Кафедра экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности

П Р О Г Р А М М А

VІІ МЕЖДУНАРОДНОЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ:

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»

ДОКЛАДЫ

pdf-файл

Гонтарєва Ірина  Вячеславівна

 

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету ім Семена Кузнеця Особливості розвитку підприємництва в умовах цифрової економіки
 

Літвінов

Олександр Сергійович

 

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

 

 

Економічне моделювання відтворення інтелектуального капіталу підприємства

Траченко Людмила Анатоліївна д.е.н., доцент кафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного економічного університету

 

Методологічні аспекти  формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу
 

Грінченко Раїса Володимирівна

 

 

к.е.н., доцент, докторант  кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

 

Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
VІІ МЕЖНАРОДНОЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ:

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»

 

Голова:

 

 

 

Заступники голови:

 

 

 

 

 

 

Секретар оргкомітету:

 

Звєряков Михайло Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ

 

— Ковальов Анатолій Іванович, доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ

— Янковий Олександр Григорович, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

 

Семенова Валентина Григорівна – доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

Члени оргкомітету:

 1. Батанова Т.В. – начальник НРВ ОНЕУ;
 2. Бабій О.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 3. Горлова О.П. – старший викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 4. Єгупов Ю.А. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 5. Карпов В.А. – канд. екон. наук, доцент, начальник НДЧ ОНЕУ;
 6. Корольова Т.С. – канд. екон. наук, старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 7. Котова І.М. – старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 8. Кошельок Г.В. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 9. Літвінов О.С. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 10. Літвінова В.О. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 11. Павлова Т.В. – старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 12. Пудичева Г.О. – канд. екон. наук, викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 13. Танасюк І.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 14. Тащеєв Ю.В. – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;

Представники організацій-засновників конференції:

Харічков С.К. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету

Гжибовська-Бжежіньська М. – доктор екон. наук, професор кафедри аналізу ринку та маркетингу Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині

Ліднер Г. – доктор економіки, професор університету прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина)

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

 14 вересня 2018 року

9.00-10.00  

Реєстрація учасників (за адресою: готель «Вікторія»  м. Одеса, вул. Генуезька, 24 А)

 

10.00-11.00  

Пленарне засідання

 

11.00-13.00 Секційні засідання
13.00-14.00  

Перерва на обід

 

14.00-18.00 Продовження секційних засідань

                                   

 

15 вересня 2018 року

 

 

11.00-12.00

 

 

Підсумкове пленарне засідання

 

12.00-14.00 Екскурсія містом

 

14.30 Від’їзд учасників конференції

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Виступ з доповіддю – до 20 хвилин, повідомлення – до 10 хвилин

14-15 вересня 2018 року

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секція 1. Проблеми підвищення якості продукції та

конкурентоспроможності підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Кошельок Г.В.

Секретар: ст. викл. Горлова О.П.

 1. Гонтарева І.В. Хосин Канрі як метод підвищення якості продукції та послуг на підприємстві
 2. Князєва Т.В. Розвиток сегменту екологічно орієнтованих споживачів в Україні
 3. Бабець І.Г., Руда О.І., Логін Х.В. Конкурентоспроможність та економічна безпека підприємства: сутність і взаємозв’язок понять
 4. Кошельок Г.В., Жамбей Т.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
 5. Кунділовська Т.А., Неруца Л.В. Сертифікація органічної сільськогосподарської продукції як чинник конкурентоспроможності виробників
 6. Сисоліна Н.П., Шагіна А.В. Чинники підвищення якості продукції та конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
 7. Соломаха І.В. Збереження якості зрізаних троянд за рахунок ефективної логістики
 8. Траченко Л.А. Методологічні аспекти формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу
 9. Степанова Д.С., Степанова І.В. Реструктуризація як ефективний спосіб оздоровлення підприємства
 10. Трушкіна Н.В. Клієнтоорієнтованість як стратегічна конкурентна перевага підприємства
 11. Ярмоленко Ю.О. Якість аграрної продукції у контексті сталого розвитку
 12. Бабій О.М., Тимченко К.С. Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу виноробного підприємства
 13. Демченко К.В. Екологічна модернізація виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності виробників цементу

Секція 2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах

Керівник: к.е.н., доцент Бабій О.М.

Секретар: к.е.н., викладач Капталан С.М.

