кафедр: мовної та психолого-педагогічної підготовки, експертизи товарів та послуг, економіки та планування бізнесу, банківської справи, економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту, статистики, економіки підприємства, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, математичних методів аналізу економіки, маркетингу, фінансів, іноземних мов;

старших викладачів кафедр: мовної та психолого-педагогічної підготовки, філософії, історії та політології, економіки та планування бізнесу, фізичного виховання та спорту, загальної економічної теорії та економічної політики, банківської справи, бухгалтерського обліку та аудиту, економічної кібернетики, фінансів, управління персоналом і економіки праці, менеджменту організацій та зовнішньо-економічної діяльності;

викладачів кафедр: статистики, менеджменту організацій та зовнішньо-економічної діяльності.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНЕУ;
 • характеристика;
 • список наукових праць, завірений власним підписом;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

На посаду декана факультету можуть претендувати особи, які мають вчений ступінь та (або вчене почесне) звання у відповідності до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи чи практичної діяльності не менше 5 років. Декан не може знаходитись на цій посаді більше ніж 2 строки.

Посаду завідувача кафедри, професора можуть займати як правило особи які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ, не менше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді не більше ніж два строки.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади декана факультету, професора, завідувача кафедри, доцента, старшого викладача, викладача знаходяться на сайті нашого університету.

(Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення про положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня 2015 року), додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.)

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 13.10.2016 р.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному економічному університеті" ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС:

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

декана факультету: економіки та управління підприємництвом;

завідувача кафедри: фінансового менеджменту та фондового ринку;

професорів кафедри: економіки та планування бізнесу;

доцентів кафедр: бухгалтерського обліку та аудиту, маркетингу, правознавства, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 28 квітня 2017р.);

старших викладачів кафедр: економіки та плануванняя бізнесу, фінансового менеджменту та фондового ринку, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу (заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 28 квітня 2017р.).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНЕУ;
 • характеристика;
 • список наукових праць, завірений власним підписом;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені, згідно з вимогами законодавства України, копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, науково-педагогічного стажу не менше 3 років. (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

На посаду декана факультету можуть претендувати особи, які мають вчений ступінь та (або вчене почесне) звання у відповідності до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи чи практичної діяльності не менше 5 років. Декан не може знаходитись на цій посаді більше ніж 2 строки.

Посаду завідувача кафедри, професора можуть займати як правило особи які мають вчене звання професора, або науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ, не менше п`яти років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді не більше ніж два строки.

Усі необхідні документи, які потрібні для обрання по конкурсу на посади декана факультету, професора, завідувача кафедри, доцента, старшого викладача, викладача знаходяться на сайті нашого університету, а також на відповідній кафедрі.

(Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ і доповнення про положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників (протокол №10 від 30 червня 2015 року), додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.)

 1. Термін подачі заяв не пізніше місяця з дня опублікування в газеті «Вечерняя Одесса».
 2. Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 14 квітня 2017 року.
 3. Звертатися за адресою: м. Одеса – 65082, вул. Преображенська, 8. Навчально-методичний відділ, кімната 208, тел. 723-09-67 .
ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ Положення про заміщення посад Доповнення до положення
ONEU LOGO