Доступ к публичной информации

Некоторые из документов, представленных в списке, расположенные в системе дистанционного обучения ОНЭУ.
Для доступа к системе необходимо иметь логин и пароль.
Зарегистрировать свой аккаунт в СДО можно по адресу: ул. Гоголя 18, к. 108

ПОЛОЖЕННЯ про перевірку наукових, навчально-методичних та кваліфікаційних робіт на академічний плагіат в Одеському національному економічному університеті
ПОЛОЖЕННЯ про розрахунок балів, що нараховуються за участь студентів в громадському житті, науковій та спортивній діяльності для призначення академічних стипендій
ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ
ПРАВИЛА призначення та виплати стипендій в ОНЕУ
ПОЛОЖЕННЯ про офіційний веб-сайт ОНЕУПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду ОНЕУ


Положения про структурные подразделения ОНЭУ

Формы для подания информационного вопроса в письменном виде:

Почтовый адрес Университета для подания информационного запроса:

г. Одесса, ул. Преображенская 8, 65082 (на конверте указывать «Публичная информация»)
телефон: (048) ;
факс: (048)
электронная почта: informzapyt@oneu.edu.ua