 1. Баранник Л.Б. Податки та їх роль в активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства
 2. Карпенко Л.М. Інструментальна база стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
 3. Квасницька Р.С. Фактори впливу на інвестиційний потенціал підприємства
 4. Рєпіна І.М. Аналіз інноваційної активності підприємств України
 5. Борейко В.І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку промислового комплексу України
 6. Семенова В.Г. Підприємства платформи Іndustry 4.0 як перспективний напрямок інноваційного розвитку
 7. Довбня С.Б., Думбрава ТЛ. Комплексний підхід до визначення інвестиційної привабливості підприємства
 8. Жадько К.С., Носова Т.І. Інноваційні підходи формування звітності підприємницької діяльності: проблеми і переваги
 9. Швиданенко Г.О., Теплюк М.А., Будяєв М.О. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання
 10. Швиданенко Г.О., Кирилюк О.В. Асиметрія розвитку підприємства в контексті інноваційних технологічних змін
 11. Чуркіна І.Є. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств
 12. Бабій О.М., Колодинський С.Б. Системна трансформація інноваційного підприємництва в Україні
 13. Воронжак П.В., Карпенко Л.М. Організаційні засади інвестиційного контролінгу у міжнародному бізнесі: перспективи розвитку
 14. Бойченко К.С. Підвищення ефективності управління інноваційним розвитком підприємства
 15. Гура О.Л., Гнатенко Д.О. Вплив інноваційного інвестування на розвиток економіки України
 16. Долгова Л.І. Інноваційні методи мотивації персоналу
 17. Коваленко С.И. Трансграничные кластеры как фактор инновационного развития предприятий морской отрясли
 18. Михайленко Н.О. Особливості оцінки інноваційно-інвестиційних проектів
 19. Отливанська Г.А. Економічна цінність інвестиційної діяльності підприємства
 20. Суліма Н.М. Інноваційна діяльність аграрних підприємств як чинник забезпечення конкурентоспроможності
 21. Павлова Т.В., Котова І.М. Забезпечення інвестиційної привабливості підприємств на основі їх реструктуризації
 22. Конакова К.М. Пріоритети державного регулювання інвестиційної привабливості України

 

Секція 3. Стратегія розвитку підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Танасюк І.М.

Секретар: викладач Орленко О.М.

 1. Школьний О.О. Формування стратегії управління інтелектуальною власністю в контексті сприяння розвитку інноваційно-інтелектуальних технологій
 2. Ушачев И.Г. Приоритетные направления устойчивого социально-экономического развития АПК России
 3. Коваленко О.В., Тюхтій М.П., Шилкіна Г.С. Виробничий потенціал підприємства: структурні елементи та фактори впливу
 4. Довбня С.Б., Дрофа Є.А. Людський капітал як ключова складова системи збалансованих показників
 5. Карпенко Л.М., Пляцек І.Р. Особливості застосування стратегічного конкурентного та маркетингового аналізу
 6. Слободянюк О.В., Ротарь О.М. Стратегія розвитку НАСК «Оранта» в сучасних умовах
 7. Кизенко О.О. Бізнес екосистема платформ як стратегічний вибір компанії
 8. Головко О.Г., Ткаченко А.В., Жеваго Д.М. Стратегія управління прибутковістю підприємства
 9. Кичук О.С. Тренинги как современные направления развития трудового потенциала работников предприятия
 10. Літвінов О.С. Складові інтелектуального капіталу підприємства
 11. Передало Х.С., Процик І.С. Підходи до формування етичної поведінки у бізнесі
 12. Сабадирьова А.Л. Портфель стратегій капіталізації потенціалу підприємства
 13. Smachylo V.V. Formation of the strategy of management of personnel potential on the basis of clustering
 14. Танасюк І.М. Стратегія якості як основа створення конкурентних переваг підприємства
 15. Федосєєва Г.С. Окремі питання вибору конкурентних стратегій виробниками сільськогосподарської продукції в умовах їх функціонування на світовому ринку
 16. Янковець Т.М., Ковальова К.Л. Економічна сутність та структуризація людського капіталу підприємства
 17. Янковець Т.М., Палічева М.Р. Перспективи українських виробників на європейському ринку одягу
 18. Коренман Є.М. Сучасні напрямки розробки стратегії підприємства на прикладі ПрАТ «Одесавинпром»
 19. Малікова І.П., Терещенко О.М. Власний капітал – основа самостійності та незалежності підприємства
 20. Парфентьєва О.Г. Стратегічний розвиток автотранспортних підприємств
 21. Партола А.І. Перспективи розвитку підприємств річкового транспорту в Україні
 22. Салавеліс Д.Є. Консалтинговий супровід бенчмаркінгу потенціалу підприємства
 23. Яворський С.В. Стратегічні напрямки вдосконалення управління фінансами підприємств енергетичної галузі

 

Секція 4. Планування та контроль на підприємстві  в сучасних умовах

Керівник: к.е.н., доцент Єгупов Ю.А.

