Правила приёма

Наказ від 13.10.2017 р. № 1378

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Додаток 1.

Додаток 2. (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)

Додаток 3. (Перелік наказів МОН України, якими визначаються предметні спеціальності, за якими здіснюються формування та розміщення державного замовлення)

Додаток 4. (Перелік конкрсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра)

Додаток 5. (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200)

Додаток 6. (Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році)

Перелік спеціальностей, приом на навчання за якими здіснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році

Перелік конкурсних предметів для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Преображенская, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.od.ua

Принимаются ученики 11-х классов, студенты колледжей, которые планируют дальнейшее обучение в ВУЗе и лица с полным средним образованем.

Занятия на курсах проводятся по математике, українському языку и литературе, географии и истории. Обучение на курсах направлено на подготовку к сдаче внешнего независимого оценивания качества знаний (тестов) и закладывает базу дальнейшего успешного обучения в ВУЗе.

Детальніше