Семенова Катерина Данилівна

 

Семенова Катерина Данилівна

💡 Досягнення у професійній діяльності

📌Рівень наукової та професійної активності – відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти складає 6 пунктів.

📌Вища освіта: Одеський інститут народного господарства, 1986 рік, спеціальність «Статистика».

📌Науковий ступінь:  кандидат економічних наук; у 1992 році захистила дисертацію за темою «Методи аналізу та прогнозування продуктивності праці на промислових підприємствах».

📌Вчене звання: доцент, присвоєно у 1996 році.

📌Досвід роботи: 

1991-1995 рр. – викладач кафедри статистики Одеського інституту народного господарства (з 1993 р. – Одеський державний економічний університет);

1996-2018 рр. – доцент кафедри статистики Одеського державногоекономічного університету (з 2011 р. Одеський національний економічний університет);

вересень 2018 р.- по теперішній час – доцент кафедри економічного аналізу Одеського національного економічного університету.

📌Дисципліни: «Економічний аналіз», «Системи і моделі обліку та аналізу», «Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень».

📌Підвищення кваліфікації:

Головне управління статистики в Одеській області, 2015 р.

Українсько-Німецьке підприємство «ТТВ-ДОМ» ЛТД, 2020 р.

📌 Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

 • брала участь більш ніж у 60 науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах (у тому числі міжнародних);
 • експерт Національного фонду досліджень України.

📌Наукові інтереси: економіко-математичні методи аналізу, методи оцінювання ризиків, аналіз бізнес-процесів.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – більше 100 робіт.

📌Основні наукові публікації:

 1. Семенова Е. Д., Тарасова К. И. Становление нового цифрового мира и проблемы менеджмента кибер-рисков. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 236-244. (Web of Science)
 2. Семенова К. Д., Семенова В. Г. Використання моделей одного часового ряду для прогнозування економічних показників у сучасних умовах. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Випуск 3(26). С. 334-340. (Web of Science)
 3. Семенова К. Д. Особливості застосування методів аналізу функціональних і стохастичних взаємозв’язків у кабінетних маркетингових дослідженнях. Маркетинг і цифрові технології. 2018. Том 2, № 1. С. 33-54.
 4. Семенова К. Д., Тарасова К. І. Глобальні економічні ризики та проблема економічної безпеки держави. Бізнес Інформ. 2019. № 10.           С. 38-43.
 5. Семенова К. Д. Аналіз тенденцій і прогнозування фінансових показників діяльності підприємств України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. Випуск 5 (110). С. 238-242.
 6. Семенова К. Д. Аналіз фінансового стану підприємств України та тенденцій розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 5-6 (282-283). С. 77-82.
 7. Семенова К. Д., Тарасова К. І. Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: монографія. Одеса: ФОП Гуляєва В.М. 2017. 234 с. (13,6/6,8 авт. арк.)
 8. Семенова К. Д. Аналітичний інструментарій оцінювання бізнес-процесів у економіці. Теоретико-методичні засади дослідження бізнес-процесів у підприємництві: монографія / Н. А. Волкова, Р. М. Волчек, О. М. Гайдаєнко та ін. Одеса: ППЦ «Белка». 2019. С. 5-33. (10,6/1,8 авт. арк.).
 9. Семенова К. Д. Аналіз діяльності підприємств провідних секторів економіки України для створення дієвої системи оподаткування. Облік і оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія / за ред. Р. В. Кузіної. Харків: «Діса плюс». 2019. С. 5-20. (11,1/0,8 авт. арк.)
 10. Волкова Н. А., Гайдаєнко О. М., Семенова К. Д. та ін. Методичні аспекти дослідження бізнес-процесів на мезо- та мікрорівні. Монографія. Одеса: КПЦ “Белка”. 2021. 157 с. (9,8/2,0 авт. арк.).

📌Профіль у Google Scholar

Web of Science