Секретар: к.е.н., викладач Чернова В.В.

 1. Пантелеєв В.П. Контрольна складова об’єднання компаній за прикладом країн ЄС
 2. Шалімова Н.С. Розгляд суб’єктом аудиторської діяльності скарг та звинувачень: політика та процедури як складова внутрішньої системи контролю якості
 3. Єгупов Ю.А. Розвиток підходів до здійснення балансових розрахунків виробничої потужності підприємства
 4. Єгупов Ю.А., Єгупова І.М. Щодо доцільності об’єднання плану продажів із виробничою програмою підприємства
 5. Чернова В.В., Комарніцька К.В. Організація контролінгу на підприємстві
 6. Ісаншина Г.Ю. Модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України
 7. Іванова А.Г. Проблеми впровадження стратегічного планування на вітчизняних промислових підприємствах

Секція 5. Сучасні технології управління на підприємстві

Керівник: к.е.н., доцент Малишко В.С.

Секретар: к.е.н., викладач Пудичева Г.О.

 1. Янковий О.Г., Грінченко Р.В. Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств
 2. Коротаев С.Л., Немеровец А.В. Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Беларуси: преимущества и риски
 3. Grzybowska-Brzezińska M., Горлова О.П. Теоретические подходы к моделированию интегрированной системы менеджмента предприятием
 4. Майорова І.М., Андрюсенко Г.М. Інтегроване управління логістичними витратами промислового підприємства
 5. Волот О.І. Віртуальні підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
 6. Voloshyna V. Self-leadership, dark-triad and leader motive profile theory: the mediation effect of power, achievement and affiliation
 7. Іванов А.М. Нестандартні маркетингові пропозиції як індивідуальність готелю
 8. Карташов С.В. Застосування Інтернет-маркетингу в практиці українських підприємств
 9. Кузьменко Г.І. Підходи до визначення та забезпечення ефективності податкової облікової політики як інструменту оптимізації оподаткування
 10. Дробишева О.О., Бучакчійська Ю.М. Особливості управління прибутком на вітчизняних підприємствах в умовах кризи
 11. Дутова Н.В., Коваль Х.О. Електронне документування облікової інформації
 12. Кірнос І.О. Готовність до праці у пенсійному віці: опитування персоналу
 13. Кошельок Г.В. Ефективне управління грошовими потоками підприємства
 14. Ланченко Є.О. Соціально-трудові відносини в державних сільськогосподарських підприємствах
 15. Ліхоносова Г.С. Простір регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємстві
 16. Скіцько В.І. Вплив цифрових технологій на життєздатність логістичних систем цифрової економіки
 17. Пудичева Г.О., Малишко В.С. Основні фактори використання реверсивної логістики
 18. Капталан С.М. Статичні економічні складові організаційно-економічного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань
 19. Баран О.Р. Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств на агроландшафтній основі
 20. Горобец Т.А. Управление эффективностью деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
 21. Назарук О.М. Еволюція становлення державної регуляторної політики в АПК України

Секція 6. Математико-статистичні методи і моделі

в управлінні підприємством

Керівник: к.е.н., доцент Літвінов О.С.

Секретар: аспірант Буздиган М.О.

 1. Янковий О.Г., Мельник Н.В. Небезпека використання внутрішньої норми прибутку в якості критерію прийнятності інвестиційних проектів
 2. Гут Л.В. Моделювання ціни закупівлі товару та ефективності комерційних угод підприємствами торгівлі
 3. Мацкул В.М., Мацкул М.В. Оцінювання нерухомості за допомогою кваліметричного моделювання
 4. Милашко О.Г. Динаміка попиту та пропозиції закладів оздоровлення та відпочинку Одеської області
 5. Семенова К.Д. Аналіз тенденцій заробітної плати і продуктивності праці в Україні
 6. Ткач О.В. Аналіз ефективності інвестування для збереження родючості ґрунтів за рахунок протиерозійної меліорації
 7. Янковий В.О. Фондоозброєність підприємства і виробничі функції
 8. Rudzewicz A. Impact of trust on consumer loyalty
 9. Орленко О.М. Виявлення впливу факторів на продуктивність праці за допомогою математико-статистичного моделювання
 10. Буздиган М.О. Методика оцінки виробничої складової ділової активності підприємств

Секція 7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств

Керівник: к.е.н., доцент Дегтярьова О.О.

