Російський університет дружби народів (м. Москва)

http://www.rudn.ru

Співробітництво в науковій сфері:
  • обмін інформацією про проведені за участю зазначених кафедр міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів, методичних і наукових семінарів, інших заходів для студентів та професорсько-викладацьких складів ОНЕУ та РУДН;
  • організація участі представників зазначених кафедр у заходах цієї Угоди (розсилка запрошень, забезпечення прийнятних умов проживання та роботи учасників);
  • сприяння у розміщенні публікацій (наукових статей, тез, доповідей) в наукових університетських виданнях, а також у збірниках матеріалів конференцій;
  • обмін інформацією щодо тематики наукових досліджень, що проводяться кафедрами.
Співпраця у сфері освіти:
  • обмін інформацією про перелік дисциплін, що викладаються в області обліку, економічного контролю, ревізії і аудиту в розрізі кваліфікаційних та освітніх рівнів;
  • обмін методичним та програмним забезпеченням відповідних курсів;
  • обмін досвідом викладання та використання в навчальному процесі активних та інтерактивних методів навчання.
Співробітництво в сфері соціального забезпечення:
  • організація і (або) сприяння забезпеченню участі в оздоровчо-пізнавальних і освітніх заходах для студентів та викладачів;
  • сприяння у створенні прийнятних умов учасникам цієї Угоди;
  • інші заходи в межах компетенції завідуючих кафедрами, не протиріччі пунктам цієї Угоди.