Полоцький державний університет

http://www.psu.by

Основні напрямки співробітництва:
 • розробка та обмін навчальною літературою, навчально-методичними посібниками, підготовка спільних наукових монографій, науково-методичних видань, науково-популярних публікацій і т.д .;
 • рецензування наукових робіт та методичних матеріалів;
 • сприяння у поширенні інформації про методичні розробки, навчальні програми, публікації Університетів;
 • академічний обмін фахівцями в рамках освітніх та наукових програм з метою здійснення викладацької роботи за напрямками, що становлять взаємний інтерес;
 • взаємний обмін студентами, магістрантами та аспірантами, створення необхідних умов для поглиблення теоретичних і практичних знань для проходження практики;
 • обмін досвідом організації та методики проведення занять, використовуваних освітніх технологій;
 • реалізація при наявності взаємного інтересу спільних наукових та освітніх технологій;
 • проведення спільних наукових досліджень та інших робіт з актуальних напрямів діяльності Університетів, у тому числі спрямованих на наукове забезпечення вирішення найважливіших проблем в системі освіти;
 • залучення студентів, магістрантів та аспірантів до науково-дослідної роботи за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • розробка та реалізація програм підвищення кваліфікації викладачів і співробітників;
 • реалізація спільних проектів, курсів, семінарів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
 • організація та проведення спільних науково-практичних та науково-методичних симпозіумів, конференцій та інших заходів.