Секретар: викладач Тащеєв Ю.В.

 1. Дегтярьова О.О. Щодо порівняльної оцінки рівня енергоефективності
 2. Купінець Л.Є. Складові комерціалізації використання відновлюваної енергії на підприємствах агропродовольчого комплексу
 3. Дубровська В.В., Шкляр В.І., Пєлєвін А.С. Техніко-економічна оцінка використання міні ГЕС з різними типами гідротурбін
 4. Загарій В.К. Відновлювана енергетика України: сучасний стан та перспективи
 5. Шкляр В.І., Дубровська В.В., Рожок Р.В. Визначення економічної доцільності використання геліосистеми та теплового насосу для теплопостачання будівлі
 6. Тащеєв Ю.В. Оцінка частки відновлюваної енергії в заходах з енергозбереження
 7. Кирильчук І.Г., Тащеєв Ю.В. Потенціал енергозбереження первинних викопних ресурсів підприємств за рахунок сонячної енергетики

 

Секція 8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Літвінова В.О.

Секретар: к.е.н., доцент Куклінова Т.В.

 1. Яковлєв А.І. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальної економіки
 2. Grzybowska-Brzezińska M., Kuberska D. Generation «Z» on the labor market challenges for human resource managers
 3. Goncharuk A.G. What they really need: a study of the motivation of medical staff
 4. Мельник О.Г., Тодощук А.В., Адамів М.Є. Ключові проблеми митного середовища функціонування підприємств
 5. Пунько Б.М. Міжнародний бізнес ТзОВ «КПП-ЦЕНТР»
 6. Степанов В.Н. О внешней подсистеме экономической системы в контексте теории нелинейности
 7. Grzybowska-Brzezińska M., Kuberska D. Dimensions of percepting of ecological attributes of food products in consumer elections
 8. Король С.Я. Зацікавлені і заінтересовані сторони як учасники економічних процесів
 9. Шандова Н.В. Використання сценарного підходу в дослідженні бізнес-середовища промислових підприємств
 10. Погорєлова Т.В. Ефективність розвитку агробізнесу в Україні
 11. Куклінова Т.В., Левченко С.П. Перспективи розвитку Інтернет-торгівлі в Україні
 12. Бошота Н.В. Економічна безпека туристичних підприємств
 13. Прунцева Г.О. Концепція сталого розвитку як інструмент реалізації основ фізичної економії
 14. Чухраєва Н.М. Сучасні технології для формування споживчої піраміди
 15. Паливода Т.В. Стратегія фінансового менеджменту елементів нематеріальної культурної спадщини України
 16. Петрушенко Н.В. Фактори впливу нестабільного зовнішнього середовища на розвиток туристичної галузі в Україні
 17. Поддубная В.Г. Аспекты развития розничного банка в условиях технологий Big Data
 18. Фролова Н.Л. Деструктивні фактори макрооточення суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні

Кафедра экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности приглашает принять участие в VII Международной научно-практической конференции «Экономика предприятия: современные проблемы теории и практики», которая состоится 14-15 сентября 2018 г. в Одессе, на базе отеля «Виктория».

Тематические направления конференции:

1. Проблемы повышения качества продукции и конкурентоспособности предприятия.
2. Инновационно-инвестиционные аспекты развития предприятия в современных условиях.
3. Стратегия развития предприятия.
4. Планирование и контроль на предприятии в современных условиях.
5. Современные технологии управления на предприятии.
6. Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием.
7. Экономические проблемы энергетического обеспечения предприятий, в том числе, за счет возобновляемой энергетики.
8. Экономические проблемы внешнего окружения предприятия.

К участию приглашаются научные работники, аспиранты, докторанты, преподаватели вузов, специалисты-практики в области экономики предприятия и предпринимательства. Участие студентов в работе конференции предполагается в дистанционном виде при соавторстве с их научными руководителями.

