Учёный совет

1. Звєряков Михайло Іванович /голова ради/ – ректор університету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України.
2. Маслов Юрій Костянтинович – проректор з наукової роботи, д.політ.н., професор.
3. Кублікова Тетяна Борисівна – проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., професор.
4. Кузнєцов Андрій Миколайович – проректор з адміністративно-господарської роботи.
5. Сачук Юлія Анатоліївна /секретар ради/ – вчений секретар.
6. Беспалов Володимир Михайлович – декан факультету міжнародної економіки, к.е.н., доцент.
7. Гончаренко Олена Миколаївна – декан факультету фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент.
8. Ляліков Сергій Володимирович – декан факультету економіки та управління підприємництвом, к.е.н., доцент.
9. Москалюк Ганна Олександрівна – декан факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій, к.е.н., доцент.
10. Малишко Валерій Семенович – керівник Центру заочної форми навчання, к.е.н., доцент.
11. Іваницька Тамара Петрівна – директор бібліотеки.
12. Шикіна Юлія Євгенівна – головний бухгалтер.
13. Корольова Тетяна Сергіївна – голова профспілкового комітету університету, к.е.н.
14. Баранова Вікторія Глібівна – завідувачка кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, д.е.н., професор.
15. Волкова Ніна Анатоліївна – завідувачка кафедри економічного аналізу, к.е.н., доцент.
16. Волохова Ірина Семенівна – завідувачка кафедри фінансів, д.е.н., доцент.
17. Гаврютіна Алла Анатоліївна – завідувачка відділу докторантури та аспірантури.
18. Давиденко Ірина Володимирівна – завідувачка кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент.
19. Жарська Ірина Олександрівна – доцент кафедри маркетингу, к.е.н., керівник відділу маркетингу та зв’язків з роботодавцями.
20. Жданова Людмила Леонідівна – професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, д.е.н., професор.
21. Жердецька Лілія Вікторівна – завідувачка кафедри банківської справи, д.е.н., доцент.
22. Карпов Володимир Анатолійович – начальник науково-дослідної частини, к.е.н., доцент.
23. Керекеша Ольга Владиславівна – завідувачка кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент.
24. Кіршо Світлана Михайлівна – завідувачка кафедри мовної і психолого- педагогічної підготовки, к.філол.н., доцент.
25. Козак Юрій Георгійович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., професор.
26. Копа Вадим Михайлович – завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності, к.ф.н., доцент.
27. Кузіна Руслана Вілліївна – професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., доцент.
28. Кузнецова Людмила Вікторівна – професор кафедри банківської справи, д.е.н., професор.
29. Кузнєцова Інна Олексіївна – завідувачка кафедри менеджменту організацій, д.е.н., професор.
30. Кунділовська Тетяна Анатоліївна – завідувачка кафедри експертизи товарів і послуг, к.т.н., доцент.
31. Литовченко Ірина Львівна – завідувачка кафедри маркетингу, д.е.н., професор.
32. Лоханова Наталія Олексіївна – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, д.е.н., професор.
33. Макуха Сергій Миколайович – в.о. завідувача кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, к.е.н., доцент.
34. Мацкул Валерій Миколайович – завідувач кафедри математичних методів аналізу економіки, к.ф.-м.н., доцент.
35. Нездоймінов Сергій Георгійович – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доцент.
36. Нерян Віктор Володимирович – керівник навчально-методичного відділу.
37. Никифоренко Валерій Григорович – завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., професор.
38. Ольвінська Юлія Олегівна – в.о. завідувача кафедри статистики, к.е.н., доцент.
39. Семенова Валентина Григорівна – завідувачка кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор.
40. Сментина Наталія Валентинівна – завідувачка кафедри економіки, права та управління бізнесом, д.е.н., професор.
41. Уханова Інна Олегівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент.
42. Шерстньова Наталія Володимирівна – помічник ректора з правових питань.
43. Шмиголь Михайло Федорович – завідувач кафедри філософії, історії та політології, к.ф.н. доцент.
44. Якуб Євген Соломонович – завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, д.ф-м.н., професор.
45. Янковий Олександр Григорович – професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, д.е.н., професор.
46. Бєляк Ілля Олександрович ‒ голова студентського самоврядування;
47. Бабенко Артем Миколайович ‒ голова студентської ради факультету фінансів та банківської справи.
48. Лисьонок Віктор Сергійович ‒ голова первинної профспілкової організації студентів.
49. Паун Інна Віталіївна ‒ голова студентської ради факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій.
50. Севастьянов В’ячеслав Дмитрович ‒ голова студентської ради факультету економіки та управління підприємництвом.