Арутюнян Рузана Размиковна

Арутюнян Рузана Размиковна            к.э.н., доцент

УРОВЕНЬ НАУЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Дисциплины: Гроші та кредит, Фінанси, гроші та кредит

Сфера научных интересов: Кредитна система України, фінансове посередництво, ринок фінансових послуг (банківський сегмент, як частина фінансового ринку), фінансова глобалізація, інтеграційні процеси в діяльності банків і небанківських фінансово-кредитних установ

Учебники и учебные пособия: навчальний посібник «Фінансовий моніторинг у банках» Одеса, ОНЕУ, 2013 р.

Научные статьи за последние 5 лет:
  1. Причини та наслідки світової фінансової кризи // «Вісник Сімферопольського університету». — 2009
  2. Проблеми грошово-кредитної сфери України в умовах реформування фінансової системи // «Матеріали ІІ м/н інтернет-конференції» ОДЕУ – СФПК. — 2010
  3. Державне регулювання як фактор подолання фінансової кризи: світовий досвід та Україна // «Матеріали науково-практичної конференції» ОРІДУ-НАДУ. — 2010
  4. Розвиток фондового ринку в умовах фінансової глобалізації // «Вісник соціально – економ. досліджень», ОДЕУ. — 2010
  5. Банківське страхування: аналіз існуючих та необхідних страхових продуктів // «Науковий вісник», ОДЕУ, №5 . – 2010
  6. Інноваційна складова нової моделі економічного розвитку України у посткризовий період // «Львівська політехніка» Вісник НЛУ // 2010
  7. Посткризові перспективи розвитку фінансового ринку України і заходи щодо його стабілізації // «Вісник соціально – економ. досліджень», ОДЕУ, №41. – 2011
  8. Методи аналізу дохідності і ризику портфеля цінних паперів у комерційних банках // «Науковий вісник», ОДЕУ, №10.- 2011
  9. Фінансування інноваційного розвитку економіки України // «Матеріали науково-практичної конференції», ХНЕУ. — 2011