Круглый стол на тему «Переход Украины от нестабильного развития к социальной экономике» прошел 23.05.2018 под руководством ученого-экономиста, академика НАН Украины, директора Государственного учреждения «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», главного редактора научных журналов «Экономика Украины» и «Экономика и прогнозирования» — Гейца Валерия Михайловича.

Крайне интересно, актуально и заставляет задуматься.

26-27 апреля 2018 года наша кафедра приняла активное участие в ХVI Международной итоговой научно-практической конференции «Научные проблемы хозяйствования на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях» Одесского национального экономического университета, академических учреждений и высших учебных заведений.

На пленарном заседании под руководством доцента нашей кафедры Ольги Александровны Дегтяревой выступил студент Ricardo Dominique Bergmann из Free University of Berlin, Germany с докладом «Development of Ukrainian markets: features, measurement, estimation».

На Секция 2. «Экономика предприятия и организация предпринимательской деятельности» под руководством заведующего кафедры, профессора Александра Григорьевича Янкового обсуждалось множество важных и актуальных вопросов. В частности, с огромным интересом мы выслушали и подискутировали с нашим коллегой и другом Яковлевым Анатолием Ивановичем (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт») на тему «Определение эффективности внешне-экономической деятельности в условиях глобальной экономики».

На первом украинско-польском форуме «Неформальное образование в работе с молодежью», который проводился 11-12 декабря 2017 в г. Киеве (организаторы — Министерство молодежи и спорта Украины и Фонд Развития Системы Образования Республики Польша (FRSE)), были представлены результаты общего международного проекта «Молодежь в гражданском обществе — польско-украинский опыт и вызовы» ОНЭУ и WSB (г. Домброва-Гурничей, Польша).

Руководитель проекта Павел Ургач (WSB в г. Домброва-Гурничей) и координатор проекта Елена Горлова (ОНЭУ) поделились опытом реализации международного студенческого проекта в г. Одесса. Тематика проекта очень заинтересовала других участников форума и нашла отклик среди них. Они поддержали идею развития студенческих социальных проектов, нацеленных на детей с ограниченными возможностями движения. Некоторые из них поделились своим опытом работы с этой группой населения. Все отметили важность такой деятельности со стороны студенческой молодежи и посоветовали не останавливаться на реализации одного проекта, а развивать эту тематику далее, и искренне пожелали удачи в продолжении сотрудничества ОНЭУ и WSB в подготовке и реализации новых международных проектов.

Павел Ургач и Елена Горлова принимали также активное участие в обсуждении проблем, связанных с подготовкой и реализацией международных проектов в Украине и Польше, финансируемых Польско-украинской советом обмена молодежью.


23.11.2017 г. Как прекрасно, когда выпускники специальности «Экономика предприятия» делятся опытом с молодым поколением! На этот раз студенты, изучающие дисциплину «Инновационная деятельность предприятия», познакомились с руководителем «Tesla Eco Energy» Михаилом Котовым, который, к тому же, является нашим выпускником. От инноваций студентов просто дух захватывало. «Будем пользоваться исключительно энергосберегающими технологиями, а ездить будем только на электрокарах», решили они. «Татьяна Викторовна, Вы нас привели на экскурсию в будущее,» — восторженно сказали студенты.


15 ноября 2017 г. преподаватели кафедры ЭП и ОПД вместе с представителями руководства ПАО «Одескабель» — ДУБИЛЬ А. М. — директор по корпоративному управлению и коммуникаций; Новожилов А.И. — руководитель службы информационных технологий; Чернова В.И .. — руководитель отдела управления и развития персонала; Чернова В. В. — руководитель отдела контроллинга, и другими преподавателями университета представили современный программный продукт ООО «ИТ компании«АРМКОМТЕХ» «Система управления предприятием «SteERP», используемое для учета, анализа и принятия управленческих решений на ПАО «Одескабель». Система управления предприятием «SteERP» является полнофункциональной ERP — системой управления, позволяющей получать информацию о текущей деятельности предприятия и осуществлять плановые расчеты на перспективу, наладить контроль бизнес-процессов на предприятии и осуществить дальнейшую их оптимизацию с учетом потребностей предприятий.


Изменения начинаются с каждого из нас. Вот и студенты кафедры «Экономика предприятия и организации предпринимательской деятельности» в рамках проекта «Молодежь в гражданском обществе — польско-украинский опыт и вызовы» со своими польскими коллегами получили возможность сделать этот мир лучше, тем самым усовершенствовав и себя тоже — за счет освоения основ социального проектирования. Ведь социальные проекты — неотъемлемая составляющая жизни каждого цивилизованного общества. Постоянная поддержка и забота о наиболее незащищенных слоях населения со стороны современной молодежи — доказательство ее прогрессивности и сознательности. И наши студенты доказали, что они именно такие !!!


26 октября 2017 г., по инициативе кафедры экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности и Центра современных образовательных технологий ОНЭУ, в малом актовом зале университета в рамках проекта «Повышение энергоэффективности и стимулирование использования возобновляемой энергии в агро-пищевых и других малых и средних предприятиях (МСП) Украина», который выполнялся Агентством ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) при поддержке Глобального Экологического Фонда (ГЭФ), состоялась презентация программного обеспечения:«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ COMFAR III EXPERT».

Презентацию провели: национальный координатор проекта Кирильчук Игорь Григорьевич и эксперт проекта Радийчук Олег Владимирович.


Завершился международный проект «Молодежь в гражданском обществе — польско-украинский опыт и вызовы». В течение пяти дней студенты кафедры «Экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности» знакомились с различными направлениями социально-экономических проектов, которые осуществляются на территории Одессы и Одесской области, изучали особенности работы с отдельными, наименее защищенными группами общества.

Лекции и тренинги для студентов был проведен специалистами, имеющими большой опыт в планировании, подготовке и реализации социально-экономических проектов, в том числе направленных на работу с детьми сиротами, детьми инвалидами, на реабилитацию воинов АТО, а также на культурное развитие населения, на развитие туризма на поддержку стартапов в сфере малого и среднего бизнеса.

Целевой группой социального мини-проекта студентов были избраны дети с ДЦП. Под руководством опытных инструкторов и консультантов студенты в составе малых рабочих групп подготовили проект для работы с данной целевой группой. Подготовленный проект студенты с успехом реализовали для детей разных классов одесской школы-интерната №7 для детей с ДЦП и последствиями полиомиелита.

После завершения проекта участники обеих сторон были отмечены сертификатами.


С большим успехом проходит международный проект «Молодежь в гражданском обществе — польско-украинский опыт и вызовы» с участием польских студентов и студентов специальности «Экономика предприятия». Царит веселая, творческая и доброжелательная атмосфера. Все уже успели поработать над собственными проектами, посетить Белгород-Днестровскую крепость и побывать с экскурсией на винном заводе «Шабо». Однако еще много нового и интересного впереди.


Вперед в будущее. 12.10.2017 состоялось знакомство студентов специальности «Экономика предприятия» с солнечной энергетикой. Солнечная энергия способна в перспективе вытеснить традиционные энергоносители. За последние пять лет глобальная установленная мощность солнечной энергетики (СЭ) выросла с 40 гигаватт (ГВт) до 303 ГВт. Для сравнения, все украинские мощности составляют приблизительно 53 ГВт. Темп роста рынка солнечных электростанций по всему миру в 2016 году впервые превзошел темпы развития всех других направлений энергетики, в том числе угольных электростанций. Во время экскурсии студенты нашей специальности узнали о способах ее преобразования и накопления. Познакомились с различными типами солнечных батарей и заодно вспомнили физику.


Новые знакомства всегда приятные, но приятны вдвойне, когда знакомишься с творческими и талантливыми личностями. Сегодня представилась возможность у самых юных наших студентов — первокурсников — себя показать и на других посмотреть. Не прошло и месяца обучения, а они смогли подготовиться и принять участие в «визитке групп» — мероприятии, посвященном знакомству первокурсников со своими однокурсниками и не только. Вот и 16 группа ФЕУП со своим куратором — к.э.н. кафедры ЭП и ОПД Куклиновою Т.В. — представили свой вариант.


19.09.2017 на кафедре ЭП и ОПД ОНЭУ состоялся научно-методический семинар, посвященный обсуждению внедрения в учебный процесс тренинга по специальности для студентов 4 курса на базе программного продукта «Система управления предприятием SteERP», который успешно используется ОАО «Одескабель». В семинаре приняли участие представители ОАО «Одескабель»: директор по корпоративному управлению и коммуникациям Дубители Алексей Николаевич; начальник службы информационных технологий Новожилов Александр Игоревич; инженер-программист бюро разработки и внедрения информационного обеспечения Таран Светлана Валерьевна; инженер-программист бюро разработки и внедрения информационного обеспечения Слинько Владислав Анатольевич, проректор по научно-педагогической работе ОНЭУ Кубликова Татьяна Борисовна, преподаватели кафедр ЭП и ОПД, международных экономических отношений, бухгалтерского учета и аудита, а также студентка-магистрант 54 группы ФЕУП Дерменджи Маргарита


В первой половине сентября Одесский национальный экономический университет совместно с кафедрой экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности принимал гостя по программе «Erasmus+» из Freie Universität Berlin, Prof. Theocharis Grigoriadis.

Во время двухнедельного визита профессор прочитал курс лекций по предмету «Экономика энергетики» на английском языке для студентов нашего университета. В конце курса, студентам была дана возможность подготовить и защитить свои презентации по теме прослушанного материала. Студентам, успешно прошедшим экзамен, будут выданы сертификаты от Freie Universität Berlin и Одесского национального экономического университета.

Также Prof. Theocharis Grigoriadis посетил заседание кафедры экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности, поделившись своим опытом и впечатлениями от посещения нашего университета.

Также во время визита с руководством нашего университета обсуждалась возможность разностороннего сотрудничества в научно-образовательной сфере между нашими университетами. Была согласованна стратегия и намечены планы дальнейшего сотрудничества.

Во время своего визита профессор посетил ряд мероприятий, проходящих в университете.

Данный ответный визит стал возможен после того, как группа наших исследователей под руководством доцента О. А. Дегтярёвой в январе 2017 г. посетила Freie Universität Berlin.

Университет:

http://www.oei.fu-berlin.de/en/wirtschaft/Team/lehrstuhl_team/Grigoriadis.html

Подразделение Институт.

http://www.oei.fu-berlin.de/en/index.html

Prof. Theocharis Grigoriadis (Профессор Теохарис Григориадис):

http://www.oei.fuberlin.de/en/wirtschaft/Team/lehrstuhl_team/Grigoriadis.html

В рамках проекту ЮНИДО (UNIDO) «Повышение энергоэффективности и стимулирование использование возобновляемой энергии на агро-пищевых и других малых и средних предприятиях (МСП) Украины» http://www.reee.org.ua/, на базе Одесского национального экономического университета прошел тренинг «Финансовый анализ инвестиционных проектов по использованию программного обеспечения COMFAR III Expert ». В учебном мероприятии участвовало 20 специалистов из разных городов Украины.

COMFAR III Expert: компьютерное программное обеспечение, которое позволяет пользователю моделировать краткосрочную и долгосрочную финансово-экономическую ситуацию с инвестиционными проектами. Программное обеспечение облегчает анализ как промышленных, так и непромышленных проектов, будь то новые инвестиции, реабилитации, расширение, совместное предприятие или проекты приватизации. COMFAR так же предлагает специализированные модули, например, с Механизма чистого развития (МЧР), учета экологического менеджмента.

Проведение данного мероприятия стало возможным в результате дружного сотрудничества между национальным координатором проекта И. Г. Кирильчуком и преподавателем кафедры экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности Ю. В. Тащеевим. Участниками от кафедры в тренинге стали д.э.н., проф. А. В.Сталинська и к.э.н., доц. А. А. Дегтярева.

 


Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной научно-практично конференции «Экономика предприятия: современные проблемы теории и практики», которая состоится 22-23 сентября 2017 г.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

INFORMATION LETTER


Конкурс выпускных работ 2017 г. в Харькове стал для студентов кафедры «Экономика предприятия и организация предпринимательской деятельности» и их научных руководителей очень успешным.

Имена наших победителей и их наставников:

1 место образовательно-квалификационный уровень «Специалист»:

Стиблинский Геннадий Игоревич (Малышко Валерий Семенович, к.э.н., доцент)

2 место образовательно-квалификационный уровень «Бакалавр»:

Кильчевская Татьяна Александровна (Литвинов Александр Сергеевич, к.э.н., доцент)

3 место образовательно-квалификационный уровень «Магистр»:

Ермоленко Лилия Геннадьевна (Сталинская Елена Викторовна, д.э.н., профессор)

Поощрительные грамоты получили также:

образовательно-квалификационный уровень «Специалист»:

Аратовская Маргарита Владиславовна (Кошелек Галина Владимировна, к.э.н., доцент)

Буток Анна Владимировна (Молла Марианна Георгиевна, к.э.н., ст.. преподаватель)

образовательно-квалификационный уровень «Бакалавр»:

Дутка Алина Сергеевна (Семенова Валентина Григорьевна, д.э.н., доцент)

Новикова Юлия Викторовна (Дегтярева Ольга Александровна, к.э.н., доцент)

образовательно-квалификационный уровень «Магистр»:

Мельник Анна Михайловна (Гамма Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент)

Походина Юлия Михайловна (Егупов Юрий Артемович, к.э.н., доцент)

Поздравляем, гордимся. Так держать!!!


Поздравляем студенток кафедры «Экономика предприятия и организация предпринимательской деятельности» и их научных руководителей с призовыми местами на Всеукраинском конкурсе научных студенческих работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам, который прошел в Киевском национальном экономическом университет имени В. Гетьмана:

Дмитрив Соломия — 54 группа ФЭУП — 2-место (научный руководитель Егупов Юрий Артемович) , Жамбей Татьяна 34 группа ФЭУП — 3-место (научный руководитель Кошелек Галина Владимировна ) и


Доводим до сведения студентов и всех заинтересованных лиц, что 27 марта в Баварском доме стартует проект Конкурс бизнес-планов 2017″

Студенты экономического университета смогут получить большую пользу от участия.


На нашей кафедре состоялась очередная защита дипломных работ!!!


15-16 сентября 2015г. состоялась V Международная научно-практическая конференция «Экономика предприятия: современные проблемы теории и практики», которую проводила кафедра экономики предприятия ОНЭУ.

В работе конференции, кроме украинских исследователей, также приняли участие ученые из Канады, Польши, Венгрии, Беларуси, Молдовы, Иракского Курдистана.

В рамках конференции были представлены доклады по следующим направлениям:
 1. Проблемы повышения качества продукции и конкурентоспособности предприятия
 2. Инновационно-инвестиционные аспекты развития предприятия
 3. Стратегия развития предприятия
 4. Планирование и контроль на предприятии в современных условиях
 5. Современные технологии управления на предприятии
 6. Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием
 7. Экономические проблемы энергетического обеспечения предприятий, в том числе, за счет возобновляемой энергетики
 8. Экономические проблемы внешнего окружения предприятия
 9. По результатам работы конференции было опубликовано 205 тезисов, с общим количеством участников — 262 человека ..

Отметим, что значительное внимание участников конференции вызвал доклад Сербинова К.Х. по тарифной политике городского хозяйства.


15 сентября состоялось торжественное празднование Юбилея кафедры «Экономика предприятия» по случаю ее 50-летия.

Дивитись відео на YouTube

Преображенская 8, к.201

(048) 723-84-03
k.ep@oneu.edu.ua

Учебники, пособия, монографии


Програма VII міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»

Материалы VI международной научно-практической конференции «Экономика предприятия: современные проблемы теории и практики»

Материалы V международной научно-практической конференции «Экономика предприятия: современные проблемы теории и практики»

Материалы IV международной научно-практической конференции «Экономика предприятия: современные проблемы теории и практики»

Материалы III международной научно-практической конференции «Экономика предприятия: современные проблемы теории и практики»

Thesis of the IInd international conference «Economics of enterprise: modern challenges in theory and practice» hold at the Odessa National Economic University September 26-27, 2013

Монография «Конкурентоспособность предприятия: оценка уровня и направления повышения» (2013 г.)

Подготовка бакалавров
Нормативные
 • Экономика предприятия
 • стратегия предприятия
 • организация производства
 • Планирование и контроль на предприятии
 • Экономика и организация инновационной деятельности
 • Внутренний экономический механизм предприятия
 • Потенциал и развитие предприятия
 • Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков
Виборочные
 • Основы предпринимательской деятельности
 • Разработка бизнес-плана
 • Управление затратами
 • Логистика
 • Тренинг курс Start — up
 • Экономика, организация торговли
 • Экономика и организация биржевой деятельности
 • Управление инновационными процессами на предприятии
 • Формирование и оценка предпринимательского потенциала
 • Стратегия бизнеса
 • Управление предпринимательскими рисками

Подготовка магистров
Нормативные
 • Стратегическое управление предприятием
 • Управление потенциалом предприятия
 • Экономическая диагностика
Виборочные
 • Экономика и организация инновационно-инвестиционного развития предприятий
 • Коммерческая деятельность производственных предприятий
 • Контроллинг
 • Проблемы конкурентоспособности и качества деятельности предприятий
 • Экономика и организация деятельности объединений предприятий